Een goede patiëntenzorg is het rechtstreekse gevolg van betrokken en tevreden zorgverstrekkers.

Dat is het uitgangspunt van het Universitair Ziekenhuis Brussel.

Elke dag gaan er meer dan 3400 medewerkers geïnspireerd aan de slag, en dit over alle niveaus van onderhoud, administratie, verpleging, ICT, ... tot topchirurgie.

Resident - Interne geneeskunde - Medisch coördinator Internistisch dagziekenhuis

De dienst Interne geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Brussel verstrekt gespecialiseerde diagnostisch-therapeutische patiëntenzorg, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek en aan de opleiding van studenten geneeskunde en arts-specialisten. De dienst is actief in de domeinen van de algemeen inwendige geneeskunde en de infectiologie. De algemene filosofie van het UZ Brussel die het belang van de patiënt altijd op de eerste plaats zet, en die respect verzekert voor hem of haar als mens, ongeacht afkomst, taal, sociale status of filosofische overtuiging, en met respect voor het recht op zelfbeschikking, staat hierbij centraal. De dienst Interne geneeskunde beschikt over een hospitalisatieafdeling, een polikliniek en een internistisch dagziekenhuis met 24 bedden. Verschillende medische specialismen maken gebruik van het dagziekenhuis.

De dienst zoekt een internist om het medisch team interne geneeskunde-infectieziekten te vervoegen. Profiel en functie van de kandidaat worden hieronder toegelicht.

Profiel:

 • je bent arts met specialisatie in de inwendige geneeskunde, bevoegd om geneeskunde uit te oefenen in België of je bent een arts-specialist in een deelspecialisme van de Interne Geneeskunde met een brede medische kennis
 • een aantoonbare specifieke bekwaming in de klinische infectiologie strekt tot aanbeveling
 • je beschikt over de nodige deskundigheid om eventuele urgenties en/of complicaties te herkennen, op te vangen en te stabiliseren
 • je betoont interesse in de brede algemene inwendige geneeskunde met een holistische visie op de patiënt en een werkwijze die de principes van de "evidence based medicine" respecteert
 • je functioneert goed in teamverband, en je kan collegiaal samenwerken met collega's uit andere medische disciplines
 • je beschikt over de nodige organisatorische en communicatieve vaardigheden
 • je hebt belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek en klinische studies.
 • je beheerst het Nederlands en je hebt een vlotte kennis van het Frans (of je bent bereid om dit te leren)

 

Functie

 • je draagt verantwoordelijkheid over patiënten opgenomen op het internistisch dagziekenhuis
 • je draagt verantwoordelijkheid voor de medische coördinatie en organisatie van het internistisch dagziekenhuis
  • de selectiecriteria betreffende zowel de patiënten als de diagnostische en therapeutische handelingen die in het internistisch dagziekenhuis worden verricht
  • de informatieverstrekking aan de patiënt
  • het verzekeren van een optimale verzorging en veiligheid van de patiënten tijdens hun verblijf
  • de ontslagvoorbereiding, het verzekeren van de continuïteit van de zorg en de nazorg van de patiënt na diens ontslag
  • in samenspraak met de betrokken medische diensthoofden ben je verantwoordelijk voor het opmaken van schriftelijke organisatorische afspraken en procedureregelingen, meer bepaald inzake:
  • je werkt een programma uit van kwaliteitsbewaking van de medische activiteit in het internistisch dagziekenhuis en stelt hierover jaarlijks een rapport op.
  • je organiseert een medische permanentie voor het internistisch dagziekenhuis
  • je staat in voor de dagelijkse medische supervisie van de patiënten van het internistisch dagziekenhuis
  • je werkt goed samen met de hoofdverpleegkundige van het internistisch dagziekenhuis
  • je rapporteert aan het diensthoofd Interne Geneeskunde

 

 • in de polikliniek word je ingeschakeld in de raadplegingen algemene interne geneeskunde, hiv-infectie, seksueel overdraagbare infecties en reizigersgeneeskunde
 • je neemt deel aan de oproepbare wachtdienst interne geneeskunde-infectieziekten

 

Aanbod:

 • de aanstelling start met een voltijdse betrekking voor een initiële periode van 1 jaar
 • het volle residentenmandaat voorziet in 2 jaar aanstelling, verlengbaar bij positieve evaluatie
 • wij bieden een verloning overeenkomstig deze verantwoordelijke functie, met
  • 20 wettelijke vakantiedagen (pro rata gebaseerd op vakantiedienstjaar)
  • 13 bijkomende vakantiedagen (pro rata berekend op huidig jaar)
  • 3 supplementaire dagen (pro rata berekend op huidig jaar)
  • 10 wettelijke feestdagen (-> vervangende feestdagen voor feestdagen die in het weekend vallen = zijn vrij te kiezen)
  • 20 dagen wetenschappelijk verlof voor het bijwonen van studiedagen, congressen, wetenschappelijk werk,... (pro rata berekend op huidig jaar) - enkel voor uitbouwen van een klinisch academische loopbaan
  • attractiviteits- en eindejaarspremie
 • extralegale voordelen:
  • aanvullend pensioenfonds;
  • hospitalisatieverzekering, inclusief tegemoetkoming in ambulante zorg in het UZ Brussel
  • verzekering gewaarborgd inkomen
  • tussenkomst in vervoersonkosten:
   • volledige terugbetaling openbaar vervoer
   • fietsvergoeding
   • kilometervergoeding voor wagens
  • aansprakelijkheidsverzekering
  • kosten "Eigen aan de Werkgever" of KEWG
  • verminderde tarieven in het bedrijfsrestaurant
  • toegang tot parking en afstandsparkings
  • attractiviteits- en eindejaarspremie;

Het UZ Brussel vormt samen met de Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel de Brussels Health Campus. Op deze campus, gelegen tussen afrit 9 van de Brusselse ring en het Laarbeekbos, zijn ook een kinderkribbe (volgens K&G-systeem), kinderopvang in de vakanties, een lagere school en een fitnesscentrum gelegen.

Interesse?

 • Geïnteresseerden richten een schriftelijke sollicitatie met motivatiebrief en uitgebreid curriculum vitae aan:

UZ - Brussel

Dr. J. Schots - hoofdarts

Laarbeeklaan 101

1090 BRUSSEL

 • Solliciteren kan via onderstaande sollictatielink. Gelieve gebruik te maken van het daartoe bestemde sollicitatieformulier dat je hier kan downloaden.

 

 

Your application will be evaluated by the HR department of UZ Brussel itself. For any additional feedback regarding your application, we kindly refer you to the UZ Brussel HR department.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!