Een goede patiëntenzorg is het rechtstreekse gevolg van betrokken en tevreden zorgverstrekkers.

Dat is het uitgangspunt van het Universitair Ziekenhuis Brussel.

Elke dag gaan er meer dan 3400 medewerkers geïnspireerd aan de slag, en dit over alle niveaus van onderhoud, administratie, verpleging, ICT, ... tot topchirurgie.

Diensthoofd Gastro-enterologie

De dienst Gastro-enterologie van het UZ Brussel omvat een klinische, wetenschappelijke en onderwijsactiviteit.

Naast algemene gastro-enterologie behelst de dienst verschillende subspecialismen zoals een kliniek Inflammatoire darmziekten, een kliniek Hepatologie en een kliniek Proctologie en functie onderzoeken. In de dienst worden diverse endoscopische onderzoeken verricht zoals invasieve echo-endoscopie, ERCP, spyglass en mucosectomie. De dienst Gastro-enterologie beschikt over een verpleegeenheid voor (dag)opnames. Voor de ambulante zorg worden de patiënten opgevangen op de raadpleging.

De dienst is erkend als stagedienst voor de volledige opleiding Gastro-enterologie.

De dienst participeert aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ter hoogte van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de V.U.B. en verricht ook klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Functie:

 • Als diensthoofd verzekert u de dagelijkse leiding van de dienst Gastro-enterologie, zowel op medisch en paramedisch als op organisatorisch en administratief vlak. Met inachtneming van de algemene richtlijnen en de prerogatieven van de bevoegde instanties in het Universitair Ziekenhuis Brussel oefent u het gezag uit over het personeel dat aan uw dienst verbonden is of er stage loopt.
 • U werkt actief aan een toekomstgerichte organisatie van uw dienst. Daartoe besteedt u o.a. aandacht aan de verdere uitbouw van een netwerk.
 • Als erkend stagemeester organiseert u een adekwate begeleiding, klinische opleiding en medische supervisie van studenten geneeskunde en artsen-specialisten in opleiding die stage lopen in uw dienst.
 • Door uw kennis en ervaring creëert u voor de stafleden en de assistenten een stimulerende omgeving voor navorsing en zorgt u voor de ontwikkeling van het academisch niveau.
 • Uit hoofde van uw specialisme werkt u nauw samen met de verschillende ziekenhuisdiensten. U stimuleert de samenwerking zowel op klinisch en wetenschappelijk vlak als in het kader van de opleiding.
 • U verzekert een adekwate en efficiënte organisatie van uw dienst, besteedt de nodige aandacht aan people management en creëert een stimulerende werkomgeving voor uw medewerkers.
 • U stelt een beleidsplan op voor uw dienst passend in de algemene beleidsvisie en strategie van het ziekenhuis. U bent verantwoordelijk voor het realiseren van de projecten en de budgettaire doelstellingen die jaarlijks worden vastgelegd in uitvoering van dat beleidsplan.

De opdracht houdt de mogelijkheid in van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de V.U.B. met inbegrip van een academische ZAP-aanstelling.

Profiel:

 • U bent erkend arts-specialist in de Gastro-enterologie en u heeft een belangrijke ervaring in uw specialisme.
 • U beschikt over de nodige academische en klinische titels en didactische kwaliteiten om het onderwijs te verzekeren. U bent een actief onderzoeker in het domein van de Gastro-enterologie; een doctoraat op proefschrift is noodzakelijk.
 • U voldoet ontegensprekelijk aan de vereisten om te fungeren als stagemeester van de Vrije Universiteit Brussel in de Gastro-enterologie
 • U geeft blijk van een efficiënt organisatievermogen en goede pedagogische, leidinggevende en managementkwaliteiten. Een bijkomende managementopleiding strekt tot aanbeveling.

Aanbod:

 • Verloning volgens barema met overname van relevante anciënniteit
 • Extralegale voordelen:
  • Aanvullend pensioenfonds;
  • Hospitalisatieverzekering, inclusief tegemoetkoming in ambulante zorgen in het UZ Brussel;
  • Verzekering gewaarborgd inkomen;
  • Tussenkomst in vervoersonkosten:
   • Volledige terugbetaling openbaar vervoer
   • Fietsvergoeding
   • Kilometervergoeding voor wagens
  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Kosten Eigen aan de Werkgever (KEWG)
  • 20 wettelijke vakantiedagen (pro rata gebaseerd op vakantiedienstjaar)
  • 13 bijkomende vakantiedagen (pro rata berekend op huidig jaar)
  • 3 supplementaire dagen (pro rata berekend op huidig jaar)
  • 10 wettelijke feestdagen (-> vervangende feestdagen voor feestdagen die in het weekend vallen = zijn vrij te kiezen)
  • 20 dagen wetenschappelijk verlof voor het bijwonen van studiedagen, congressen, wetenschappelijk werk,... (pro rata berekend op huidig jaar) - enkel voor uitbouwen van de klinisch academische loopbaan
  • Verminderde tarieven in het bedrijfsrestaurant;
  • Toegang tot parking en afstandsparkings;
  • Ekivitakaart ekivita.eu/uzbrussel;
  • Attractiviteits- en eindejaarspremie;
 • Het UZ Brussel vormt samen met de Vrije Universiteit Brussel en Erasmushogeschool Brussel de Brussels Health Campus. Op deze campus, gelegen tussen afrit 9 van de Brusselse ring en het Laarbeekbos, zijn ook een kinderkribbe (volgens K&G-systeem), kinderopvang in de vakanties, een lagere school en een fitnesscentrum gelegen.

Contact:

Geïnteresseerden richten vóór 30 juni 2019 een schriftelijke sollicitatie samen met curriculum vitae aan:

 

UZ Brussel

Prof. Dr. M. Noppen

Gedelegeerd Bestuurder

Laarbeeklaan 101

1090 BRUSSEL

Voor bijkomende informatie over deze vacature kan U zich wenden tot Prof. Dr. J. Schots, Medisch Directeur, tel. +32 (0)2 477 5501 of e-mail: jan.schots@uzbrussel.be

De kandidaten worden verzocht gebruik te maken van het daartoe bestemde sollicitatieformulier dat hierkan teruggevonden worden.

 

Ooooopppsss....

Het bedrijf dat u zoekt, werkt niet langer met CVWarehouse.
Maar we hebben een hele hoop vacatures bij andere interessante bedrijven voor u!

Ooooopppsss....

De vacature die je zoekt is niet langer beschikbaar.
Maar we hebben vele andere interessante vacatures voor u!