LUCA School of Arts is a multidisciplinary educational and research environment in which creative talent can develop on an artistic, performative and technical level. LUCA promotes the practice of art and creative design as well as the development of innovative insight. LUCA combines the strength and expertise of five renowned institutions on as many campuses: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent and Lemmens Leuven. With over 600 staff members and nearly 3,500 students, LUCA School of Arts is a creative hub for over 4,000 artists, musicians, theatrical and film producers, photographers and designers.

Praktijklector Grafische studio 30%

Praktijklector Grafische studio

onbepaalde duur – 30%

LUCA School of Arts

Hoofdlocatie: campus Sint-Lucas Gent

Voorstelling Hogeschool

LUCA School of Arts biedt ruimte - fysiek en virtueel - om artistiek, technisch en ontwerptalent te laten groeien en te stimuleren. Ze is een ontmoetingsplaats voor vele culturen en nationaliteiten, een labo waar regionale en internationale kunst ontsloten wordt. Daartoe biedt LUCA eigentijds artistiek & ontwerpmatig praktijkgericht onderwijs aan met aandacht voor onderzoek. LUCA vormt studenten met een kritische blik en breed inzetbare kwaliteiten. Reflectie en theoretische onderbouwing zijn hierbij belangrijk, net als de afstemming met het werkveld en de alumni. Er is een heel divers aanbod geprofileerd rond speerpunten op de 5 campussen. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, Tv-Film-Video, Fotografie, Interieurvormgeving en Bouw.

LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut, campus C-Mine.

 

Opdracht

De opdracht van de praktijklector bestaat uit het verstrekken van professioneel (kunst)onderwijs, begeleidingsopdrachten, projectmatig wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Naast de onderwijsopdracht kan de hogeschool de praktijklector ook belasten met organisatorische, coördinerende of administratieve taken.

De onderwijsopdracht kan geheel of gedeeltelijk bestaan uit de begeleiding van studenten bij eindwerken.

Verantwoordelijkheden :

 • Begeleiden van studenten in het concipiëren van eindproeven en tussentijdse praktijkopdrachten.
 • Meewerken aan Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek.
 • Verantwoordelijke voor een opleidingsonderdeel of cluster van opleidingsonderdelen, meer specifiek een lesopdracht in het kader van het opleidingsonderdeel Grafische Studio in 3BA van de opleiding Beeldende Vormgeving.

 

Profiel

 • Houder zijn van een bachelordiploma
 • Actief zijn in het domein van grafische vormgeving met specifieke expertise op het vlak van typografie.
 • Excellentie als grafisch ontwerper met een ruime professionele ervaring
 • Beschikken over sterke didactische vaardigheden
 • Communicatief in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs
 • Bereidheid om blijven te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise
 • Collegiale ingesteldheid en goede teammedewerker
 • Loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool

 

Aanbod

Wij bieden een statutaire aanstelling van onbepaalde duur (30%) in het vacant ambt van praktijklector (barema 316) waarbij benoeming in een latere fase mogelijk is volgens de bestaande regels en procedures. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be)

 

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij Marijke Dirickx, opleidingshoofd Beeldende Vormgeving (marijke.dirickx@luca-arts.be).

Solliciteren kan tot en met 26 mei 2019 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV Warehouse.

 

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit

 • een motivatiebrief, met daarin jouw visie op je toekomstige activiteiten binnen LUCA, en jouw toegevoegde waarde voor de hogeschool
 • een C.V.
 • attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma)

 

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst , nationaliteit of functiebeperking .

 

#WeArt

 

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!