LUCA School of Arts is a multidisciplinary educational and research environment in which creative talent can develop on an artistic, performative and technical level. LUCA promotes the practice of art and creative design as well as the development of innovative insight. LUCA combines the strength and expertise of five renowned institutions on as many campuses: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent and Lemmens Leuven. With over 600 staff members and nearly 3,500 students, LUCA School of Arts is a creative hub for over 4,000 artists, musicians, theatrical and film producers, photographers and designers.

Praktijklector Mixed media 30% (opsplitsbaar)

Praktijklector Mixed media

onbepaalde duur – 30% aanstelling- opsplitsbaar

LUCA School of Arts

Hoofdlocatie: Campus Sint-Lukas Brussel en campus Sint-Lucas Gent

Voorstelling Hogeschool

LUCA School of Arts biedt ruimte - fysiek en virtueel - om artistiek, technisch en ontwerptalent te laten groeien en te stimuleren. Ze is een ontmoetingsplaats voor vele culturen en nationaliteiten, een labo waar regionale en internationale kunst ontsloten wordt. Daartoe biedt LUCA eigentijds artistiek & ontwerpmatig praktijkgericht onderwijs aan met aandacht voor onderzoek. LUCA vormt studenten met een kritische blik en breed inzetbare kwaliteiten. Reflectie en theoretische onderbouwing zijn hierbij belangrijk, net als de afstemming met het werkveld en de alumni. Er is een heel divers aanbod geprofileerd rond speerpunten op de 5 campussen. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, Film-Tv-Video, Fotografie, Interieurvormgeving en Bouw. LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut en campus C-Mine.

 

Opdracht

De opdracht van de praktijklector bestaat uit het verstrekken van professioneel (kunst)onderwijs, begeleidingsopdrachten, projectmatig wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Naast de onderwijsopdracht kan de hogeschool de praktijklector ook belasten met organisatorische, coördinerende of administratieve taken.

De onderwijsopdracht kan geheel of gedeeltelijk bestaan uit de begeleiding van studenten bij eindwerken.

Verantwoordelijkheden :

 • Begeleiden van studenten in het concipiëren van eindproeven en tussentijdse praktijkopdrachten
 • Meewerken aan Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek
 • Verantwoordelijke voor een opleidingsonderdeel of cluster van opleidingsonderdelen, meer specifiek binnen de leerlijn communiceren. Je bent medetitularis van één of meerdere opleidingsonderdelen Mixed Media 1 en Mixed Media 2
 • Organiseren van de lessen aan de betrokken studenten (samen met collega’s)
 • Begeleiden van de betrokken studenten doorheen het ontwerpproces (van onderzoek tot presentatie, samen met collega’s)
 • Opvolgen en evalueren van de leerprocessen en leerresultaten van de betrokken studenten (samen met collega’s)
 • Nabespreking van de leerprocessen en leerresultaten met de betrokken studenten
 • Deelname aan onderwijs gebonden vergaderingen en activiteiten binnen de opleiding Interieurvormgeving
 • Je zet samen met de andere praktijklectoren van de leerlijn communiceren de leerlijn uit over 6 semesters in de professionele bachelor Interieurvormgeving.
 • Het totale vacante percentage kan opgesplitst toegewezen worden volgens de specifieke competenties van de geselecteerde kandidaten

 

Profiel

 • Houder zijn van een bachelordiploma
 • Actief zijn in het domein van interieur, design, beeldende of toegepaste kunsten en architectuur
 • Excellentie in visuele communicatie, meer bepaald digitale grafische beeldtaal in functie van toegepaste ruimtelijke vormgeving
 • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van 2d en 3d digitale tekentechnieken
 • Beschikken over sterke didactische vaardigheden
 • Je hebt ervaring in het lesgeven. Je hebt ervaring in het formuleren van ontwerpopdrachten binnen het kader van een curriculum
 • Je hebt interesse om onderzoek te voeren in het vakgebied en dit onderzoek een plaats te geven in je onderwijsactiviteiten
 • Je bent een goed organisator en kunt leiding geven aan een grote groep studenten
 • Je hebt een grote interesse in de actuele evoluties binnen de wereld van de vormgeving en volgt deze op de voet
 • Je bent geëngageerd om mee na te denken over de wijze waarop de leerlijn communiceren wordt vormgegeven in het programma van de opleiding
 • Je bent flexibel (in planning en timing), een teamspeler en je kan vlot samenwerken met collega’s
 • Je bent flexibel inzetbaar in andere opleidingsonderdelen van de leerlijn ontwerpen
 • Communicatief in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs
 • Bereidheid om blijven te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise
 • Collegiale ingesteldheid en goede teammedewerker
 • Loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool
 • Je beschikt over aantoonbare pedagogische en onderzoeksgerichte vaardigheden
 • Je bent bereid om zowel op de campus in Gent als Brussel te werken

 

Aanbod

Wij bieden een deeltijdse aanstelling van onbepaalde duur (30%) in het vacant ambt van praktijklector (barema 316) waarbij benoeming in een latere fase mogelijk is volgens de bestaande regels en procedures. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be).

 

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij Wim De Coster, opleidingshoofd Interieurvormgeving: wim.decoster@luca-arts.be

Solliciteren kan tot en met 26 mei 2019 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV Warehouse.

 

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit

 • een motivatiebrief, met daarin jouw visie op je toekomstige activiteiten binnen LUCA, en jouw toegevoegde waarde voor de hogeschool
 • een C.V.
 • attest van diploma (indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma)

 

LUCA School of Arts wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking.

 

 

#WeArt

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!