ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) is de grootste zorgverstrekker in België en staat voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Deze zorg wordt georganiseerd op 7 locaties in en rond Antwerpen. Sinds begin 2004 groepeert ZNA 9 Antwerpse ziekenhuizen: 3 algemene ziekenhuizen en 6 centra voor gespecialiseerde zorg aan kinderen, ouderen en psychiatrische patiënten. Elk van deze sites biedt daarnaast een ruim aanbod aan ambulante zorg (dagziekenhuis en polikliniek).

Onze medewerkers verzorgen dagelijks ongeveer 5000 patiënten. Hiervoor rekenen we op de enthousiaste inzet van 6000 medewerkers.

Om deze bedrijvigheid in goede banen te leiden, zoeken wij frequent verpleegkundigen, artsen, zorgkundigen en paramedici.

Om hen te ondersteunen werken 1700 van onze medewerkers in de diverse ondersteunende diensten.

Specialisten in hun vakgebied (IT, administratie, boekhouding, facturatie, human resources, aankoop, technische en facilitaire diensten, …) die samen met artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici de opdracht van ZNA waar maken.

ZNA biedt een werkomgeving waarin je kan bijdragen tot deze boeiende opdracht en je talenten kan ontplooien. We stellen je een gevarieerde loopbaan in het vooruitzicht in functie van je competenties en interesses.

 

 

Programmamanager Hartcentrum

ZNA Middelheim heeft reeds 3 decennia een landelijke reputatie als expertise Hartcentrum met een volledige cardiologisch en cardiochirurgisch topzorgaanbod op een menselijke en kwalitatief hoogstaande manier. De dienst beschikt over zeer geavanceerde technische middelen voor diagnose en behandeling van de meest eenvoudige tot de meest complexe hartziekten.

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

Handel jij steeds op een betrokken, respectvolle en klantgerichte manier?

Jouw uitdaging:

In deze nieuwe functie zal je de belangen van alle stake-en shareholders van het hartcentrum, en zo het gezamenlijk opgestelde doel te vertalen in een strategisch goedgekeurd plan, en dit binnen een bepaald tijdskader te implementeren samen met deze betrokken partijen. Doelstelling is om het Hartcentrum te laten uitgroeien vanuit het netwerk ZNA-GZA tot een Vlaams, nationaal en internationaal erkend kwaliteits- en referentiecentrum.

Concreet zal je bijdragen tot het organiseren en coördineren van de medische activiteit in het versterken van het cardiovasculaire cluster in Middelheim met S2-Stroke, hybride zaal en verbouwing van OK en IZ met het oog op het uitbouwen van de reeds sterke positie in dit domein. Je doet dit ter ondersteuning van en in afspraak met de medische diensthoofden en lokale directie. Je houdt hierbij rekening met de geldende wettelijke bepalingen en het voorziene budget om zowel de medische als de financiële doelstellingen te realiseren. Een nauwe samenwerking met verpleegkundig bedrijfsleider ‘cardio’ is daarbij cruciaal, betreffende de inzet van human resources, patiëntenflows en patiëntervaring.

Concreet:

