Lineas is the largest private rail freight operator in Europe offering premium rail products and total door-to-door logistics solutions. Our mission is to offer such superior rail products and services that customers shift the transport of their goods from road to rail. This allows them to improve their supply chain while decreasing their impact on mobility, climate and air pollution.

Safety Coordinator (Noord West)

Draag jij veiligheid hoog in het vaandel? Werk jij graag mee aan veiligheidspreventie in een complexe omgeving?

Dan ben jij misschien wel onze nieuwe Safety Coördinator!

Bij Lineas kan je:

 • Werken in een open en flexibele omgeving waar je jezelf kan zijn
 • Dingen ondernemen en jouw ideeën naar voren schuiven
 • Bijdragen aan een beter milieu

Wie zijn wij?
Wij zijn Lineas, de grootste private spoorvrachtoperator in Europa. We overtuigen bedrijven om het vervoer van hun goederen van de weg naar het spoor te shiften. Want dat is veel beter voor het klimaat en de mobiliteit. Deze Modal Shift maken we waar met de beste treinproducten en innovatieve diensten.

Wij, de FREIGHT FORCE, zetten ons dag na dag vol goesting in voor het goederenvervoer van onze klanten. En om echt een verschil te maken!

Wie zoeken wij?
De Safety Coördinatoren maken deel uit van de hiërarchische lijn en als lid van het regionaal omkaderingsteam binnen de Productie Area Operations, is de Safety Coördinator verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige werkomgeving. Hij heeft een actieve en leidende rol bij de veiligheidspreventie.

Om de Safety (incl. Health & Certification) doelstellingen van Operations binnen de Production Area te bereiken neemt de Safety Coördinator de nodige initiatieven, stelt hij actieplannen op gericht op het realiseren van doelstellingen, zorgt voor het organiseren van de nodige opleiding en communicatie, organiseert controles en opvolging op het terrein en koppelt de noden van het terrein terug naar het Safety beleid.

De functie:

 • Bepaalt en communiceert de (lokale) operationele noden aan SHC voor uitvoering van het veiligheidsbeleid, beheerd door SHC.
 • Bepaalt de correcte toepassing op het terrein van de standaardprocessen met in acht name van reglementering en werkinstructies.
 • Werkt mee aan een algemene safety houding in de production area.

De Safety Coördinatoren zijn door de nauwe samenwerking met de lokale preventieadviseurs, de link tussen de hiërarchische lijn en SHC.

De Safety Coördinator werkt nauw samen met de Coördinator Local Engineering & Infra en de Coördinator Production Development , om het veiligheidsbeleid binnen de productie area naar een hoger niveau te tillen. Afstemming met de Supervisor Fulfilment zal hierbij eveneens een must zijn om deze doelstelling te behalen.

Wat zijn je taken?
Je staat binnen de regio in voor het organiseren en ondersteunen van risicoanalyses en het voorstellen en documenteren van werkwijzen die tot een hogere graad van veiligheid van de werkomgeving zullen leiden:

 1. Lokale coördinator van het risicobeheersingssysteem:
  • Uitvoering en eindverantwoordelijkheid van de risicoanalyses i.s.m. de omkadering van de production area met onder meer het organiseren van opleiding & coaching m.b.t. veiligheidspreventie (risicoanalyse, stationsleidraad, bedieningsleidraad, bedieningsprotocol).
  • Meewerken aan het opstellen/updaten van de stationsleidraden, bedieningsprotocollen & de hieruit afgeleide Bedieningsleidraden, en faciliteren bij de contacten met klanten/aangeslotenen.
  • Waken over het proces van continue aanpassing van deze Safety documentatie (regelmatige check-up en aanpassingen n.a.v. gewijzigde situatie) aan de hand van inventarisdocumenten.
 2. Owner van de lokale “Actielijst veiligheid” opgenomen in het ‘gameplan’.
 3. Formuleren van procesverbeteringsideeën m.b.t. Safety en de opvolging ervan verzekeren.
 4. Ondersteuning van het nationale Safety beleid door bijvoorbeeld wijzigingen van Safety aspecten van standaardprocessen voor te bereiden.
 5. De nodige acties nemen om te komen tot een coherente toepassing van het Lineas’ Safety beleid in de Production Area.

Je waakt erover dat de lokale instructies voldoen aan de Welzijnswet en de Lineas processen en procedures. De Safety Coördinator zal erop toezien dat het lokale omkaderingsteam de controles op de instructies in de praktijk correct toepast, en het team hierbij ondersteunen indien nodig.

Je coördineert het onderzoek naar ongevallen, SPADS, incidenten, negatieve teloc-analyses enz. die zich hebben voorgedaan en stelt maatregelen voor om dergelijke ongevallen en incidenten te voorkomen. Je organiseert de lokale REX via de Follow-up Meetings.

 1. Ondersteunen bij het onderzoek na een arbeids- of exploitatieongeval.
 2. Controleren van verzamelde gegevens en toevoeging in OSQAR, waken over het kwalitatief afronden in OSQAR.
 3. Waken over het correct intrekken van veiligheidsbrevetten en gemachtigd (in naam van SHC) tot het terug indienststellen onder de juiste voorwaarden en motieven.
 4. Ondersteunen en adviseren van het lokaal team bij het opstellen van een actieplan (inclusief corrigerende maatregelen) n.a.v. een ongeval, en de lokale uitvoering ervan coördineren.
 5. Terugkoppelen over de opvolging van de actieplannen naar SHC.
 6. Samen met het omkaderingsteam staat de Safety Coördinator in voor het garanderen van een veilige werkomgeving.
 7. Ondersteunen bij veiligheidscontroles en safety walks (gebouwen en administratieve controles), zodat deze in staat zijn om zelf dergelijke controles uit te voeren.

