Met 4000 medewerkers en 400 artsen is az Delta de grootste werkgever in de streek. Op vijf campussen in Roeselare, Rumbeke (2019), Menen en Torhout geven artsen en medewerkers het beste van zichzelf om uitstekende geneeskunde, omringd door de beste zorg, dicht bij de patiënt te brengen."

Deskundige fysische controle/Stralingsfysicus (m/v)

De functie

Je zorg ervoor dat de wetgeving omtrent ioniserende straling op een correcte manier wordt gehanteerd binnen AZ Delta. Je zal binnen de Preventiedienst autonoom fungeren als erkend deskundige in de fysische controle klasse II en III en zal werk verrichten als erkend deskundige in de medische stralingsfysica toepassingsdomein radiologie.

Fysische controle

 • Je staat in voor het organiseren van de veiligheid van de werknemers en de omgeving wat betreft radioprotectie en implementeert de vigerende wetgeving met betrekking tot ioniserende straling binnen de organisatie
 • Je werkt nauw samen met de Preventiedienst en de Arbeidsgeneeskundige dienst.
 • Je staat in voor de indienststelling van straling generende installaties, het toezicht op de juiste werking en gebruik van de meetinstrumenten. Je ziet toe op het inpakken, het gebruik, het laden en het lossen van radioactieve stoffen.
 • U bent verantwoordelijk voor het afvalbeleid van nucleair afval
 • Je draagt bij aan de bewaking van de stralingsveiligheid en je voert risicoanalyses uit voor de validatie van de werkpostfiches. Je levert een bijdrage aan het uitwerken van werkprocedures.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de contacten met het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC).
 • Je voert periodieke controles uit.
 • U bent verantwoordelijk voor het interne toezicht op de personeelsdosimetrie

Medische fysica

Dit omvat alle radiologische toestellen aanwezig binnen AZ Delta (de verschillende campussen) met uitzondering van de toestellen die behoren tot radiologie

 • U test de röntgentoestellen vóór de eerste klinische ingebruikname. U voert ook periodieke kwaliteitscontroles uit. U doet aan optimalisatie en kwaliteitsborging
 • U bent verantwoordelijk voor patiëntdosimetrie
 • U staat in voor optimalisatie van de procedures met betrekking tot de dosis en de beeldkwaliteit.
 • U volgt de wetgeving op met betrekking tot radioprotectie en stelt maatregelen op voor de stralingsbescherming van personen bij medische blootstellingen in samenwerking met de preventiedienst.
 • Je geeft advies inzake het inzetten van meetapparatuur op ioniserende straling. Je wordt betrokken bij de aankoopdossiers van medische stalingsapparatuur.
 • U werkt nauw samen met de erkend deskundige in de medische stralingsfysica van de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde

Profiel

 • U bezit een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen, fysica, biomedische wetenschappen (optie medische stralingswetenschappen) (of een in België erkend of gelijkwaardig verklaard diploma)
 • U bent in het bezit van een FANC-erkenning van deskundige in de medische stralingsfysica in het toepassingsdomein Radiologie of voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 51.7.3 van het ARBIS of bent bereid dit op termijn te behalen.
 • U bent in het bezit van een FANC-erkenning van deskundige in de fysische controle klasse II en III of voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 73.2 van het ARBIS of bent bereid dit op termijn te behalen.
 • Je hebt een gebruikerskennis van het wettelijk kader inzake stralingsbescherming en van het technische begrippenkader inzake ioniserende stralingen en stralingsbescherming.
 • U kan goed zelfstandig werken in een multidisciplinair team. U neemt hierbij een collegiale houding aan en bent eerlijk en objectief in optreden en handelen. Je bent communicatief sterk en je bent gericht op overleg.
 • U bent resultaatgericht en wil je verantwoordelijkheid opnemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • U bent analytisch ingesteld. U kan verbanden leggen tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • U bent stressbestendig en geeft blijk van maturiteit, zelfstandigheid en flexibiliteit.
 • U bent proactief en streeft naar kwaliteitsvolle oplossingen.
 • U denkt mee, vormt visie en helpt constructief mee.
 • U werkt intercampus en bent in het bezit van rijbewijs B.

 

Meer informatie?

Meer informatie over de inhoud van de vacante functie kunt u verkrijgen bij de erkend deskundige in de medische stralingsfysica An De Crop op telefoonnummer 051 23 38 49 of bij diensthoofd IDPBW Franky Portier op het telefoonnummer 051 23 72 27.

 

Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met stafmedewerker Personeel & Organisatie Hanne Pattyn op het telefoonnummer 051 23 75 59.

 

Your application will be evaluated by the HR department of AZ Delta itself. For any additional feedback regarding your application, we kindly refer you to the AZ Delta HR department.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!