ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) is de grootste zorgverstrekker in België en staat voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Deze zorg wordt georganiseerd op 7 locaties in en rond Antwerpen. Sinds begin 2004 groepeert ZNA 9 Antwerpse ziekenhuizen: 3 algemene ziekenhuizen en 6 centra voor gespecialiseerde zorg aan kinderen, ouderen en psychiatrische patiënten. Elk van deze sites biedt daarnaast een ruim aanbod aan ambulante zorg (dagziekenhuis en polikliniek).

Onze medewerkers verzorgen dagelijks ongeveer 5000 patiënten. Hiervoor rekenen we op de enthousiaste inzet van 6000 medewerkers.

Om deze bedrijvigheid in goede banen te leiden, zoeken wij frequent verpleegkundigen, artsen, zorgkundigen en paramedici.

Om hen te ondersteunen werken 1700 van onze medewerkers in de diverse ondersteunende diensten.

Specialisten in hun vakgebied (IT, administratie, boekhouding, facturatie, human resources, aankoop, technische en facilitaire diensten, …) die samen met artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici de opdracht van ZNA waar maken.

ZNA biedt een werkomgeving waarin je kan bijdragen tot deze boeiende opdracht en je talenten kan ontplooien. We stellen je een gevarieerde loopbaan in het vooruitzicht in functie van je competenties en interesses.

 

 

Verpleegkundige of Technoloog medische beeldvorming

Locatie: ZNA Hoge Beuken te Antwerpen

Afdeling/ Bedrijfseenheid: Medische beeldvorming

Jobtime: 100% (38 uur/week)

Uurrooster: wisselende shiften tussen 8.00-17.00u, geen nachten, 1 weekend van 4 uur wachtdienst per maand

Contract: onbepaalde duur

Vacaturenummer: 6989

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

Handel jij steeds op een betrokken, respectvolle en klantgerichte manier?

Jouw uitdaging:

 • Je verzamelt gegevens aan de hand van het medisch voorschrift en een anamnese met de patiënt, om een zo goed mogelijk(e) onderzoek/ behandeling te verrichten en bij te dragen tot het stellen van een diagnose of een behandeling. Ook bied je bijstand bij verrichtingen die het herstel van de patiënt bevorderen.
 • Je voert de algemene en technische handelingen die je door de geneesheer zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk kader dat het verpleegkundig handelen vastlegt.
 • Je staat de patiënt bij tijdens het radiologisch onderzoek.
 • Onder algemene verantwoordelijkheid van de radioloog ben je – op termijn – in staat om zelfstandig specifieke prestaties uit te voeren als ‘toevertrouwde geneeskundige handelingen’.
 • Je draagt mee bij tot het optimaal voorbereiden van de patiënten voorde radiologische
 • Tijdens de onderzoeken zorg je voor permanente bewaking van de psychische en fysische toestand van de patiënt. Je treedt onmiddellijk en beheerst op in acute situaties.
 • Je kan belast worden met waarnemende taken van de hoofdverpleegkundige om de continuïteit van de patiëntenzorg en het functioneren van de afdeling te waarborgen.
 • Je zorgt voor administratieve opdrachten, inherent aan de uitoefening van de taak.
 • Je beheert administratieve gegevens, toestellen, materialen en documentatie.
 • Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s.
 • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de patiëntenzorg en beeldopname.
 • Je zorgt voor de opvang van nieuwe medewerkers en begeleidt hen.
 • Je ontvangt leiding van de (vervangend) hoofdverpleegkundige van de afdeling en eventueel van bachelor verpleegkundigen.
 • Je voert opdrachten uit die aan jou zijn toevertrouwd door de hoofdverpleegkundige of door radiologen.
 • Je werkt mee aan door de instelling opgelegde taken (vb. registraties).
 • Je kent en past het huishoudelijk reglement alsmede de interne en externe procedures (ARAB, VGV, …) toe.
 • Je werkt mee binnen de werkgroepen in de instelling, tot verbetering van de organisatie en kwaliteit van de verpleegkunde.

Jouw troeven:

 • Een diploma en visum (FOD) van Bachelor of HBO5 (graduaat) in de verpleegkunde, of Bachelor van Technoloog medische beeldvorming.
 • Ervaring in Medische beeldvorming is een pluspunt, maar geen vereiste.
 • Je bent in het bezit van het attest posthogeschoolvorming Radioprotectie, of bent bereid om deze te behalen (50u).
 • Je neemt deel aan de verplichte algemeen verpleegkundige en vakspecifieke vorming.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de aan jou toegewezen patiënten.
 • Je bent in staat je functie uit te oefenen binnen het wettelijk, budgettair en organisatorisch kader van de zorgomgeving.
 • Je neemt initiatief en werkt actief mee aan projecten rond kwaliteitsverbetering op de afdeling.
 • Je bent in staat om informatie en voorlichting te verstrekken aan de patiënt.
 • Je bent assertief naar de patiënten en de verschillende zorgverstrekkers. Deze assertiviteit is gebaseerd op deskundigheid.
 • Je werkt oplettend, ordelijk, veilig en hygiënisch.
 • Je neemt een collegiale houding aan, bent eerlijk en objectief in optreden en handelen.
 • Je draagt actief bij tot gezondheidspreventie, -voorlichting en –opvoeding.
 • Je herkent jezelf in de ZNA-kernwaarden: met jouw klantgerichte en positieve ingesteldheid hou je mee onze reputatie hoog. Je handelt op een respectvolle manier, bent gemotiveerd en betrokken in jouw werk. Daarbij ben je kostenbewust en resultaatgericht.

Dit mag je van ons verwachten:

 • Prettig werkklimaat met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities, inbreng en creativiteit.
 • Contract onbepaalde duur, te starten in onderling overleg.
 • Evenwichtig loonpakket met talloze extra’s (o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling woon-werkverkeer) en gratis aansluiting bij de ZNA Club met tal van personeelsvoordelen.
 • Maar dat is lang niet alles! Ontdek hier alle voordelen van een job bij ZNA, want wij leggen je als medewerker graag in de watten.

Nog vragen?

Meer info over de wervingsprocedure? Contacteer Margot De Bruyn, HR specialist, op 03 234 40 85.
Meer weten over de functie? Contacteer Dirk De Jongh, verpleegkundige leiding Medische beeldvorming ZNA Middelheim, op 03 280 32 56.

Your application will be evaluated by the HR department of ZNA itself. For any additional feedback regarding your application, we kindly refer you to the ZNA HR department.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!