 • Je zet een milestone projectplan op in functie van het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit, personeel en infrastructuur zowel voor hospitalisatie, operatiekwartier, cathlab, elektrofysiologie, consultaties als dagziekenhuis. Je doorloopt hierbij de klassieke stappen van voorbereiding – vastlegging strategie – projectplan – budget – implementatie – opvolging en bijsturing.
 • Je neemt deel aan overleg met de medische diensthoofden in verband met genomen initiatieven inzake de samenwerking tussen artsen, de optimalisering van de organisatie en de coördinatie van de medische activiteiten van de diensten als ook om de interne praktische noden te kennen en advies te geven bij het bijsturen waar nodig. In concreto verzorg je de communicatie tussen medische cardio-diensten, verpleegkundige verantwoordelijken, Finance, HR en Legal. Idealiter evolueert de samenwerking tussen medische en verpleegkundige verantwoordelijken naar een gezamenlijke “business unit” filosofie.
 • Je helpt mee bij het operationeel integreren van de medische activiteit in het geheel van de met in het bijzonder het ondersteunen van de medische diensthoofden bij de implementatie van het goedgekeurde projectplan.
 • Je brengt nieuwe ideeën die je zowel in hartcentra in eigen land als internationaal als best practices worden beschouwd. Je kijkt hierbij naar alle mogelijke kansen en opportuniteiten om de vooropgestelde strategische doelstelling gestalte te geven.
 • Je belicht specifieke aspecten bij het uitvoeren van initiatieven ter verbetering van de kwaliteit en patiëntveiligheid.
 • Je doet voorstellen om de patiëntenstromen tussen ZNA en GZA te optimaliseren met inbegrip van het adequaat inzetten van de beschikbare ruimten.
 • Je checkt dat de continuïteit van de medische verzorging in de opname-, raadplegingen-, urgentie-, en medisch-technische diensten door het organiseren van de medische permanentie in de ziekenhuizen en van de medewerking van de artsen in de wachtdiensten.
 • Je bewaakt het feit dat patiëntentevredenheid als toetsingscriterium voor kwaliteit wordt meegenomen door het opvolgen van actieplannen. Je formuleert voorstellen tot het performanter maken van de organisatie, het verhogen van de patiëntentevredenheid en het verbeteren van de medewerkersbetrokkenheid en meet deze op basis van KPI’s die de voornoemde doelstellingen objectief meten in een evolutief traject.
 • Je maakt risicoanalyses op en zorgt ervoor dat de noodzakelijke crisis – en rampenplannen worden opgemaakt.
 • Je monitort in overleg met het financieel departement een zo optimaal mogelijk gebruik van de middelen overeenkomstig het werkings-, personeels- en investeringsbudget.

Jouw troeven:

 • Je beschikt over een master in de geneeskunde, ziekenhuiswetenschappen, biomedische wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt ervaring in leiden (op dienstbare wijze), coachen en ondernemen.
 • Je hebt een analytische geest en je bent oplossingsgericht, pragmatisch, besluitvaardig, overtuigend en wil zaken concreet realiseren.
 • Je hebt aandacht voor kwaliteit en continuïteit en bent resultaatgericht.
 • Je hebt een goede kennis van ziekenhuis-, project- en financieel management.
 • Je communiceert op een open, snelle, diplomatieke en empathische manier en verstaat de kunst om complexe en technische aspecten te hertalen naar beheersbare boodschappen.
 • Kennis van lean is een pluspunt.
 • Kennis van operationeel inzicht in de structuren, patiënten- en leveranciersflows in een ziekenhuis is een pluspunt.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom.
 • Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in je werk.
 • Je bent fier dat harde inspanningen concrete resultaten opleveren.
 • Je streeft er voortdurend naar de ZNA-waarden in praktijk om te zetten: je houdt met een oprecht klantgerichte - klantvriendelijke - ingesteldheid mee onze reputatie hoog. Daarbij ben je respectvol tegenover collega's en patiënten, gemotiveerd en betrokken, positief ingesteld, kostenbewust en resultaatgericht.

Dit mag je van ons verwachten:

 • Locatie: ZNA Middelheim in Antwerpen, maar je werkt ZNA overkoepelend.
 • Afdeling/ Bedrijfseenheid: Medische directie
 • Jobtime: 100% (38 uur/week)
 • Contract: bepaalde duur van 1 jaar met mogelijke optie op verlenging, startdatum in overleg

We bieden jou een prettig werkklimaat in een enthousiast team met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities, inbreng en creativiteit. Ook zorgen we voor een evenwichtig loonpakket met talloze extra’s en gratis aansluiting bij de ZNA Club met tal van personeelsvoordelen. Maar dat is lang niet alles! Ontdek alle voordelen van een job bij ZNA op onze ZNA website, want wij leggen je als medewerker graag in de watten.

Nog vragen?

Info over de wervingsprocedure? Contacteer Gwenn De Deyne, HR specialist, op 03 234 40 50. Meer weten over de functie? Contacteer Dries Sel telefoonnummer: +32 477 25 06 41 of email: dries.sel@zna.be

Vacaturenummer: 7148

Your application will be evaluated by the HR department of ZNA itself. For any additional feedback regarding your application, we kindly refer you to the ZNA HR department.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!