De Safety Coördinator oefent een effectieve controle uit op de arbeidsmiddelen, de collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen teneinde onregelmatigheden vast te stellen en maatregelen te nemen om hieraan een einde te maken.

De Safety Coördinator is lokale contactpersoon voor SHC aangaande veiligheid gerelateerde zaken, in het bijzonder:

 • Voor het opsporen van de psychosociale risico’s verbonden aan het werk en waken over de tijdige behandeling ervan.
 • Met betrekking tot interne en externe audits, o.m. voor competentiemanagement voor Safety aspecten (hulpverleningscompetenties).
 • Het tijdig advies inwinnen van de diensten voor preventie en bescherming op het werk;

Je waakt erover dat de veiligheidskritieke taken worden uitgevoerd door werknemers die de daartoe vereiste bekwaamheid, opleiding en instructies hebben ontvangen.

De Safety Coördinator ziet toe op het correct toepassen van de Lineas veiligheidsvereisten in het “werken met derden”, en op de controle van deze afspraken in de Production Area.

Het is de hiërarchische lijn die verantwoordelijk is om het onthaal van elke beginnende werknemer te organiseren. De Safety Coördinator zal erop toezien dat er een mentor wordt toegewezen die ermee belast is om deze te begeleiden.

De Safety Coördinator vertegenwoordigt de Production Area bij voorstellen van SHC en Lineas Production Systems tot aanpassing van de regelgeving om

 1. vanuit Safety perspectief, de impact operations na te kijken.
 2. voor operations een communicatiestrategie mee uit te werken.
 3. de implementatie op te volgen en opmerkingen te verzamelen.

Je maakt hiaten in reglementering kenbaar, zoekt mee naar oplossingen, onderzoekt hoe de reglementering kan aangepast worden om op een moderne en veilige manier de productieprocessen aan te passen. Je volgt mee de onderrichtingen van het infobulletin op en kijkt op de implementatie ervan.

Daarnaast staat de Safety Coördinator specifiek in voor het Projectbeheer van (lokale & nationale) Safety georiënteerde verbeteringsinitiatieven:

 1. Toelichten van Safety initiatieven & bekomen van sponsorship bij het lokaal omkaderingsteam
 2. Aansturen & ondersteunen van de terreinimplementatie : de Safety Coördinator treedt op als projectverantwoordelijke binnen de regio voor de uitrol van Safety gerelateerde veranderingsprojecten op het terrein.
 3. Een Safety Coördinator neemt de SPOC-rol op voor Operations BE en voor hulpondernemingen (VAS) opnemen m.b.t. Safety tools voor het terrein. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om radio’s, EHBO-koffers & Werkkledij/PBM.
 4. Hiertoe kan de Safety Coördinator instaan voor het onderhouden van contacten met leveranciers en andere stakeholders (bv. overheid, infrastructuur beheerders, …), het initiëren en uitvoeren van verbeteringsprojecten, het maken van afspraken met (lokale operationeel) verantwoordelijken.
 5. Ondersteuning bieden in kader van verschillende processen zoals change- en risk management, als bij de interne en externe audits.

Wat is jouw profiel?

 • Je hebt een Master diploma in een relevante richting of je bent gelijkwaardig door ervaring
 • Je hebt een safety mindset!
 • Je hebt uitstekende communicatievaardigheden
 • Je hebt ervaring in projectmanagement
 • Je hebt een analytische en pragmatische aanpak van problemen in een complexe omgeving
 • Je hebt de capaciteit om zelfstandig en gestructureerd problemen te detecteren, aan te pakken en op te volgen
 • Je hebt een doelgerichte en efficiënte werkmentaliteit
 • Je hebt het vermogen om zich snel in te werken in nieuwe en complexe kennis
 • Je hebt de capaciteit om goed samen te werken met collega’s, in een transversale aanpak.
 • Je hebt ervaring met change management en beheer van teams in verandering. Je bent in staat om mensen op een coachende en motiverende manier te adviseren en controleren
 • Je hebt courante MS Office toepassingen (Powerpoint, Excel, Word)
 • Je hebt kennis van OSQAR
 • Je hebt uitgebreide kennis van de processen en procedures van het:
  • IMS
  • Spoorwegreglementering
 • Je spreekt Nederlands of Frans met een goede kennis van de 2de landstaal. Je spreekt bij voorkeur ook een woordje Engels en Duits

Lineas staat voor diversiteit. Wij kijken naar jouw competenties en talenten, ongeacht je origine, huidskleur, leeftijd, geslacht, geaardheid, filosofische of religieuze overtuiging…

Wat hebben wij je te bieden?

Bij ons krijg je de kans om je carrière uit te bouwen in een snelgroeiend en internationaal bedrijf.

 • Je maakt deel uit van een team gedreven collega’s die vol passie de Modal Shift waarmaken.
 • Je krijgt een aantrekkelijk loon met mooie extralegale voordelen.
 • We geven je een persoonlijke opleiding en alle coaching die je nodig hebt om op te starten.
 • Ook daarna krijg je alle kansen om je talenten verder te ontwikkelen.
 • Je mag autonoom en tijdsonafhankelijk werken – zelfs vanuit huis of op locatie wanneer dat beter uitkomt in samenspraak met je N+1.
 • Je komt terecht in een jong en energiek bedrijf. Het gaat hier snel vooruit en er verandert altijd veel. Dat opent permanent perspectieven voor je carrière.

 

Your application will be evaluated by the HR department of Lineas itself. For any additional feedback regarding your application, we kindly refer you to the Lineas HR department.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!