ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) is de grootste zorgverstrekker in België en staat voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Deze zorg wordt georganiseerd op 7 locaties in en rond Antwerpen. Sinds begin 2004 groepeert ZNA 9 Antwerpse ziekenhuizen: 3 algemene ziekenhuizen en 6 centra voor gespecialiseerde zorg aan kinderen, ouderen en psychiatrische patiënten. Elk van deze sites biedt daarnaast een ruim aanbod aan ambulante zorg (dagziekenhuis en polikliniek).

Onze medewerkers verzorgen dagelijks ongeveer 5000 patiënten. Hiervoor rekenen we op de enthousiaste inzet van 6000 medewerkers.

Om deze bedrijvigheid in goede banen te leiden, zoeken wij frequent verpleegkundigen, artsen, zorgkundigen en paramedici.

Om hen te ondersteunen werken 1700 van onze medewerkers in de diverse ondersteunende diensten.

Specialisten in hun vakgebied (IT, administratie, boekhouding, facturatie, human resources, aankoop, technische en facilitaire diensten, …) die samen met artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici de opdracht van ZNA waar maken.

ZNA biedt een werkomgeving waarin je kan bijdragen tot deze boeiende opdracht en je talenten kan ontplooien. We stellen je een gevarieerde loopbaan in het vooruitzicht in functie van je competenties en interesses.

 

 

Verpleegkundige of Technoloog Medische beeldvorming voor Nucleaire Geneeskunde

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

Handel jij steeds op een betrokken, respectvolle en klantgerichte manier?

Jouw uitdaging:

 • Je staat de patiënt bij tijdens het nucleaire onderzoek of behandeling. Tijdens onderzoeken neem je de permanente bewaking van de psychische en fysische toestand van de patiënt op je en treedt onmiddellijk en beheerst op bij urgenties.
 • Je zorgt voor een nauwkeurige, planmatige en deskundige toepassing van de nucleaire technieken en handelingen op voorschrift van de behandelde arts, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving. Dit beheerst onder meer de bereiding en toediening van radiofarmaca, de bediening van de gammacamera’s en beeldverwerking.
 • Je tracht gegevens te verzamelen aan de hand van het medisch voorschrift en een anamnese met de patiënt, om op deze manier een zo goed mogelijk(e) onderzoek/ behandeling te verrichten. Anderzijds moet er bijstand worden geboden om handelingen te helpen verrichten die de verbetering of het herstel van de gezondheid van de patiënt bevorderen.
 • Je kan belast worden met het waarnemen van de taken van de hoofdverpleegkundige met betrekking tot de continuïteit van de patiëntenzorg en het functioneren van de afdeling.
 • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
 • Je volgt de nodige opleidingen en bijscholingen.
 • Je werkt mee aan de door de instelling of overheid opgelegde taken (dosisregistratie, ALARA, JCI, … ).
 • Je voert naast algemene (waaronder administratieve) en technische activiteiten, de aan jou door de arts toevertrouwde handelingen correct uit, binnen het wettelijk kader dat het verpleegkundig handelen vastlegt.
 • Je verzorgt het beheer van administratieve gegevens, toestellen, materialen en documentatie.
 • Je ontvangt leiding van de arts nucleaire geneeskunde en/of van de verpleegkundigen van de afdeling en je werkt in een rechtstreekse en nauwe samenwerking met de artsen/nuclearisten.

Jouw troeven:

 • Diploma en visum (FOD) van Bachelor (voormalig graduaat/A1) of HBO5 (voormalig gediplomeerd/A2) ziekenhuisverpleegkundige of Technoloog medische beeldvorming.
 • Je bent in het bezit van het attest posthogeschoolvorming Radioprotectie (60u) of bent bereid deze te behalen.
 • Ervaring in nucleaire geneeskunde is een pluspunt.
 • Ervaring op een medisch-technische dienst is een meerwaarde.
 • Je beschikt over een degelijke kennis van de courante MS Office-pakketten (Word, Excel, …).
 • Uurregeling: de shiften op de dienst Nucleaire geneeskunde zijn dag-shiften. Er wordt enige soepelheid verwacht in deze ‘vaste’ uurregeling. De uurregeling varieert in functie van de dagelijkse werkdruk en kan zelfs de dag zelf aangepast worden.
 • Je bent in staat de nucleaire technieken en handelingen adequaat toe te passen op een verantwoordelijke wijze.
 • Je bent in staat informatie en voorlichting te verstrekken aan de patiënt.
 • Aanleg voor organisatie en coördinatie is troef
 • Je rapporteert aan de leidinggevende en aan de medewerkers, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je kan assertief zijn naar de patiënten en de verschillende zorgverstrekkers. Deze assertiviteit is gebaseerd op deskundigheid.
 • Je werkt oplettend, ordelijk, veilig en hygiënisch (radioprotectie).
 • Je neemt een collegiale houding aan, bent eerlijk en objectief in optreden en handelen en kan strikt omgaan met het beroepsgeheim.
 • Je draagt actief bij tot gezondheidspreventie, -voorlichting en –opvoeding.
 • Je herkent jezelf in de ZNA-kernwaarden: met jouw klantgerichte en positieve ingesteldheid hou je mee onze reputatie hoog. Je handelt op een respectvolle manier, bent gemotiveerd en betrokken in jouw werk. Daarbij ben je kostenbewust en resultaatgericht.

Dit mag je van ons verwachten:

 • Locatie: ZNA Middelheim in Antwerpen
 • Afdeling/ Bedrijfseenheid: MD Nucleaire geneeskunde
 • Jobtime: 100% (38 uur/week) of 80% (30,40 uur/week)
 • Contract: onbepaalde duur

We bieden jou een prettig werkklimaat in een enthousiast team met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities, inbreng en creativiteit. Ook zorgen we voor een evenwichtig loonpakket met talloze extra’s (o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling woon-werkverkeer) en gratis aansluiting bij de ZNA Club met tal van personeelsvoordelen. Maar dat is lang niet alles! Ontdek alle voordelen van een job bij ZNA op onze ZNA website, want wij leggen je als medewerker graag in de watten.

Nog vragen?

Info over de wervingsprocedure? Contacteer Sabine Bömer, HR specialist op 03 234 40 55. Meer weten over de functie? Contacteer dan Dirk De Jongh, verpleegkundig afdelingshoofd Medische beeldvorming ZNA Middelheim, op 03 280 32 56, of Dr. Frank Van Acker, Medisch afdelingshoofd Nucleaire geneeskunde, op 03 280 24 03.

Vacaturenummer: 7219

Your application will be evaluated by the HR department of ZNA itself. For any additional feedback regarding your application, we kindly refer you to the ZNA HR department.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!