Het OLV Ziekenhuis geniet als één van de grootste privaat ziekenhuizen in België een ruime nationale en internationale faam. Het OLV Ziekenhuis telt 2600 medewerkers, 844 bedden, 259 geneesheren en 36 assistenten, verspreid over 3 campussen: Aalst, Asse en Ninove. Deskundige zorgverstrekkers en gemotiveerde medewerkers streven ernaar om elke dag de meest geschikte patiëntenzorg toe passen met behulp van geavanceerde medische en hoogtechnologische apparatuur. Het OLV Ziekenhuis is op zoek naar deskundige en gedreven medewerkers die zich willen ontplooien in een toekomstgerichte omgeving.

BEGELEIDER MOBIEL TEAM ACUTE ZORG (M/V), ZORGZONE PSYCHIATRIE, REGIO AALST

In het kader van de hervorming ‘artikel 107’ rond de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg zoekt het OLV ziekenhuis in samenwerking met het Netwerk GGZ regio Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas medewerker(s) voor de uitbouw van zijn ‘mobiel behandelteam aan huis voor acute psychische problemen’.

Taakomschrijving

Als begeleider heb je de volgende kernopdrachten:

 • Begeleiden van cliënten met ernstige psychiatrische klachten waarbij sprake is van een (sub)acute psychische crisis. De begeleiding vindt voornamelijk plaats in de leefomgeving van de cliënt.
 • Opzetten en ondersteunen van een netwerk rond de cliënt met het oog op het stabiliseren van de crisis.
 • Deelname aan teamwerking.
 • Administratieve taken.
 • Bijscholing en zelfevaluatie.

Je ressorteert onder de teamcoördinator. Je wordt gecoacht door de psycholoog, die op deze manier de begeleidingstrajecten inhoudelijk ondersteunt.

Begeleiden van cliënten
 • Je ondersteunt de cliënt in het opstellen van persoonlijke doelen met het oog op het stabiliseren van de crisis.
 • Je observeert de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt in zijn context op alle zorg- en levensdomeinen.
 • Je ondersteunt de cliënt in het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen.
 • Je biedt de nodige psychiatrische zorg: monitoring psychopathologie, opvolgen nevenwerkingen medicatie, motiverende gespreksvoering, aanleren van coping vaardigheden, psycho-educatie,…
 • Je betrekt de cliënt maximaal in zijn begeleiding.
 • Je streeft ernaar de cliënt maximaal zelfstandig te laten zijn en legt waar mogelijk het accent op groei- en ontwikkelingsgericht werken.
Opzetten en ondersteunen van een netwerk rond de cliënt
 • Je betrekt de familie en/of mantelzorgers bij het opmaken van doelstellingen met het oog op het stabiliseren van de crisis.
 • Je ondersteunt de mantelzorgers/context van de cliënt in het omgaan met mensen met een psychiatrische problematiek.
 • Je werkt nauw samen met andere zorgpartners van de cliënt zoals de huisarts, de thuisverpleegkundige, de gezinszorg,…
 • Je informeert eerstelijnsmedewerkers over de aangewezen manier van omgaan met deze cliënt met deze problematiek.
 • Je neemt deel aan zorgoverleg.
Deelname aan teamwerking
 • Je participeert maximaal aan de cliëntbesprekingen.
 • Je neemt indien nodig het initiatief tot interdisciplinaire cliëntbespreking.
Administratieve taken
 • Je maakt een duidelijk crisiszorgplan op, op basis van bespreking in het team.
 • Je voert alle gegevens en interventies mbt cliënten nauwgezet in het EPD.
Bijscholing en zelfevaluatie
 • Je reflecteert over zijn ingezette interventies, brengt deze transparant naar het team; volgt de effecten op in functie van outcome van zorg en stuurt waar nodig bij.
 • Je volgt geregeld bijscholing.
 • Je brengt op geregelde tijdstippen eigen vragen mbt casussen in tijdens teamvergaderingen, intervisie of individuele coaching. Je durft jezelf in vraag te stellen.

Profiel

Kennis
 • Je hebt een bachelordiploma psychiatrische verpleegkunde of je hebt een bachelordiploma verpleegkunde + ervaring als psychiatrisch verpleegkundige.
 • Je hebt kennis van de FACT-methodiek en SRH.
 • Je hebt kennis van psychopathologie. 
 • Je hebt kennis van de sociale kaart van de regio.
 • Je hebt kennis van farmacologie.
 • Je hebt kennis van behandelmodellen en kan deze toepassen.
 • Je hebt kennis van sociaal-juridische aspecten (bewindvoering, gedwongen opname,…).
Vaardigheden
 • Je hebt vaardigheden in het inschatten van risico’s zoals agressie, zelfverwaarlozing, suïcide,…
 • Je kan ageren in crisissituaties en besluitvaardig zijn in het zoeken naar oplossingen.
 • Je bent communicatief sterk, dit zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt sterke organisatorische vaardigheden.
 • Je hebt als gewenste attitude: herstelgericht; gericht op empowerment; krachtgericht; netwerkgericht; respect; verantwoordelijkheidszin positieve ingesteldheid.

Aanbod

Het betreft een deeltijds contract (50%) van onbepaalde duur, naast je deeltijds werk op de PAAZ afdeling Campus Aalst.

Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met Marion Boriau, Zorgzonemanager Zintuigen, Moeder en kind en Psychiatrie op het nummer 053/72 88 54.

Een gedetailleerd CV geeft ons meer informatie over uw relevante opleiding en ervaring, zodat wij beter kunnen inschatten of u voor een bepaalde vacature in aanmerking komt.
Mogen wij u daarom vragen om uw CV op te laden, vergezeld van een motivatiebrief.

Your application will be evaluated by the HR department of OLV Ziekenhuis Campus Aalst-Asse-Ninove itself. For any additional feedback regarding your application, we kindly refer you to the OLV Ziekenhuis Campus Aalst-Asse-Ninove HR department.

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!