Sabam

Sabam is dé Belgische vereniging voor auteurs, componisten en uitgevers. Ze beheert de rechten van meer dan 41.000 leden in 5 domeinen: muziek, film & televisie, theater & dans, visuele kunsten en literatuur. In 2017 verdeelde Sabam bijna € 118 miljoen aan auteursrechten. Daarnaast steunde ze via Sabam For Culture datzelfde jaar meer dan 130 culturele evenementen en ruim 150 projecten van haar leden. Meer dan 250 werknemers zetten zich vanuit Brussel elke dag in voor de rechten van de auteurs. In 2022 viert Sabam haar 100-jarig bestaan.

Medewerker Afdeling Beeldende Kunsten & Lit.

DOELSTELLING VAN DE FUNCTIE

Het autonoom beheren van dossiers, rechten en administratie ter voorbereiding van de facturatie en eigenlijke facturatie met als doel een zo correct en volledig mogelijke graad van inning te bekomen.

Autonoom informeren, onderhandelen en verwerken van de licentieaanvragen teneinde adequate oplossingen voor te stellen.

Dagelijks samenwerken en overleggen met account managers, de juridische dienst, BAF (Belgian Antipiracy Federation),

De rechten factureren teneinde een correcte uitvoering te garanderen van de verleende toestemming, van het contract en van de wettelijk bepalingen.

Beheren van de licentiecontracten, met inbegrip van opzeggingen en ervoor zorgen dat de licentie en de facturen tijdig worden opgestuurd volgens de contractuele voorwaarden.

Sabam vertegenwoordigen en/of optreden als controlecel op gespecialiseerde evenementen om correcte informatie aan derden door te geven en om een goed imago op te bouwen voor het bedrijf.

Volgrecht : Beheren van de platform www.resaleright.be ;

Onderzoeken van klachten en door klanten gestelde vragen, hiertoe de nodige zoektochten uitvoeren en dossiers samenstellen teneinde op een klantgerichte en professionele manier te handelen

Constructieve voorstellen doen met betrekking tot de werking van de dienst en bijbehorende taken uitvoeren teneinde de processen ter plaatse en de gebruikte middelen te verbeteren.

Onderhouden en verbeteren van zijn/haar professionele kennis over de werking van het bedrijf en zijn/haar technische vaardigheden om ze optimaal toe te passen in de organisatie.

Profiel :

 

 • Heel goede kennis van de andere landstaal en Engels (naargelang het soort recht). Kennis van Duits is een troef (aanvragen vanuit Duitstalig gewest).
 • Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
 • Goede kennis van Office (Word, Excel, Outlook) + Internet
 • Sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Klantgericht
 • Beheersing van de producten en tarieven (kennis van de markt)
 • Grondige kennis van de systemen en procedures
 • Kennis van het socio-culturele milieu en de eigenheden van de sector
 • Resultaatgericht
 • Commerciële ingesteldheid
 • Zin voor organisatie, Respect voor deadlines
 • Oog voor detail
 • People-skills, Diplomatie
 • Proactief
 • Teamgeest
 • Veelzijdigheid en polyvalentie
 • Stressbestendig
 • Flexibiliteit
 • Oplossingsgericht werken
 • Conflictbemiddelaar
 • Affiniteit met interne toepassingen

Ons aanbod:

Een contract van onbepaalde duur in een aangename, dynamische en culturele werkomgeving met een aantrekkelijk loonpakket en ontplooiingsmogelijkheden.

Spreekt deze functie je aan, mail dan uiterlijk 23/05/2019 je kandidatuur en motivatiebrief naar hr.admin@sabam.be


Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!