UZA

Wat is het toch dat getalenteerde medewerkers zo aantrekt in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)? Misschien is het wel die eigen cultuur van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve methoden en aandacht voor zorgkwaliteit. Ze zullen ook de extra opleidingen en de persoonlijke groeikansen wel interessant vinden, net als de warme sfeer onder enthousiaste collega’s.

Maar wat het ook is, één ding staat vast: aan de aantrekkingskracht van het UZA valt niet te weerstaan. Tijd dus om te ontdekken wat joù aantrekt in het UZA.

Dienst abdominale, kinder en reconstructieve heelkunde: een functie van adjunct-diensthoofd

“Een voltijdse betrekking van adjunct-diensthoofd 10/10 waarvoor in aanmerking komt een arts-specialist in de algemene heelkunde met bijkomende specialisatie in de viscerale heelkunde. De kandidaat dient in het bezit te zijn van een doctoraat op proefschrift. De kandidaat dient te beschikken over de nodige leiderschap- en organisatorische kwaliteiten om het diensthoofd bij te staan,en in zijn afwezigheid te vervangen, in het management van de dienst Abdominale-Kinder en Reconstructieve Heelkunde. Van de kandidaat wordt daarnaast verwacht dat hij/zij het wetenschappelijk onderzoek van de dienst verder uitbouwt, mee onderwijs geeft in het BaMa geneeskunde en de ManaMa specialistische geneeskunde. Hij/Zij dient deel te nemen aan het georganiseerd wachtsysteem van de dienst AKR.”

(vacaturenr. 2019/017)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten;
  4. deelname aan een georganiseerd wachtsysteem is essentieel.

 

KANDIDATUURSTELLING

Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat overgemaakt dient te worden aan:

 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

T.a.v. mevr. Hildegard Hermans

Directeur personeel

Wilrijkstraat 10

2650 EDEGEM

 

Uiterlijk op vrijdag 28 juni 2019 voor 17.00 uur

Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA (tel.: 03 821 51 92 of sigrid.lenaerts@uza.be). Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met prof. dr. Hubens, diensthoofd, dienst abdominale, kinder en reconstructieve heelkunde, tel. 03 821 48 20.

 


Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!