Versterk jij binnenkort ons team?

Het gemeente- en OCMW-bestuur werkt dagelijks aan een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening waarbij onze inwoners centraal staan.

Wil jij daar aan meewerken?

Aarzel dan niet en kom ons team versterken want Brasschaat wil ook in jou investeren!

Manager Ruimte en Wonen

Brasschaat, een dynamische gemeente die kwalitatieve dienstverlening nastreeft, organiseert volgende aanwerving met een selectieprocedure en de aanleg van een werfreserve van 2 jaar:

 

Manager Ruimte en Wonen

M/V – voltijds – A1a-A3a

contractueel - onbepaalde duur

Functie

Als manager ruimte en wonen ben je verantwoordelijk voor het uittekenen en uitvoeren van ruimtelijke beleidsplannen en beleidskaders van de afdeling Ruimte & Wonen.

Samen met de collega’s van de dienst Ruimte & Wonen vorm je een enthousiast team dat elkaar inhoudelijk versterkt en ondersteunt bij het realiseren van de ruimtelijke uitdagingen. Er heerst een positieve sfeer waarbij met respect voor elkaar zo flexibel en efficiënt mogelijk wordt gewerkt. Op basis van duidelijke afspraken en positieve communicatie worden uitdagende doelstellingen gerealiseerd.

De uitgebreide functiebeschrijving vind je terug bij de downloads naast deze vacature.

Profiel

Door een goede planning en organisatie kan je structuur brengen en prioriteiten stellen. Je gaat probleemoplossend te werk en je kan snel inspelen op verandering. Je neemt eenduidige beslissingen en werkt vooral resultaatsgericht. Zowel zelfstandig werken als in team is geen probleem. Je toont de nodige inzet en motivatie om steeds kwaliteitsvol en klantgericht te werk te gaan.

Diplomavoorwaarde

Je bent houder van een master diploma of een bachelor diploma gecombineerd met minimum 4 jaar ervaring in ruimtelijke ordening en 2 jaar ervaring en een leidinggevende functie.

Competentieprofiel:

Vereiste gedragscompetenties:

 • Integriteit: verantwoordelijkheid nemen voor eigen werk en openlijk uitkomen voor fouten, zorgvuldig en discreet omgaan met gevoelige of vertrouwelijke informatie, toont voorbeeldgedrag in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid
 • Richting geven: aansturen van medewerkers zodanig dat zij hun doelstellingen kunnen realiseren
 • Coachen en ontwikkelen: begeleiden van medewerkers tot optimale prestaties, groei in hun functie en de verruiming van hun loopbaankansen.
 • Zelfontplooiing: acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei.
 • Prestatiemotivatie: uit eigen beweging voortdurend de eigen prestaties verbeteren. De standaarden overstijgen en buitengewone resultaten bereiken, er naar streven de beste te zijn.
 • Netwerken: professionele relaties ontwikkelen en bestendigen en deze aanwenden tot wederzijds voordeel.
 • Overtuigingskracht: instemming verkrijgen van anderen via goede argumenten, gepaste beïnvloedingsmethodes en autoriteit,
 • Plannen en organiseren: structuur brengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen,
 • Klantgerichtheid: acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van de klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.
 • Beslissen: je eenduidig uitspreken over een bepaald standpunt of over een bepaalde actie, ondanks onvolledige kennis van de te volgen alternatieven en/of hun risico’s.
 • Oordeelsvorming: degelijk onderbouwde meningen en standpunten uiten en zicht hebben op de consequenties ervan.
 • Innovatie: actief bijdragen tot de voortdurende verbetering en vernieuwing van kennis, methodes en processen, diensten en producten.
 • Organisatiesensitiviteit: handelen met oog voor de invloeden en gevolgen van eigen beslissingen of acties op andere onderdelen van de organisatie.

Vereiste kenniscompetenties:

 • Bewezen competenties in het ontwikkelen van een ruimtelijke visie en beleidsvisies over ruimtelijke ordening, milieu, handhaving en wonen.
 • Bewezen kennis van ruimtelijke planning en complexe planningsprocessen, ruimtelijke ordening en milieu, handhaving en huisvesting.
 • Kennis van decreten, uitvoeringsbesluiten, omkaderende beleidsdocumenten en methodieken in verband met de ruimtelijke planning, ruimtelijke ordening en milieu, huisvesting en handhaving.
 • Kennis van diverse processen van een gemeentebestuur en andere overheden inzake ruimte en wonen.
 • Basiskennis van de wetgeving van aangrenzende beleidsdomeinen (natuur, mobiliteit,...).

Salaris en bijkomende voordelen

Je wordt betaald volgens de wettelijke barema's. Je mag alle beroepsrelevante anciënniteit inbrengen. Concreet heb je met 5 jaar anciënniteit een bruto maandloon van 3.815,69 euro en met 18 jaar een bruto maandloon van 5.215,74 euro. Je kan altijd een loonsimulatie aanvragen.

Daarnaast bieden wij je als bestuur:

 • Een boeiende job met een goede work-life balance
 • Flexibel uurrooster
 • 35 verlofdagen en 14 feestdagen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Opbouw 2e pensioenpijler
 • Fietsvergoeding woon-werk-woon van 0,24€/km
 • Maaltijdcheques van 7,5€ per 7,6 uur prestatie
 • Terugbetaling openbaar vervoer
 • Fruit op het werk

Wil je werken voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur? Heb je sterke technische talenten? Ben je gepassioneerd door ruimtelijke planning, ruimtelijke ordening, milieu, handhaving en huisvesting

Schrijf je online in uiterlijk op 24 oktober 2021. Bezorg ons naast je CV, een motivatiebrief, kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister. Tijdens een eerste CV screening zal hiermee rekening gehouden worden.

De verkennende gesprekken worden ingepland in de week van 25 oktober 2021. Voor het schriftelijk gedeelte zal je op 5 november 2021 een thuisopdracht ontvangen. Het mondeling gedeelte van de selectieproef zal doorgaan in de week van 8 november 2021. De procedure wordt afgesloten met een assessment center.

Meer info

Meer info kan je bekomen via sollicitatie@brasschaat.be

 

 

 

Your application will be evaluated by the HR department of Brasschaat itself. For any additional feedback regarding your application, we kindly refer you to the Brasschaat HR department.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!