Het OLV Ziekenhuis geniet als één van de grootste privaat ziekenhuizen in België een ruime nationale en internationale faam. Het OLV Ziekenhuis telt 2600 medewerkers, 844 bedden, 259 geneesheren en 36 assistenten, verspreid over 3 campussen: Aalst, Asse en Ninove. Deskundige zorgverstrekkers en gemotiveerde medewerkers streven ernaar om elke dag de meest geschikte patiëntenzorg toe passen met behulp van geavanceerde medische en hoogtechnologische apparatuur. Het OLV Ziekenhuis is op zoek naar deskundige en gedreven medewerkers die zich willen ontplooien in een toekomstgerichte omgeving.

ERVARINGSWERKER MOBIEL TEAM (SUB)ACUTE ZORG (M/V), REGIO HALLE-VILVOORDE-BRUSSEL

In het kader van de hervorming ‘artikel 107’ rond de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg zoekt het OLV ziekenhuis in samenwerking met het Netwerk GGZ regio Halle-Vilvoorde-Brussel een ERVARINGSWERKER voor de uitbouw van zijn ‘mobiel behandelteam aan huis voor (sub)acute psychische problemen’.

Als ERVARINGSDESKUNDIGE maak je deel uit van een multidisciplinair team en begeleid je cliënten in hun eigen leefomgeving/thuissituatie. Er wordt nauw samengewerkt met de cliënt en andere betrokken hulpverleners in diens netwerk.

TAAKOMSCHRIJVING

 • Je werkt vanuit jouw ervaringsdeskundigheid in een multidisciplinair team
 • Je tracht samen met jouw collega’s en eventuele andere betrokkenen een vertrouwensband op te bouwen om zo de nodige stappen te zetten naar gepaste zorg
 • Je ondersteunt de cliënt bij zijn individueel herstelproces, maatschappelijke participatie en emancipatie. Als ervaringsdeskundige creëer je begrip en ruimte zodat de cliënt zelf aan zijn herstelproces kan werken
 • Je ondersteunt de medewerkers bij het aanbieden van herstelondersteunende zorg
 • Als ervaringsdeskundige schep je een positieve cultuur en draag je bij tot destigmatisering. Je schept ruimte waarbinnen cliënten in samenspraak met anderen zelf kunnen bepalen hoe zij hun leven vorm willen geven
 • Je weet om te gaan met (onvoorziene) crisissituaties. Je weet deze ook vanuit jouw persoonlijke ervaring deels in te schatten, waar mogelijk

PROFIEL

Diplomavereisten

 • Je hebt een relevante opleiding gevolgd rond ervaringsdeskundigheid, je bent deze aan het volgen en zal deze afronden.

Gevraagde competenties, kennis en ervaring

 • je bent vanuit jouw ervaringsdeskundigheid een meerwaarde in het proces van rehabilitatie en herstel
 • je hebt minimaal al stage gelopen voor een langere periode of je hebt reeds minimaal 6 maanden ervaring (als vrijwilliger) in de functie van ervaringsdeskundige
 • je kan zelfstandig handelen en hebt de nodige aandacht voor samenwerking in het team
 • je bent empathisch, communicatief en je hebt een positief mensbeeld
 • je bent bereid tot bijscholing en het ontwikkelen van je professionaliteit
 • je beschikt over een rijbewijs B

AANBOD

Het betreft een deeltijds contract van onbepaalde duur.

Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met Marion Boriau, Zorgzonemanager Zintuigen, Moeder en kind en Psychiatrie op het nummer 053/72 88 54.

Een gedetailleerd CV geeft ons meer informatie over uw relevante opleiding en ervaring, zodat wij beter kunnen inschatten of u voor een bepaalde vacature in aanmerking komt. Mogen wij u daarom vragen om uw CV op te laden, vergezeld van een motivatiebrief.

 

Your application will be evaluated by the HR department of OLV Ziekenhuis Campus Aalst-Asse-Ninove itself. For any additional feedback regarding your application, we kindly refer you to the OLV Ziekenhuis Campus Aalst-Asse-Ninove HR department.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!