Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Lees meer..

Stage eventorganisatie - DOC' RIDERS

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

WAT DOET DOKTERS VAN DE WERELD IN BELGIË?

In België ontfermt Dokters van de Wereld zich over alle mensen die geen zorg krijgen. Dit zijn erg kwetsbare mensen die vaak aan de rand van de samenleving bengelen. Of het nu gaat om administratieve of financiële obstakels, mensen zonder papieren, daklozen, verslaafden, mensen op de vlucht of sekswerkers; het is onze missie om iedereen die uit de zorgboot valt, toegang te geven tot zorg.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze mensen heeft Dokters van de Wereld meerdere projecten lopen in België. Zo zijn er verschillende zorgcentra en zorgantennes verspreid over het hele land. