Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Lees meer..

Consultance - Soutien psychosocial au personnel

L’ESSENTIEL

Dans le cadre de sa mission d’employeur responsable (duty of care), Médecins du Monde offre la possibilité d’un support psychosocial à son personnel international avant, pendant et après sa mission. L’offre de ce support psychosocial s’applique également au cas par cas au personnel siège et international de MdM-BE exposé à des situations de crise. Dans ce cadre, MdM-BE recherche un(e) psychologue spécialiste du contexte humanitaire international.

TACHES

Le.la psychologue mettra en place et réalisera :

 1. Le briefing systématique de tout le personnel international avant le départ sur le terrain ;
 2. Des entretiens de support pendant le déploiement du personnel international sur le terrain ;
 3. Le débriefing de tout le personnel international au retour de son déploiement ;
 4. Des entretiens de support en cas de crise ou de situation nécessitant un soutien.

Les entretiens se feront en face à face au siège à Bruxelles. Sur le terrain, les communications par internet seront privilégiées et le.la psychologue sera en mesure de se déplacer sur les missions pour de courtes périodes en fonction des besoins.

Par ailleurs, le-la psychologue se rendra disponible pour la réalisation :

 • D’un rapport sur les activités de l’année écoulée ;
 • D’une brochure informative sur le rôle et l’importance du soutien psychosocial ;
 • Des réunions de travail nécessaires à la construction d’une collaboration efficace et à la communication des outils propres à MdM-BE en matière de prévention et de soutien psychosocial.

VOTRE PROFIL

 • Master en psychologie.
 • Expérience dans une ONG humanitaire et une excellente connaissance des réalités des missions humanitaires.
 • Une connaissance du contexte d’intervention (principalement Afrique).
 • Bonne capacité d’analyse et de synthèse.
 • Nécessité d’une présence régulière à Bruxelles pour les entretiens.

INTERESSE(E) ?

Contenu de l’offre :

Une offre technique comprenant les éléments suivants :

 • Curriculum Vitae.
 • Un document présentant la compréhension de la consultance, des résultats attendus et, éventuellement, la méthodologie présentée.
 • Un détail de vos conditions financières.

Modalités de dépôt :

La date limite pour le dépôt des candidatures est le 15/05/2019.

Seuls les candidats retenus seront contactés.

MdM vous remercie pour l’intérêt envers notre organisation et vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours.

MdM-BE se réserve la possibilité de finaliser un recrutement avant la date de clôture de réception des candidatures.

 

Médecins du Monde s’engage pour les personnes en situation de handicap et lutte contre toutes les discriminations.

Nous vous informons que les données vous concernant sont informatisées, elles seront traitées de façon confidentielle.

Dans le cadre de la présente candidature, vos données sont conservées pour une durée de 6 mois.

Seules les personnes habilitées par notre Charte de confidentialité Générale pourront accéder à vos données à des fins strictement internes. Notre politique de confidentialité.

Ooooopppsss....

Het bedrijf dat u zoekt, werkt niet langer met CVWarehouse.
Maar we hebben een hele hoop vacatures bij andere interessante bedrijven voor u!

Ooooopppsss....

De vacature die je zoekt is niet langer beschikbaar.
Maar we hebben vele andere interessante vacatures voor u!