UZA

Wat is het toch dat getalenteerde medewerkers zo aantrekt in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)? Misschien is het wel die eigen cultuur van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve methoden en aandacht voor zorgkwaliteit. Ze zullen ook de extra opleidingen en de persoonlijke groeikansen wel interessant vinden, net als de warme sfeer onder enthousiaste collega’s.

Maar wat het ook is, één ding staat vast: aan de aantrekkingskracht van het UZA valt niet te weerstaan. Tijd dus om te ontdekken wat joù aantrekt in het UZA.

Verpleegkundig trajectbegeleider intensieve hematologie en Hemofilie & Hemostase

Binnen het multidisciplinaire oncologisch team neemt de verpleegkundig trajectbegeleider een eigen professionele plaats in. De verpleegkundig trajectbegeleider intensieve hematologie begeleidt de patiënten met een hematologische aandoening die intensieve therapieën ondergaan doorheen het totale zorgtraject: vanaf de diagnosestelling, tijdens de behandeling en de opvolgingsfase en bij herval. Hierbij wordt de prioriteit gegeven aan patiënten met acute leukemie en patiënten die een stamceltransplantatietraject volgen. De verpleegkundig trajectbegeleider Hemofilie & Hemostase begeleidt de patiënten met een erfelijke of verworven bloedstollingsafwijking (hoofdzakelijk patiënten met een erfelijke bloedingsneigingen zoals hemofilie en ziekte van Von Willebrand, maar ook sporadisch patiënten onder antistolling). Voor deze twee specialiteiten zijn we op zoek naar één trajectbegeleider die beide functies combineert.

Wat ga je doen?

 • Je staat in voor de psychosociale begeleiding en patiëntenvoorlichting van de patiënt en zijn naasten doorheen het ganse traject;
 • Je fungeert als aanspreekpunt voor de patiënt en zijn omgeving;
 • Je geeft de patiënt bijkomende informatie over het behandelplan, de behandeling en de mogelijke bijwerkingen;
 • Je neemt mee met artsen de coördinatie van het zorgtraject op zowel ambulant als tijdens de hospitalisatie;
 • Je volgt de patiënt verder op en begeleidt hem/haar via een verpleegkundige raadpleging (op de polikliniek of bedside) op de betrokken afdelingen;
 • Je maakt deel uit van een multidisciplinair team dat instaat voor zorg en behandeling van hematologische en hemofiliepatiënten;
 • Je werkt mee aan verbeterprojecten (ontwikkeling van brochures in kader van een informatiegids, zorgpaden, …) binnen de hematologie en het Hemofilie Referentiecentrum Antwerpen;
 • Je ondersteunt en past het kwaliteitsbeleid van het UZA toe;
 • Je werkt mee aan klinisch wetenschappelijke projecten;
 • Je neemt actief deel aan interne en externe vormingsmomenten, trainingen en informatiebijeenkomsten, werkoverleg en werkgroepen;
 • Je werkuren situeren zich op weekdagen.

Wat ga je doen als trajectbegeleider intensieve hematologie?

 • Je werkt samen met de stamceltransplantatie coördinatoren;
 • Je neemt deel aan multidisciplinaire overlegmomenten zoals de wekelijkse stafvergadering en het multidisciplinair overleg op D2;
 • Je werkt binnen het kader van de JACIE-kwaliteitserkenning voor stamceltransplantatiecentra, en ondersteunt en past dit kwaliteitsbeleid toe;
 • Je bewaakt in nauwe samenwerking met de hematologen de correcte toediening van de medicatie en de afname van de nodige stollingsfactoren of –producten.

Wat ga je doen als trajectbegeleider hemofilie & hemostase?

 • Je neemt de rol op van hemofilieverpleegkundige zoals voorzien in de RIZIV-hemofilieconventie en de bepalingen omtrent het functioneren van een hemofiliereferentiecentrum;
 • Je bent actieve deelnemer aan de transitie van hemofiliepatiënten van de pediatrie naar de volwassen hematologie;
 • Je onderhoudt goede contacten met het labo hematologie, de apotheek en de Hemostase Research Unit;
 • Je staat in voor de contacten met farmaceutische firma’s wat betreft productondersteuning, educatief materiaal, … i.v.m. de behandeling van de patiënten;
 • Je staat in voor de contacten met de andere hemofiliereferentiecentra en met de patiëntenvereniging voor hemofilie;
 • Je beheert samen met de secretaresse van het Hemofilie Referentiecentrum Antwerpen de “hemostase databank”, d.w.z. verantwoordelijkheid om deze up-to-date te houden, en het maken van patiëntenkaarten voor patiënten met stollingsafwijkingen.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent in het bezit van een bachelor verpleegkunde of gelijkgesteld;
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van de bijzondere beroepstitel oncologie;
 • Je hebt ervaring in de hematologie en stamceltransplantatie;
 • Je bent bereid om opleiding en bijscholing te volgen over bloedings – en tromboseproblemen, stollings- en antistollingsproducten;
 • Je bent een dynamische verpleegkundige met verantwoordelijkheidszin;
 • Je kan zelfstandig werken;
 • Je bent in staat problemen te analyseren en actief naar oplossingen te zoeken;
 • Je bent een teamspeler en legt op professioneel vlak de lat hoog;
 • Je bent communicatievaardig in de omgang met patiënten en medewerkers;
 • Je bent in staat je aan te passen aan een veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en mensen;
 • Je bent naast je moedertaal ook goed in het Engels, en eventueel ook in het Frans;
 • Je hebt basisvaardigheden wat betreft werken met een pc en aanleg voor administratie;
 • Je hebt een bijzonder inlevingsvermogen.

Wat biedt het UZA als werkgever?

 • voltijds bediendecontract voor onbepaalde duur;
 • ruime bijscholingsmogelijkheden;
 • hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen;
 • recuperatie 40-uren week;
 • bijkomende vakantiedagen buiten de wettelijke vakantie;
 • maaltijdcheques t.w.v. 4,00 EUR/dag;
 • verschillende kinderopvangmogelijkheden.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!