LBC Tank Terminals

LBC Tank Terminals is one of the world's largest global operators of bulk liquid storage facilities for chemical and oil products.


We own and operate a global network of terminals with a combined storage capacity of close to 3 million m3 at key locations in Europe and USA.

LBC is expanding its capacity and network, through build-out at existing locations and through acquisitions, joint ventures and greenfield developments.

QA/QC Inspectie Coördinator - LBC Rotterdam

 

Globale functie inhoud:

De QA/QC & Inspectie Coördinator is verantwoordelijk voor een veilige en efficiënte coördinatie en afhandeling van de inspectie werkzaamheden op de terminal.

De QA/QC & Inspectie Coördinator rapporteert aan de Maintenance Manager en geeft functioneel leiding aan de inspectie diensten van de contractor.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Veiligheid & Milieu: Naleven van de LBC richtlijnen en anderen hierop aanspreken. Melden van (bijna) incidenten;
 • Het tijdig laten uitvoeren van alle wettelijke inspectie verplichtingen van de terminal op gebeid van tank inspecties en leiding inspecties
 • Het analyseren van de inspectiedata, het uitzetten en opvolgen van de noodzakelijke werken om de tank en/of leiding op een veilige manier terug in gebruik te kunnen nemen
 • Het opvolgen van de aanpassingsprojecten en onderhoudswerkzaamheden, zodat de certificatie van deze projecten of onderdelen gewaarborgd blijven volgens de geldende wet- en regelgeving en binnen het veilig-, milieu-, en kwaliteitskader van LBC;
 • Het beheren van de VVI’s (Verklaringen Voor Ingebruikname) van het leiding systeem en ervoor te zorgen dat eventuele aanpassingen correct volgens de PED uitgevoerd worden.
 • aanspreekpunt voor de interne organisatie m.b.t. alle certificeringen en QA/QC van alle kritische bedrijfsonderdelen volgens ons Asset management Program.
 • Toezien op uitvoer van werkzaamheden en het naleven van de geldende veiligheidsregels;
 • Opvragen van offertes bij leveranciers t.b.v. het opstellen van begrotingen;
 • De eisen vanuit overheidsregels en managementsystemen in interne procedures of systemen implementeren;

Opleidings- en ervaringseisen:

 • HBO (of MBO met bereidheid verder te ontwikkelen)
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in vergelijkbare functie
 • Talen: Nederlands, Engels
 • Microsoft Office ervaring
 • Competenties: veiligheid, integer, eigenaarschap, accuraat, planning & organisatie, kostenbewust.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!