SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Zij heeft tot doel het innen en verdelen, administreren en beheren (in de ruimste zin van het woord) van alle auteursrechten in België en in de andere landen waar wederkerigheidsovereenkomsten zijn gesloten (met onze zusterverenigingen, dat wil zeggen met de andere collectieve beheersverenigingen in de wereld).

MEDEWERKER KLANTENBOEKHOUDING

DOELSTELLING VAN DE FUNCTIE

Instaan voor het goede verloop van de klantengeldstromen van SABAM:

 • alles in het werk stellen om de inningstermijn van zijn klantenportefeuille tot een minimum te beperken om zo een juiste en snelle uitkering van de rechten toe te laten
 • alle boekhoudkundige en financiële verrichtingen met betrekking tot de klanten behandelen, met inbegrip van de beschikbaarstelling van de geïnde rechten en de nodige controles en analyses uitvoeren om zo de juistheid van deze gegevens, die onmisbaar zijn voor een correcte uitkering van auteursrechten aan onze rechthebbenden, te garanderen.

 

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIE

Instaan voor het goede verloop van het cashflowmanagement om de goede toekenning van de geïnde bedragen (± 500.000 euro/dag) te garanderen.

De betalingen opvolgen en de aanmaningsprocedure toepassen zodat SABAM de haar verschuldigde bedragen in handen krijgt (± 300.000 facturen/jaar)

Deurwaarders- en geschildossiers opvolgen zodat geschillen zo vlug mogelijk kunnen worden beslecht.

Instaan voor het beheer van de beschikbaarstellingen van de auteursrechten behandeld door de dienst klantenboekhouding teneinde de goede uitkering van de geïnde bedragen voor te bereiden. De noodzakelijke controles en correcties uitvoeren.

In tweede lijn de financiële vragen, opmerkingen en klachten van klanten opvolgen om hen de nodige informatie te geven.

De teamleader bijstaan ter voorbereiding van de maandelijkse consolidatie van alle financiële gegevens zodat het proces goed verloopt en de doelstelling tijdig wordt gehaald.

Nagaan of de boekingen van de omzet en de auteursrechten kloppen om ervoor te zorgen dat de informatie in de verschillende systemen met elkaar overeenstemmen.

 

PROFIEL VAN DE FUNCTIE

 • Bachelor in boekhouding of evenwaardig diploma
 • Grondige kennis van debiteurenbeheer
 • Uitstekende kennis van de boekhoudwetgeving, het wetboek van vennootschappen en fiscaliteit
 • Informaticakennis: MS Office (Word – Excel – Outlook)
 • Kennis van Oracle Finance en vooral de module Account Receivables, (of een gelijkwaardig ERP) is een troef
 • Kennis van Fraud risk management
 • Tweetaligheid NL/FR
 • Resultaatgericht en probleemoplossende ingesteldheid
 • Flexibiliteit
 • Teamplayer
 • Respect voor deadlines
 • Ordelijk en nauwkeurig
 • Stressbestendig
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Proactief

 

WAT WIJ U TE BIEDEN HEBBEN ?

Een contract van onbepaalde duur in een aangename, dynamische en culturele werkomgeving met een aantrekkelijk loonpakket en ontplooiingsmogelijkheden.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!