SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Zij heeft tot doel het innen en verdelen, administreren en beheren (in de ruimste zin van het woord) van alle auteursrechten in België en in de andere landen waar wederkerigheidsovereenkomsten zijn gesloten (met onze zusterverenigingen, dat wil zeggen met de andere collectieve beheersverenigingen in de wereld).

MEDEWERKER LICENSING – UITVOERINGSRECHTEN (contract bepaalde duur)

MEDEWERKER LICENSING – UITVOERINGSRECHTEN

SABAM C.V.B.A.: de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers oefent haar activiteiten inzake auteursrecht uit op alle gebieden van de scheppende kunst. Zij int de auteursrechten die voortvloeien uit het gebruik van het beschermde wereldrepertoire in binnen- en buitenland en keert ze uit aan de leden van SABAM en aan buitenlandse rechthebbenden, via hun respectievelijke auteursverenigingen.

 

Doel van de functie:

 • Als eerste contactpersoon (telefonisch, via e-mail, face-to-face…) voor de klant optreden om een efficiënte en klantgerichte service met toegevoegde waarde te verlenen.- Handelen als ambassadeur van Sabam in lijn met de visie en waarden
 • Efficiënt organiseren en verdelen van de binnenkomende mails om zo snel mogelijk een kwalitatief antwoord te formuleren
 • Actief luisteren naar vragen of klachten van klanten en klantgericht en professioneel optreden
 • Occasionele en contractuele licentieaanvragen beheren, behandelen van a tot z en opvolgen met respect voor de wekelijkse deadlines. Alle nodige informatie verzamelen zowel bij de klanten als bij interne diensten van Sabam om de rechten op nauwkeurige wijze te tariferen. Hierbij geholpen door een diepgaande kennis en expertise van de steeds veranderende sector en geldende tarieven
 • De volledige verantwoordelijkheid opnemen voor het beheer van de lopende en de nieuwe contractuele licenties: het creëren, stopzetten, wijzigen,..
 • Het autonoom beheer van occasionele evenementen: toekennen van het juiste tarief, verwerking van de ontvangsten, analyse van het uitgevoerde repertoire en indien nodig doorverwijzen naar de bevoegde dienst.
 • Voor een bepaalde geografische sector instaan voor prospectie van elk gebruik van het internationaal repertoire van Sabam via sociale media, internetaffiches,…
 • Via webcrawling (een interne tool die evenementen screent), deze filteren en toekennen binnen de verschillende departementen van Sabam.
 • De gebruikers zelfstandig en professioneel adviseren en begeleiden om een licentieaanvraag te bekomen.
 • Geschildossiers triëren en voorbereiden om aan de juridische dienst volledige informatie te verschaffen. Actief samenwerken met boekhouding en deurwaar-ders in het opvolgen en afronden van probleemdossiers.

 

Profiel :

 • Heel goede kennis van de andere landstaal en Engels (naargelang het soort recht). Kennis van Duits is een troef (aanvragen vanuit Duitstalig gewest).
 • Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
 • Goede kennis van Office (Word, Excel, Outlook) + Internet
 • Sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Klantgericht
 • Beheersing van de producten en tarieven (kennis van de markt)
 • Grondige kennis van de systemen en procedures
 • Kennis van het socio-culturele milieu en de eigenheden van de sector
 • Resultaatgericht
 • Commerciële ingesteldheid
 • Zin voor organisatie, Respect voor deadlines
 • Oog voor detail
 • People-skills, Diplomatie
 • Proactief
 • Teamgeest
 • Veelzijdigheid en polyvalentie
 • Stressbestendig
 • Flexibiliteit
 • Oplossingsgericht werken
 • Conflictbemiddelaar
 • Affiniteit met interne toepassingen

 

Ons aanbod:

Een contract van bepaalde duur in een aangename, dynamische en culturele werkomgeving met een aantrekkelijk loonpakket en ontplooiingsmogelijkheden.

 

Ooooopppsss....

Het bedrijf dat u zoekt, werkt niet langer met CVWarehouse.
Maar we hebben een hele hoop vacatures bij andere interessante bedrijven voor u!

Ooooopppsss....

De vacature die je zoekt is niet langer beschikbaar.
Maar we hebben vele andere interessante vacatures voor u!