Over UCLL

Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend en denk je al eens out-of-the-box? Dan ben je meer dan welkom bij UC Leuven-Limburg.

 

Onze hogeschool biedt een warme en ambitieuze leer- en werkplek aan circa 1.750 medewerkers en méér dan 15.500 studenten. Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

 

Meer weten over werken bij UCLL?

Neem een kijkje op ucll.be > Over UCLL > Werken bij UCLL..

 

Bewaren

(Praktijk)lector- methodisch-agogisch handelen - Hasselt-150 % VTE

Ben je maatschappelijk geëngageerd, ondernemend en denk je al eens out-of-the box? Dan ben je welkom bij UCLL, de hogeschool van de moving minds.

Onze dynamische hogeschool biedt een warme en ambitieuze leer- en werkplek aan 1.750 medewerkers en meer dan 15.500 studenten. Met inspirerend en kwaliteitsvol onderwijs, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening brengen we mensen en ideeën in beweging in Limburg, Vlaams-Brabant en ver daarbuiten.

Word jij onze nieuwe moving mind? Wij zoeken een enthousiaste collega die aan de slag wil als

                                                                  (Praktijk) lector methodisch-agogisch handelen – Hasselt - 150 % VTE, opsplitsbaar met een minimum van 40% en een maximum van 70%

 

Verantwoordelijkheden

 • Je maakt als lesgever en als praktijkdocent deel uit van het onderwijsteam in de graduaatsopleiding Orthopedagogische Begeleiding te Hasselt.
 • Je bent (mede)verantwoordelijk voor meerdere opleidingsonderdelen die het agogisch methodisch handelen bij diverse doelgroepen en het begeleiden van de beroepspraktijk betreffen.
 • De lesactiviteiten, het evalueren van studenten en het uitwerken van studiemateriaal maken integraal deel uit van je takenpakket.
 • Je neemt actief deel aan overlegmomenten van opleidingsonderdelen, curriculumwerkgroepen, opleidingsvergaderingen, … om mee te werken aan de verdere ontwikkeling van een inspirerende en krachtige onderwijsomgeving.
 • Je bent verantwoordelijk om jezelf te professionaliseren in je vakgebied en op onderwijskundig vlak.

Profiel

 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in de Orthopedagogie.
 • Je bijkomende opleidingen of vervolmakingsinitiatieven zijn een troef.
 • Je ervaring in het (hoger) onderwijs, inzonderheid in de graduaten, en een pedagogisch bekwaamheidsbewijs zijn een pluspunt.
 • Je hebt minimum 5 jaar actuele en relevante (ortho)(ped)agogische werkervaring.
 • Je kent de sociale kaart.
 • Je bent vertrouwd met het werkveld en de finaliteit van de opleiding.
 • Je werkt graag en goed samen in teamverband.
 • Je haalt graag het beste in jezelf en anderen naar boven, bent inspirerend en je hebt zin voor initiatief.
 • Je kan werken met standaard informaticapakketten (zoals tekstverwerking en presentatiesoftware) en elektronische leerplatformen (zoals Toledo) of je bent bereid je snel in te werken.
 • Je beschikt over de vaardigheid om studenten te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling vanuit een coachende, ontwikkelings- en competentiegerichte attitude.
 • Je kan je onderwijsactiviteiten afstemmen op de mogelijkheden van deze studenten en de opleiding.
 • Afhankelijk van hun opleidingsfase hebben studenten vaste lesdagen. De roostering van de opleidingsonderdelen hangt daarmee samen. Het dagdeel waarop je beschikbaar bent is bespreekbaar.
 • Je bent enthousiast en wil je ten volle inzetten voor de opleiding en de hogeschool.
 •  
 • Aard van de betrekking en bezoldiging in een sterk groeiende organisatie
 •  
 • Deeltijdse aanstelling in een contractueel (gastprofessor vzw) of statutair statuut
 • Deze functie op termijn kan voor benoeming in aanmerking komen volgens de geldende regels en procedures
 • Interne kandidaten kunnen hun statuut behouden.
 • Verloning in salarisschaal 316 (bachelor) of 502 (master).
 • Je treedt in dienst van 01/09/2021 tot en met 31/08/2022.
 • Het contract kan verlengd worden na een positieve evaluatie.
 • Bij werving kan tot 10 jaar nuttige beroepservaring in aanmerking worden genomen.
 • Volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of de fiets.
 • Standplaats is campus Oude Luikerbaan te Hasselt. Verplaatsingen kunnen deel uitmaken van je opdracht (begeleiden beroepspraktijk).

Selectieprocedure

Solliciteren kan enkel via cv warehouse en dit ten laatste tot en met 25/06/2021. De procedure doorloopt volgende stappen: vooreerst is er een briefselectie op basis van CV en motivatiebrief. Indien geselecteerd, word je uitgenodigd voor een interview met de selectiecommissie op donderdagnamiddag 01/07/2021 of op dinsdag 06/07/202121/06/2021.

Je kan terecht bij Joëlle Jordens voor informatie over de inhoud van de opdracht - 0479 61 50 59

Voor algemene informatie kan je terecht bij Jet Daniëls, opleidingsverantwoordelijke graduaten Welzijn Limburg; jet.daniels@ucll.be - 0476 21 54 39

UCLL wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing komen. We selecteren kandidaten op basis van hun competenties, passies en talenten, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.

Your application will be evaluated by the HR department of Hogeschool UCLL itself. For any additional feedback regarding your application, we kindly refer you to the Hogeschool UCLL HR department.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!