Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

  • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
  • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
  • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Lees meer..

EU VOLUNTEERS - ASSISTANT FINANCES - NIAMEY

WAT DOET DOKTERS VAN DE WERELD IN NIGER?

Als één van de armste landen ter wereld bengelt Niger helemaal onderaan de menselijke ontwikkelingsindex, ver achter de buurlanden in West-Afrika. Door zijn geografische ligging is het land ook een kruispunt van migratieroutes. Hoofdstad Agadez is jaarlijks voor duizenden migranten de laatste halte voor de gevaarlijke oversteek van de Sahara naar de kustroute richting Europa.
 
Dokters van de Wereld is aanwezig op het terrein om de meest kwetsbare mensen te helpen, van de migrantenghetto’s in Agadez, tot de nomadenbevolking in het district van Tchirozerine en voor kwetsbare vrouwen en meisjes verspreid over het hele land.
 

DE ESSENTIE

EU AID VOLUNTEERS, WAT IS DAT?
Het EU Aid Volunteers initiatief brengt Europese vrijwilligers en organisaties vanuit verschillende landen samen door praktische steun te bieden aan de humanitaire hulp. Ze biedt hulp in de versterking van het lokale vermogen en bij de gemeenschappen geraakt door humanitaire rampen. Dankzij dit initiatief zijn er 4000 Europese burgers die de kans krijgen om binnen de humanitaire sector te werken en gemeenschappen geraakt door crisissen te helpen.
 
HOE WERKT DIT JUIST?
 
De opgeleide vrijwilligers worden als EU Aid Volunteer gestuurd naar de projecten in de ganse wereld sinds 2016.
 
Een platform bestaat enkel voor EU Aid Volunteers om interacties te vergemakkelijken, evenals partnerships te creëren, informatie aan te bieden, uit te wisselen tussen de vrijwilligers.
 
Het initiatief biedt eveneens online opportuniteiten aan voor personen die zowel in als buiten Europa wonen, om de vrijwilligers op het terrain te ondersteunen. Ze versterken eveneens het vermogen van de lokale teams.
 
De EU Aid Volunteers moeten burger zijn van de EU of onderdaan van een derde land die reeds lange termijn in een Staat van de EU woont en minstens 18 jaar oud zijn.
 

JOUW PROFIEL

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR TWEE FINANCE ASSISTANTS VOOR ONS PROJECT IN NIGER!
De volledige vacatures vindt u hier (in het Engels):
 
EU Aid Volunteer - Finance Assistant Niger - Periode van augustus 2019 tot april 2020
 
U vindt er alle info terug over de taken, de verwachte vaardigheden, de selectiecriteria, de leefomstandigheden, het selectieproces en de timing.
 

GEÏNTERESSEERD?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 30/06/2019.

Ooooopppsss....

Het bedrijf dat u zoekt, werkt niet langer met CVWarehouse.
Maar we hebben een hele hoop vacatures bij andere interessante bedrijven voor u!

Ooooopppsss....

De vacature die je zoekt is niet langer beschikbaar.
Maar we hebben vele andere interessante vacatures voor u!