LUCA School of Arts is a multidisciplinary educational and research environment in which creative talent can develop on an artistic, performative and technical level. LUCA promotes the practice of art and creative design as well as the development of innovative insight. LUCA combines the strength and expertise of five renowned institutions on as many campuses: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent and Lemmens Leuven. With over 600 staff members and nearly 3,500 students, LUCA School of Arts is a creative hub for over 4,000 artists, musicians, theatrical and film producers, photographers and designers.

Coördinator Levenslang leren 100%

Coördinator Levenslang leren

bepaalde duur – 100% aanstelling

LUCA School of Arts

Campus Sint-Lukas Brussel en Campus Sint Lucas Gent

 

Voorstelling Hogeschool

LUCA School of Arts biedt ruimte - fysiek en virtueel - om artistiek, technisch en ontwerptalent te laten groeien en te stimuleren. Ze is een ontmoetingsplaats voor vele culturen en nationaliteiten, een labo waar regionale en internationale kunst ontsloten wordt. Daartoe biedt LUCA eigentijds artistiek & ontwerpmatig praktijkgericht onderwijs aan met aandacht voor onderzoek. LUCA vormt studenten met een kritische blik en breed inzetbare kwaliteiten. Reflectie en theoretische onderbouwing zijn hierbij belangrijk, net als de afstemming met het werkveld en de alumni. Er is een heel divers aanbod geprofileerd rond speerpunten op de 5 campussen. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, Film-TV-Video, Fotografie, Interieurvormgeving en Bouw.

LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut en campus C-Mine.

 

Opdracht

Als coördinator sta je in voor de ontwikkeling van het beleid rond levenslang leren, en met name de uitbouw van nieuwe graduaatsopleidingen binnen LUCA.

 

Verantwoordelijkheden

 • Je ontwikkelt nieuwe trajecten voor levenslang leren, waaronder ook nieuwe graduaatsopleidingen die beantwoorden aan niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, binnen de domeinen waarin LUCA School of Arts actief is.
 • Je bereidt de begroting voor met betrekking tot de nieuwe trajecten en graduaatsopleidingen.
 • Je werkt nauw samen met de opleidingen binnen de verschillende kerngroepen, en overlegt met de verschillende ondersteunende diensten (facilitaire diensten, communicatie, onderwijsadministratie…).

 

Profiel

 • Houder zijn van een masterdiploma
 • Ervaring – Je kunt een project beheren vanuit organiek, financieel, HR en praktisch oogpunt. Je kan opleidingen coachend ondersteunen in hun onderwijspraktijk en bent zeer contactvaardig.
 • Kennis – Je bent onderlegd in (innovatieve) onderwijskundige en onderwijspedagogische materies. Je bent op de hoogte van hogeronderwijsregelgeving – in het bijzonder met betrekking tot levenslang leren en de graduaatsopleidingen.
 • Organisatorisch sterk – Je hebt zin voor analyse en synthese en kan vanuit een veelheid aan informatie een heldere planning opmaken en opvolgen. Je bent een organisatorische duizendpoot, bent praktisch ingesteld en ziet proactief kansen tot ontwikkeling.
 • Teamwork & Resultaatsgerichtheid – Je bent dynamisch, enthousiasmerend en kunt constructief en servicegericht samenwerken over verschillende diensten heen. Je toont verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en integriteit en staat borg voor het behalen van de beoogde resultaten van de organisatie.
 • ICT – Je kan goed werken met courante softwarepakketten.
 • Talenkennis – Je beheerst het Nederlands uitstekend zowel mondeling als schriftelijk. Vlotte omgang met het Frans en het Engels zijn pluspunten.
 • Loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool

 

Aanbod

Wij bieden een voltijdse aanstelling (100%) van bepaalde duur (3 jaar) in het vacant ambt van lector (barema 502) of ATP ( barema A21) . De aanstelling kan worden verlengd op basis van een positieve evaluatie. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be)

 

Interesse?

 

Meer informatie is te verkrijgen bij marijke.dirickx@luca-arts.be

Solliciteren kan tot en met 14 juni 2019 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV warehouse.

 

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit:

 • een motivatiebrief, met daarin jouw visie op je toekomstige activiteiten binnen LUCA, en jouw toegevoegde waarde voor de hogeschool
 • een C.V.
 • attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma)

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking .

 

 

#WeArt

 

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!