Wij van Jessa zijn echte hartverwarmers. Innovatieve toekomstdenkers ook, die samen van Jessa een zieken-thuis maken. Een warm verhaal waar meer dan 3.100 fiere medewerkers en 380 artsen elke dag aan verder schrijven. Een verhaal dat bovendien verder reikt dan de ziekenhuismuren van onze vier campussen in Hasselt en Herk-de-Stad. Want dankzij het ziekenhuisnetwerk Zuid-West-Limburg kunnen we onze beste zorgen nog dichter bij alle patiënten brengen. En dat onze kwaliteitslat hoog ligt, blijkt uit onze internationale accreditatie.  In 2018 behaalden wij het label van "Zorgwerkgever van het jaar".

Stralingsfysicus nucleaire geneeskunde

Wij van Jessa zijn echte hartverwarmers. Innovatieve toekomstdenkers ook, die samen van Jessa een zieken-thuis maken. Een warm verhaal waar meer dan 3.100 fiere medewerkers en 380 artsen elke dag aan verder schrijven. Een verhaal dat bovendien verder reikt dan de ziekenhuismuren van onze vier campussen in Hasselt en Herk-de-Stad. Want dankzij het ziekenhuisnetwerk Zuid-West-Limburg kunnen we onze beste zorgen nog dichter bij alle patiënten brengen. En dat onze kwaliteitslat hoog ligt, blijkt uit onze internationale accreditatie.

 

Om onze ambities waar te maken zijn we momenteel op zoek naar een:

Stralingsfysicus nucleaire geneeskunde

Contract bepaalde duur – jobtime 50%

 

Functie:

Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van en toezien op de noodzakelijke maatregelen ter verzekering van de stralingsbescherming van de patiënt en de kwaliteitscontrole van de apparatuur.

 

Opdrachten:

 • De keuze, ontvangst, kalibratie en kwaliteitsbeheersing van meetinstrumenten en software noodzakelijk voor het uitoefenen van zijn/haar taken
 • Adviseren van het medisch team en leidinggevenden over aanschaf, upgrade en onderhoud van apparatuur, systemen en software en toezicht houden op de uitvoering ervan
 • Verantwoordelijk, binnen zijn/haar bevoegdheid, voor de in ontvangst name, de indienststelling en de verzameling van alle gegevens die nodig zijn voor het klinisch gebruik van een uitrusting, systeem of proces vóór de eerste klinische ingebruikname.
 • Toezicht op de werking van de toestellen
  • Werkt samen aan het preventieve en correctieve onderhoudsplan van de toestellen
  • Uitwerking, invoering en opvolging van procedures voor kwaliteitsborging binnen zijn/haar bevoegdheid
  • Verifieert of uitrustingen en systemen voldoen aan de nationale aanvaardbaarheidscriteria of aanbevelingen
  • Verantwoordelijk voor het opstellen van de procedures voor eventuele intermediaire kwaliteitsbeheersing of kalibraties
 • Uitwerken, uitvoeren en opvolgen van procedures voor kwaliteitsbeheersing
 • Verantwoordelijk voor de fysische en technische aspecten van patiëntgebonden dosimetrie. Garanderen van de nauwkeurigheid van de toestelparameters en –instellingen en verantwoordelijk voor het inschatten en berekenen van effectieve dosis die wordt opgelopen door een patiënt
 • Verlenen van medewerking, in samenwerking met het medisch team (geneesheren en de verpleging), aan projecten voor de optimalisatie van de door de patiënt opgelopen stralingsdosis
 • Draagt bij tot de analyse van het risico op accidentele of onbedoelde medische blootstelling. Waar aangewezen werkt hij/zij mee aan het opstellen van correctieve acties
 • Inventariseren en beheren van alle radioactief materiaal van de dienst nucleaire geneeskunde
 • Jaarlijks een verslag opstellen betreffende de controle (van de aanwezige toestellen) aangaande de conformiteit met de aanvaardbaarheidscriteria ten behoeve van de dienst voor fysische controle.
 • Een activiteitenverslag opmaken voor het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle)
 • Zich vervolmaken en zijn kennis en bekwaamheid op peil houden in het kader van een permanente vorming op universitair niveau en implementeert kennis en technieken
 • Opleiden van de andere leden van het medisch team bij de introductie van nieuwe uitrustingen, systemen of processen voor wat betreft de medische stralingsfysica aspecten
 • Begeleiding studenten KULeuven of UHasselt

 

Profiel:

 • Je bent in het bezit van een universitair diploma van licentiaat/master in de fysica of scheikunde, een diploma van burgerlijk ingenieur, een diploma van master in de industriële wetenschappen met afstudeerrichting nucleaire technieken/ medisch nucleaire technieken, of een in België gelijkwaardig erkend of verklaard diploma
 • Je bent in het bezit van een erkenning ‘deskundige in de medische stralingsfysica, deelaspect nucleaire geneeskunde of bent bereid deze te behalen
 • Je hebt een aanvullende opleiding medische stralingsfysica gevolgd of bent bereid om deze te volgen
 • Je hebt een empathische ingesteldheid en beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Je hecht veel belang aan een constructieve samenwerking in multidisciplinair teamverband
 • Flexibiliteit, nauwgezetheid en verantwoordelijkheidszin zijn je belangrijkste kenmerken
 • Kennis van hybride en/of digitale beeldvormingssystemen is een pluspunt

 

Aanbod:

Wij bieden je een boeiende, gevarieerde functie binnen een enthousiast team met ruimte voor creativiteit, opleiding en vorming. Je kan gratis aansluiten bij onze collectieve hospitalisatieverzekering en hebt recht op maaltijdcheques.

Bijkomende voordelen: groepsverzekering, vlotte bereikbaarheid, terugbetaling woon-werkverkeer, bij gebruik openbaar vervoer 100% terugbetaling. Omdat we de gezondheid van onze medewerkers belangrijk vinden, bieden we een waaier van programma's aan die je gezondheid bevorderen. Je ervaring kan een rol spelen bij het bepalen van je salaris.

 

Interesse?

Bezorg ons dan je kandidatuur ten laatste op 19/08/2019 door online (cv met foto en kopie van diploma) te solliciteren via onze website www.ikvraaghetaan.be
 
Voor meer informatie i.v.m. de functie kan je terecht bij Heidi Andries, tel 011 33 81 99 of Cindy Govarts, zorgmanager, tel 011 30 97 09 of mail cindy.govarts@jessazh.be
 

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!