Wat is het dat getalenteerde medewerkers zo aantrekt in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)?
Misschien is het wel die eigen cultuur van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve methoden en aandacht voor zorgkwaliteit.
Of zijn het de extra opleidingsmogelijkheden en de persoonlijke groeikansen, net als de toffe sfeer onder enthousiaste collega’s.

Wat het ook mag zijn, één ding staat vast: aan de aantrekkingskracht van het UZA valt niet te weerstaan.
Tijd om te ontdekken wat joù aantrekt in het UZA.

Kwaliteitsmedewerker (50% kwaliteit en lean - 50% traumacentrum)

Zowel binnen de afdeling Kwaliteit en Lean als binnen het zorgprogramma Major Trauma Service is er een vacature voor 50% als medewerker kwaliteit. Gezien de aard van de functies, kunnen deze gecombineerd worden. Algemeen kan gesteld worden dat de rol binnen de afdeling Kwaliteit en Lean een meer coachende functie betreft, terwijl je in de functie als kwaliteitsmedewerker Major Trauma Service naast deze coachende rol ook effectief verbeterprojecten zal opnemen.
 
Wat ga je doen?

Kwaliteit en Lean

Je werkt als kwaliteitsmedewerker binnen de afdeling kwaliteit en Lean van het UZA. Je werkt samen met verschillende diensten en rapporteert aan de kwaliteitscoördinator.

 • Je ondersteunt het kwaliteitsbeleid van het UZA en past het ook toe;
 • Je staat in voor de implementatie en het onderhoud van het kwaliteitssysteem op verschillende diensten binnen het UZA met het oog op het garanderen van kwaliteitsvolle en veilige zorg, waarbij de patiënt centraal staat;
 • Je werkt mee aan het behouden van ziekenhuisbrede en dienstspecifieke accreditaties volgens de geldende normen of wettelijke verplichtingen;
 • Je streeft naar continue verbetering en optimalisatie;
 • Je faciliteert en coacht – samen met de kwaliteitscoördinator – de afdelingen en medische diensten bij het opzetten van Lean verbetertrajecten (implementatie, analyse, integratie en bieden van ondersteuning), de opvolging van de voortgang en het oplossen van de problemen;
 • Je sensibiliseert en overtuigt de medewerkers inzake kwaliteitsbewustzijn en Lean werken om een kwaliteitscultuur te creëren;
 • Je bouwt mee aan de ziekenhuisbrede veiligheidscultuur en bent betrokken bij analyses van veiligheidsincidentmeldingen;
 • Je voert zowel prospectieve als retrospectieve risicoanalyses uit;

Major Trauma Service

Als medewerker kwaliteit binnen het zorgprogramma Major Trauma Service maak je deel uit van het multidisciplinair team dat vorm geeft aan het traumacentrum UZA en sta je samen met het kernteam major trauma service in voor de dagelijkse opvolging, coördinatie en bijsturing van de kwaliteit van het zorgprogramma Major Trauma Service. Je werkt nauw samen met de verschillende medewerkers van de major trauma service, administratieve en technische diensten UZA en rapporteert aan de coördinator traumacentrum.

 • Je vertaalt, installeert en borgt het ziekenhuisbreed kwaliteitssysteem binnen het zorgprogramma major trauma met het oog op het garanderen van hoogwaardige en kwaliteitsvolle zorg. Hierbij werk je nauw samen met de afdeling kwaliteit en Lean;
 • Je streeft naar continue verbetering en werkt samen met het multidisciplinair traumateam verbeterprojecten op projectmatige wijze passend binnen de UZA Lean filosofie uit, van probleemstelling tot borging. Hiervoor kan je beroep doen op coaching door de afdeling kwaliteit en Lean;
 • Je ondersteunt de betrokken diensten met het aligneren en implementeren van klinische richtlijnen en het omzetten van beleidsbeslissingen naar klinische zorg. Je werkt hiervoor samen met de klinische liaisons;
 • Je betrekt patiënten én zorgverleners bij het uitzetten van verbeterprojecten. Patient Centered care is jouw drijfveer;
 • Je adviseert de trauma taskforce omtrent de verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening binnen het zorgprogramma majeur trauma;
 • Je rapporteert jaarlijks onder de vorm van een jaarverslag over de werking van het traumacentrum met input van de verschillende deeldomeinen (traumaregistratie, opleidingsmomenten, kwaliteitsindicatoren…) op ziekenhuisniveau;
 • Je bouwt mee aan de veiligheidscultuur binnen het zorgprogramma majeur trauma en bent betrokken bij analyses van veiligheidsincidentmeldingen;
 • Je voert zowel prospectieve als retrospectieve risicoanalyses uit;
 • Je begeleidt mee de accrediteringsprocessen aangaande majeur trauma (JCI, DGU…) intern in nauw overleg met de afdeling kwaliteit en Lean UZA;
 • Je voert samen met de afdeling kwaliteit en Lean UZA tracers en dossiercontroles uit i.k.v. kwaliteitsbewaking.
 
Wat verwachten we van jou?
 • Je behaalde een masterdiploma in beheer en management van de gezondheidszorg en je hebt relevante klinische en organisatorische werkervaring;
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Je hebt ervaring in change management en het uitvoeren van kwaliteitsverbetering en -bewaking in de zorgsector;
 • Je bezit kennis van onderzoeksmethoden en statistische verwerking;
 • Je hebt kennis en ervaring m.b.t. kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbewaking in de gezondheidszorg (incl. wetgeving);
 • Je hebt kennis van pro- en retrospectieve analysemethoden (HFMEA, SIRE, PRISMA, RCA, ...);
 • Je hebt kennis van project management, Lean Management en tools zoals processmapping, A3, PDCA-cyclus en indicatorenmanagement;
 • Je hebt kennis van kwaliteitssystemen en normenkaders;
 • Je kan relevante indicatoren opstellen, implementeren en opvolgen;
 • Je bent sterk in multidisciplinaire, transmurale samenwerking en gericht op kwaliteitszorg;
 • Je kan zelfstandig werken alsook in teamverband;
 • Je kan collega’s begeleiden in verandertrajecten;
 • Je bent flexibel, creatief en ondernemend;
 • Je bent kritisch, sterk analytisch en resultaatsgericht;
 • Je werkt projectmatig;
 • Je hebt een goede kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent PC-vaardig en beschikt over een goede kennis van Word, Excel en Powerpoint;
 • Je werkt nauwgezet en bent goed georganiseerd;
 • Je hebt goede redactionele capaciteiten;
 • Je bent bereid opleiding te volgen;
 • Je werkt in een academische setting en bent organisatiesensitief.

Wat biedt het UZA als werkgever?

 • voltijds bediendecontract (100%) voor onbepaalde duur;
 • maaltijdcheques twv 4 EUR/gewerkte dag;
 • recuperatie 40-uren week (12 vrije dagen op jaarbasis);
 • bijkomende vakantiedagen buiten de wettelijke vakantie;
 • verschillende kinderopvangmogelijkheden.

Interesse?

Solliciteer online via www.uzatrektaan.be.

Meer informatie over de jobinhoud kan je verkrijgen bij Ingrid Roosen, kwaliteitscoördinator op het nummer 03 821 31 34.

Your application will be evaluated by the HR department of UZA itself. For any additional feedback regarding your application, we kindly refer you to the UZA HR department.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!