ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) is de grootste zorgverstrekker in België en staat voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Deze zorg wordt georganiseerd op 7 locaties in en rond Antwerpen. Sinds begin 2004 groepeert ZNA 9 Antwerpse ziekenhuizen: 3 algemene ziekenhuizen en 6 centra voor gespecialiseerde zorg aan kinderen, ouderen en psychiatrische patiënten. Elk van deze sites biedt daarnaast een ruim aanbod aan ambulante zorg (dagziekenhuis en polikliniek).

Onze medewerkers verzorgen dagelijks ongeveer 5000 patiënten. Hiervoor rekenen we op de enthousiaste inzet van 6000 medewerkers.

Om deze bedrijvigheid in goede banen te leiden, zoeken wij frequent verpleegkundigen, artsen, zorgkundigen en paramedici.

Om hen te ondersteunen werken 1700 van onze medewerkers in de diverse ondersteunende diensten.

Specialisten in hun vakgebied (IT, administratie, boekhouding, facturatie, human resources, aankoop, technische en facilitaire diensten, …) die samen met artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici de opdracht van ZNA waar maken.

ZNA biedt een werkomgeving waarin je kan bijdragen tot deze boeiende opdracht en je talenten kan ontplooien. We stellen je een gevarieerde loopbaan in het vooruitzicht in functie van je competenties en interesses.

 

 

Manager Operationele Implementatie

Door recente evoluties binnen ZNA, in het zorglandschap van Antwerpen en in Vlaanderen werd de Medische Directie geherstructureerd onder leiding van Algemeen Medisch Directeur dr. Katrien Bervoets. De trends naar horizontale samenwerking tussen de verschillende diensten, netwerking, schaalvergroting en de oprichting van de groepering met GZA evenals de toenemende bevraging en bijdragen van artsen en van de leden van de Medische Directie aan het beleid vormen hierbij de uitgangspunten. Focus voor de nieuwe medische directie ligt op de uitwerking van de zorgstrategie en een gestroomlijnde operationele implementatie, vertrekkend vanuit de stuwende kracht van de medische diensten.

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

Handel jij steeds op een betrokken, respectvolle en klantgerichte manier?

Jouw uitdaging:

In deze nieuwe functie zal je bijdragen tot het organiseren en coördineren van de medische activiteit ZNA-breed, in de regio’s en gespecialiseerde sites ter ondersteuning van en in afspraak met de medische directeurs verantwoordelijk voor regio’s en gespecialiseerde sites en medische diensthoofden. Je houdt hierbij rekening met de geldende wettelijke bepalingen en het voorziene budget om zowel de medische als de financiële doelstellingen te realiseren.

Je werkdomein omvat volgende aspecten:

 • Organisatie van de medische zorg
 • Kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorgverstrekking
 • Implementeren van ZNA-brede zorgstrategie
 • Ondersteunen van de wettelijke bevoegdheden van de Algemeen Medisch Directeur in de rol van hoofdarts
 • Garanderen van een financieel evenwicht

Concreet:

 • Je biedt ondersteuning bij het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit, personeel en infrastructuur zowel voor hospitalisatie, operatiekwartier, polikliniek als dagziekenhuis.
 • Je neemt deel aan overleg met de medische diensthoofden in verband met genomen initiatieven inzake de optimalisering van de organisatie en de coördinatie van de medische activiteiten van de diensten als ook om de interne praktische noden te kennen en advies te geven bij het bijsturen waar nodig.
 • Je helpt mee bij het operationeel integreren van de medische activiteit in het geheel van de ziekenhuisactiviteit met in het bijzonder het ondersteunen van de medische diensthoofden bij de implementatie van de goedgekeurde beleidsplannen.
 • Je helpt bij het uitvoeren van initiatieven ter verbetering van de kwaliteit en patiëntveiligheid.
 • Je helpt mee bij het verzekeren van de continuïteit van de medische verzorging in de opname-, raadplegingen-, urgentie-, en medisch-technische diensten door het organiseren van de medische permanentie in de ziekenhuizen en van de medewerking van de artsen in de wachtdiensten.
 • Je helpt mee bij het operationaliseren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorgverlening zowel op medisch interdisciplinair niveau als interdepartementeel niveau.
 • Je bewerkstelligt mee een de patiëntentevredenheid door het opvolgen van actieplannen.
 • Je formuleert voorstellen tot het performanter maken van de organisatie, het verhogen van de patiëntentevredenheid en het verbeteren van de medewerkersbetrokkenheid.
 • Je volgt de agenda van de hoofdarts op met betrekking tot medico-legale en niet-wettelijke verplichtingen zoals het organiseren en bijwonen van beleidsorganen, raden en comités.
 • Je volgt mee risicoanalyses op en helpt bij de opmaak van rampenplannen.
 • Je stelt prioriteiten voor de jaarlijkse beleidscyclus voor en de vertaling ervan naar een operationeel implementatieplan.
 • Je monitort in overleg met het financieel departement een zo optimaal mogelijk gebruik van de middelen overeenkomstig het werkings-, personeels- en investeringsbudget.

Voor een uitgebreide functiebeschrijving, mail naar jobs@zna.be

Jouw troeven:

 • Je beschikt over een master in de geneeskunde, ziekenhuiswetenschappen, bio-medische wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt ervaring in leiding geven, coachen en ondernemen.
 • Je hebt een analytische geest en je bent besluitvaardig.
 • Je hebt aandacht voor kwaliteit en continuïteit en bent resultaatgericht.
 • Je hebt een goede kennis van ziekenhuis-, project- en financieel management.
 • Kennis van lean is een pluspunt.
 • Je communiceert op een open, snelle en empathische manier.
 • Je bent diplomatisch.
 • Je hebt een sterk operationeel inzicht in de patiënten- en leveranciersflows in een ziekenhuis.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom.
 • Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in je werk.
 • Je streeft er voortdurend naar de ZNA-waarden in praktijk om te zetten: je houdt met een oprecht klantgerichte - klantvriendelijke - ingesteldheid mee onze reputatie hoog. Daarbij ben je respectvol tegenover collega's en patiënten, gemotiveerd en betrokken, positief ingesteld, kostenbewust en resultaatgericht.

Dit mag je van ons verwachten:

 • Locatie: ZNA Sint-Elisabeth in Antwerpen, maar je werkt ZNA overkoepelend.
 • Afdeling/Bedrijfseenheid: Medische directie
 • Jobtime: 100% (38 uur/week)
 • Contract: onbepaalde duur, startdatum in overleg

We bieden jou een prettig werkklimaat in een enthousiast team met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities, inbreng en creativiteit. Ook zorgen we voor een evenwichtig loonpakket met talloze extra’s en gratis aansluiting bij de ZNA Club met tal van personeelsvoordelen. Maar dat is lang niet alles! Ontdek alle voordelen van een job bij ZNA op onze ZNA-website, want wij leggen je als medewerker graag in de watten.

Nog vragen?

Info over de wervingsprocedure? Contacteer Gwenn De Deyne, HR specialist, op 03 234 40 50. Meer weten over de functie? Contacteer dr. Katrien Bervoets telefoonnummer: +32 477 55 57 99 of email: katrien.bervoets@zna.be

Vacaturenummer: 7143

Your application will be evaluated by the HR department of ZNA itself. For any additional feedback regarding your application, we kindly refer you to the ZNA HR department.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!