Wij van Jessa zijn echte hartverwarmers. Innovatieve toekomstdenkers ook, die samen van Jessa een zieken-thuis maken. Een warm verhaal waar meer dan 3.100 fiere medewerkers en 380 artsen elke dag aan verder schrijven. Een verhaal dat bovendien verder reikt dan de ziekenhuismuren van onze vier campussen in Hasselt en Herk-de-Stad. Want dankzij het ziekenhuisnetwerk Zuid-West-Limburg kunnen we onze beste zorgen nog dichter bij alle patiënten brengen. En dat onze kwaliteitslat hoog ligt, blijkt uit onze internationale accreditatie.  In 2018 behaalden wij het label van "Zorgwerkgever van het jaar".

Psychiatrisch verpleegkundige afdeling PAAZ

Wij van Jessa zijn echte hartverwarmers. Innovatieve toekomstdenkers ook, die samen van Jessa een zieken-thuis maken. Een warm verhaal waar 3.130 fiere medewerkers en 343 artsen elke dag aan verder schrijven. Een verhaal dat bovendien verder reikt dan de ziekenhuismuren van onze vier campussen in Hasselt en Herk-de-Stad. Want dankzij het ziekenhuisnetwerk Zuid-West-Limburg kunnen we onze beste zorgen nog dichter bij alle patiënten brengen. En dat onze kwaliteitslat hoog ligt, blijkt uit onze internationale accreditatie.

Om onze ambities waar te maken zijn we momenteel op zoek naar een:

 

Psychiatrisch verpleegkundige voor de PAAZ afdeling

Bachelor of HBO5, 50% tot 100% jobtime, CBD 6 maanden

Functie:

Het observeren, herkennen en vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak om een individueel aangepast verpleegplan op te stellen met zorgdoelen.

De patiënten en naasten duidelijke informatie verschaffen over de identificatie van het probleem, het behandelplan, de opvolging en evaluatie.

Hoge prioriteit geven aan een goede zorgverlening en patiënttevredenheid waarbij de patiënt centraal staat.

Respect hebben voor de geloofsovertuiging, de rechten en de privacy van de patiënt en het beroepsgeheim naleven.

Ondersteunt en motiveert patiënten tijdens psycho- en sociotherapeutische activiteiten.

Technisch – verpleegkundige verstrekkingen uitvoeren, waarvoor al dan niet een medisch voorschrift nodig is, zodat het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van patiënten(groepen) als prioriteit beschouwd worden.

Openstaan voor het gebruik maken van geautomatiseerde registratie – en informatiesystemen en op een efficiënte wijze omgaan met materiële, financiële en personele middelen van de verpleegafdeling.

De evaluatie wordt bondig gedocumenteerd (richtlijnen klinische paden) in het verpleegkundige dossier en gehanteerd tijdens de zorgopdracht. Op deze wijze wordt de continuïteit van zorg gewaarborgd.

Profiel:

Je beschikt over een bachelor in de verpleegkunde of HBO5.

Je bent sterk in samenwerking (team) als in communicatie (patiënt, naasten, collega’s).

Knelpunten worden opgespoord en gemeld aan de hoofdverpleegkundige. Je denkt pro actief mee en formuleert verbeteringsvoorstellen.

Je bent sterk in het organiseren en coördineren van de individueel aangepaste patiëntenzorg binnen een interdisciplinair kader.

Aanbod:

Werken in het Jessa Ziekenhuis: dat is werken in een innovatieve, topklinische omgeving, waar ruimte is voor creativiteit en persoonlijke groei. Bovendien streven we voor elke medewerker steeds naar een goede werk-privébalans.

Je kan gratis aansluiten bij onze collectieve hospitalisatieverzekering en hebt recht op maaltijdcheques.

Bijkomende voordelen: groepsverzekering, vlotte bereikbaarheid, terugbetaling woon-werkverkeer, bij gebruik openbaar vervoer 100% terugbetaling.

Uiteraard speelt je relevante ervaring een rol bij het bepalen van je salaris.

Interesse?

  • Voor meer informatie betreffende de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Anita Jans, zorgmanager, tel 011 33 51 85 - mail anita.jans@jessazh.be 
  • Bezorg ons dan je kandidatuur door je CV, motivatiebrief en diploma door te mailen via de link www.ikvraaghetaan.be 

 

Your application will be evaluated by the HR department of Jessa Ziekenhuis itself. For any additional feedback regarding your application, we kindly refer you to the Jessa Ziekenhuis HR department.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!