LUCA School of Arts offers both professional and academic Bachelor, Master and Postgraduate degrees. More than 3,000 students can choose from more than 30 programmes in Audiovisual Arts & Techniques, Interior Design & Construction, Music & Drama and Visual Arts & Design. Most of the programmes are in taught in Dutch and proficiency in Dutch is recommended, but international students can be accommodated for all programmes due to the considerable amount of elective courses taught in English and to the small groups in which studio practice is taught.

LUCA’s five campuses are spread across Flanders and Brussels and LUCA acts as an artistic hub in the region. LUCA works with many partners in Belgium and abroad and employs a team of renowned practising artists, designers and researchers. LUCA strives to be a centre of excellence in terms of artistic research.

Flanders offers excellent research and education facilities in the heart of Europe. Democratic access to higher education is highly valued, making tuition fees in Flanders affordable for everyone.

Coördinator Levenslang leren 100%

Coördinator Levenslang leren

bepaalde duur – 100% aanstelling

LUCA School of Arts

Campus Sint-Lukas Brussel en Campus Sint Lucas Gent

 

Voorstelling Hogeschool

LUCA School of Arts biedt ruimte - fysiek en virtueel - om artistiek, technisch en ontwerptalent te laten groeien en te stimuleren. Ze is een ontmoetingsplaats voor vele culturen en nationaliteiten, een labo waar regionale en internationale kunst ontsloten wordt. Daartoe biedt LUCA eigentijds artistiek & ontwerpmatig praktijkgericht onderwijs aan met aandacht voor onderzoek. LUCA vormt studenten met een kritische blik en breed inzetbare kwaliteiten. Reflectie en theoretische onderbouwing zijn hierbij belangrijk, net als de afstemming met het werkveld en de alumni. Er is een heel divers aanbod geprofileerd rond speerpunten op de 5 campussen. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, Film-TV-Video, Fotografie, Interieurvormgeving en Bouw.

LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut en campus C-Mine.

 

Opdracht

Als coördinator sta je in voor de ontwikkeling van het beleid rond levenslang leren, en met name de uitbouw van nieuwe graduaatsopleidingen binnen LUCA.

 

Verantwoordelijkheden

 • Je ontwikkelt nieuwe trajecten voor levenslang leren, waaronder ook nieuwe graduaatsopleidingen die beantwoorden aan niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, binnen de domeinen waarin LUCA School of Arts actief is.
 • Je bereidt de begroting voor met betrekking tot de nieuwe trajecten en graduaatsopleidingen.
 • Je werkt nauw samen met de opleidingen binnen de verschillende kerngroepen, en overlegt met de verschillende ondersteunende diensten (facilitaire diensten, communicatie, onderwijsadministratie…).

 

Profiel

 • Houder zijn van een masterdiploma
 • Ervaring – Je kunt een project beheren vanuit organiek, financieel, HR en praktisch oogpunt. Je kan opleidingen coachend ondersteunen in hun onderwijspraktijk en bent zeer contactvaardig.
 • Kennis – Je bent onderlegd in (innovatieve) onderwijskundige en onderwijspedagogische materies. Je bent op de hoogte van hogeronderwijsregelgeving – in het bijzonder met betrekking tot levenslang leren en de graduaatsopleidingen.
 • Organisatorisch sterk – Je hebt zin voor analyse en synthese en kan vanuit een veelheid aan informatie een heldere planning opmaken en opvolgen. Je bent een organisatorische duizendpoot, bent praktisch ingesteld en ziet proactief kansen tot ontwikkeling.
 • Teamwork & Resultaatsgerichtheid – Je bent dynamisch, enthousiasmerend en kunt constructief en servicegericht samenwerken over verschillende diensten heen. Je toont verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en integriteit en staat borg voor het behalen van de beoogde resultaten van de organisatie.
 • ICT – Je kan goed werken met courante softwarepakketten.
 • Talenkennis – Je beheerst het Nederlands uitstekend zowel mondeling als schriftelijk. Vlotte omgang met het Frans en het Engels zijn pluspunten.
 • Loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool

 

Aanbod

Wij bieden een voltijdse aanstelling (100%) van bepaalde duur (3 jaar) in het vacant ambt van lector (barema 502) of ATP ( barema A21) . De aanstelling kan worden verlengd op basis van een positieve evaluatie. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be)

 

Interesse?

 

Meer informatie is te verkrijgen bij marijke.dirickx@luca-arts.be

Solliciteren kan tot en met 26 mei 2019 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV warehouse.

 

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit:

 • een motivatiebrief, met daarin jouw visie op je toekomstige activiteiten binnen LUCA, en jouw toegevoegde waarde voor de hogeschool
 • een C.V.
 • attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma)

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking .

 

 

#WeArt

 

Your application will be evaluated by the HR department of LUCA School of Arts itself. For any additional feedback regarding your application, we kindly refer you to the LUCA School of Arts HR department.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!