Airside Services Inspector (m/v)

Voor het departement Airside Services zoeken we momenteel een Airside Services Inspector (m/v)

Spreekt deze uitdaging je aan?

Controle op de veiligheid en beschikbaarheid van landingsbanen, taxiwegen, verkeersterreinen en functioneren van de bebakening

• voert de dagelijkse inspecties van de runways & belangrijkste taxiwegen uit
• ziet toe op het plaatsen van voertuigen en ander materieel op de airside conform het verkeersreglement
• inspecteert op FOD en verwijdert objecten of wildlife (of laat verwijderen) die schade kunnen toebrengen aan de vliegtuigen
• controleert de bebakening op functioneren en laat waar nodig werken uitvoeren
• controleert afsluitingen in geval van werken op conformiteit
• brengt alle belanghebbenden op de hoogte van eventuele problemen
• beslist in geval van hoogdringendheid om een runway of een gedeelte van de luchthaven af te sluiten, in samenspraak met de Deputy Manager Airside Inspection
• begeleidt indien nodig de vliegtuigen met de follow-me
• controle van obstakels en luchtvaartdienstbaarheden in de nabije omgeving van de luchthaven

Ondersteuning en coördinatie in geval van interventie, urgentiegeval en luchtvaartongeval door opvolging van de procedures
• verwittigt de betrokken diensten (verkeersleiding, brandweer, dokter, security, CSO, federale politie,…)
• ziet toe op de begeleiding van externe diensten
• sluit runways af, volgt de vliegtuigen op en controleert de runway op eventuele schade
• staat in voor de begeleiding van de toestellen
• verwittigt de handlers voor de technische bijstand en de bijstand aan passagiers
• coördineert in het bureel de hulpoperaties ter plaatse die gecoördineerd worden door de Airside Inspection Deputy Manager of staat ter plaatse de Deputy Manager bij

Metingen over de toestand van landingsbanen, taxiwegen en verkeersterreinen bij slechte weersomstandigheden of in het kader van onderhoud

• voert de metingen uit met de Airport Surface Friction Tester, controleert de waarden van de metingen en bepaalt de breaking action en publiceert deze via NOTAM, SNOWTAM, BAVART-B
• houdt de stocks bij van de ontijzelingsproducten en zorgt voor de nodige bestellingen
• voert de voorziene procedures uit in geval van low visibility, wind- of bliksemoverlast

Naleving van de regelgeving op ‘Airside’

• opvolging de conformiteit van vliegtuigen met de geluidswetgeving
• verwittigt de betrokken diensten indien een vliegtuig niet mag vertrekken wegens niet-conform
• ziet toe op de naleving van het rookverbod
• onderneemt snelheidscontroles en ziet toe op de naleving van het verkeersreglement.
• doet vaststellingen bij overtredingen en beschadigingen van Brussels Airport eigendommen
• gaat op een professionele manier om met conflicten
• maakt vaststellingen bij verkeersongevallen door opmaken van een Incident Rapport
• maakt vaststellingen bij vliegtuigbeschadigingen
• ziet toe of de naleving van het “reglement werken airside” wanneer er werken uitgevoerd worden
• ziet toe op de naleving van de taxi- en pushbackprocedures, opgenomen in de AIP

Dispatching

• monitoren van systemen en verzorgen van de dispatch/coördinatie voor Airside Inspection
• houdt statistieken bij (luchtvaartongevallen, beschadigingen, geluids- en andere overtredingen, werken , Inspecties, etc.)
• verzekert de dispatching en de coördinatie voor dringende medische hulpverlening op het luchthavendomein
• plant en coördineert de aan hem/haar toevertrouwde afdelingsdisciplines of assisteert hierbij
• coördineert de aanvragen voor proefdraaien van vliegtuigen
• coördineert de meldingen en herstellingen van dakbeschadigingen ten gevolge van vliegtuigen

Zijn dit jouw kwaliteiten en troeven?

• Kennisniveau Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
• Grondige kennis van de topografie van de luchthaven
• Grondige kennis van internationale (ICAO, AIP) en nationale luchtvaart-/ luchthavenreglementeringen en urgentieplannen
• Grondige gesproken kennis van de tweede landstaal en van het Engels
 

Werkregime

Je werkt in een continudienst.

Wat kunnen wij jou bieden?

• Een job als geen ander, met uitdagingen in een unieke omgeving die volop in beweging is
• Groeimogelijkheden binnen Brussels Airport Company
• Een aantrekkelijk salarispakket

Hoe geraak je bij ons aan boord?

We verwachten jouw cv en een sollicitatiebrief met een onderbouwde motivatie.
Kandidaten worden na cv selectie uitgenodigd voor een eerste gesprek bij Nina Van Hemelrijck. Na een positieve evaluatie volgen nog vervolggesprekken en een assessment.

Nog meer informatie?

Bij effectieve aanwerving rapporteer je aan de Deputy Manager Airside Services en kom je terecht in klasse 5.

Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 4150.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!