SABAM

SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Zij heeft tot doel het innen en verdelen, administreren en beheren (in de ruimste zin van het woord) van alle auteursrechten in België en in de andere landen waar wederkerigheidsovereenkomsten zijn gesloten (met onze zusterverenigingen, dat wil zeggen met de andere collectieve beheersverenigingen in de wereld).

Medewerker klantenboekhouding

DOELSTELLING VAN DE FUNCTIE

Instaan voor het goede verloop van de klantengeldstromen van SABAM:

 • alles in het werk stellen om de inningstermijn van zijn klantenportefeuille tot een minimum te beperken om zo een juiste en snelle uitkering van de rechten toe te laten
 • alle boekingen met betrekking tot de klanten verrichten, met inbegrip van de beschikbaarstelling van de geïnde rechten om zo de juistheid van deze gegevens, die onmisbaar zijn voor een correcte uitkering van auteursrechten aan onze rechthebbenden, te garanderen.

Facturatie verkoop

Instaan voor het goede verloop van het cashflowmanagement om de goede toekenning van de geïnde bedragen (± 500.000 euro/dag) te garanderen.

Opvolging van de betalingen

De betalingen opvolgen en de aanmaningsprocedure toepassen zodat SABAM de haar verschuldigde bedragen in handen krijgt (± 300.000 facturen/jaar)

Opvolging van de invorderingsprocedures

Deurwaarders- en geschildossiers opvolgen zodat geschillen zo vlug mogelijk kunnen worden beslecht.

Beschikbaarstelling

Instaan voor het beheer van de beschikbaarstellingen om de goede uitkering van de geïnde bedragen voor te bereiden.

Opvolging van vragen van klanten

In tweede lijn (in tegenstelling tot de Customer Service) financiële vragen, opmerkingen en klachten van klanten opvolgen om ze de nodige informatie te geven.

De teamleader bijstaan ter voorbereiding van de maandelijkse consolidatie van alle financiële gegevens zodat het proces goed verloopt en de doelstelling tijdig wordt gehaald.

Zorgen voor de nauwkeurigheid van de gegevens

Nagaan of de boekingen van de omzet, de klanten en de tarifering kloppen om ervoor te zorgen dat de informatie in de verschillende systemen met elkaar overeenstem.

Zijn professionele kennis over de boekhouding en de werking van de onderneming onderhouden en vervolmaken om op de hoogte te blijven van de geldende boekhoudwetgeving, -technieken en -methodes.

Profiel :

 • Grondige kennis van debiteurenbeheer
 • Uitstekende kennis van de boekhoudwetgeving, het wetboek van vennootschappen en fiscaliteit
 • Informaticakennis: MS Office (Word – Excel – Outlook)
 • Kennis van Oracle Finance en vooral de module Account Receivables, (of een gelijkwaardig ERP) is een troef
 • Fraud risk management
 • Tweetalig NL/FR
 • Resultaatgericht en probleemoplossend ingesteld
 • Flexibel in werktijden
 • Teamgeest (teamplayer)
 • Respect voor deadlines
 • Ordelijk en nauwkeurig
 • Stressbestendig
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Proactief

Een contract van onbepaalde duur in een aangename, dynamische en culturele werkomgeving met een aantrekkelijk loonpakket en ontplooiingsmogelijkheden.

Graag ontvangen we uw kandidatuur (motivatiebrief en cv) rechtstreeks via hr.admin@sabam.be , voor 31/05/2019


Ooooopppsss....

Het bedrijf dat u zoekt, werkt niet langer met CVWarehouse.
Maar we hebben een hele hoop vacatures bij andere interessante bedrijven voor u!

Ooooopppsss....

De vacature die je zoekt is niet langer beschikbaar.
Maar we hebben vele andere interessante vacatures voor u!