Het OLV Ziekenhuis geniet als één van de grootste privaat ziekenhuizen in België een ruime nationale en internationale faam. Het OLV Ziekenhuis telt 2600 medewerkers, 844 bedden, 259 geneesheren en 36 assistenten, verspreid over 3 campussen: Aalst, Asse en Ninove. Deskundige zorgverstrekkers en gemotiveerde medewerkers streven ernaar om elke dag de meest geschikte patiëntenzorg toe passen met behulp van geavanceerde medische en hoogtechnologische apparatuur. Het OLV Ziekenhuis is op zoek naar deskundige en gedreven medewerkers die zich willen ontplooien in een toekomstgerichte omgeving.

MEDEWERKER MOBIEL TEAM (SUB)ACUTE ZORG (M/V), REGIO HALLE-VILVOORDE-BRUSSEL

In het kader van de hervorming ‘artikel 107’ rond de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg zoekt het OLV ziekenhuis in samenwerking met het Netwerk GGZ regio Halle-Vilvoorde-Brussel een MEDEWERKER voor de uitbouw van zijn ‘mobiel behandelteam aan huis voor (sub)acute psychische problemen’.

TAAKOMSCHRIJVING

 • Begeleiden van cliënten met ernstige psychiatrische klachten waarbij sprake is van een (sub)acute psychische crisis. De begeleiding vindt voornamelijk plaats in de leefomgeving van de cliënt, maar kan ook op de dienst.
 • Samen met de cliënt persoonlijke hersteldoelen opstellen met het oog op het stabiliseren van de crisis
 • Monitoring psychopathologie, opvolgen medicatie, motiverende gespreksvoering, aanleren van coping vaardigheden, psycho-educatie…
 • Werkt nauw samen met andere zorgpartners van de cliënt zoals de huisarts, de thuisverpleegkundige, gezinszorg…
 • betrekt familie en/of mantelzorgers bij het opmaken van doelstellingen, en ondersteunt hen
 • Deelname aan teamwerking en stelt in samenspraak met de cliënt, omgeving en team een crisisplan op
 • Administratieve taken en nauwkeurige registratie in het EPD
 • Bijscholing en zelfevaluatie

PROFIEL

Diplomavereisten

 • je bent bachelor psychiatrische verpleegkunde
 • of bachelor maatschappelijk werk
 • of bachelor/master in de menswetenschappen
 • en je volgde een specifieke opleiding in de psychiatrische zorgverlening bij volwassenen of je hebt ervaring met de begeleiding van mensen met psychiatrische problemen

Gevraagde kennis & ervaring

 • je hebt ervaring met de begeleiding van mensen met psychiatrische problemen of je volgde een specifieke opleiding in de psychiatrische zorgverlening bij volwassenen
 • kennis van FACT en/of rehabilitatiegericht denken
 • psychopathologie en farmacologie
 • suïcidepreventie
 • verslavingszorg
 • de sociale kaart …

Gevraagde competenties

 • het inschatten van risico’s zoals agressie, zelfverwaarlozing, suïcide…
 • over voldoende draagkracht beschikken en stressbestendig zijn
 • zelfstandig kunnen werken en verantwoorde beslissingen nemen
 • sterk zijn in mondelinge en schriftelijke communicatie
 • goede organisatorische vaardigheden hebben
 • klantgericht en kwaliteitsvol kunnen werken
 • flexibel zijn; je werkt in een wisselend uurrooster met sporadisch weekendwerk
 • je beschikt over een rijbewijs B

Aanbod

Het betreft een contract van 80% of 100% onbepaalde duur.

Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met Marion Boriau, Zorgzonemanager Zintuigen, Moeder en kind en Psychiatrie op het nummer 053/72 88 54.

Een gedetailleerd CV geeft ons meer informatie over uw relevante opleiding en ervaring, zodat wij beter kunnen inschatten of u voor een bepaalde vacature in aanmerking komt. Mogen wij u daarom vragen om uw CV op te laden, vergezeld van een motivatiebrief.

 

Your application will be evaluated by the HR department of OLV Ziekenhuis Campus Aalst-Asse-Ninove itself. For any additional feedback regarding your application, we kindly refer you to the OLV Ziekenhuis Campus Aalst-Asse-Ninove HR department.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!