Powered by CVWarehouse

Firma o którą się ubiegasz,używa CVWaterhouse jako wnioskodawcy pańskiej kandydatury; tylko CVWaterhouse i firmy zainteresowane mogą zapoznać się z pańskim CV.

Przedstawiając swoje CV zgadzasz się na przechowywanie danych w bazie danych CVWaterhouse. Twoje dane traktowane są poufnie i mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji procesu rekrutacji danej spółki. Tylko firma ubiegająca się może zarządzać i przetwarzać dane.

Zgodnie z ustawą z dnia 08/12/1992 masz prawo do wglądu i poprawiania danych osobowych. Jeśli to konieczne można zwrócić się o uzupełnienie, poprawienie lub usunięcie informacji nieistotnych. Jeżeli masz jakieś pytania można skontaktować się z nami przez e-mail support team.

Dziękujemy za zaufanie.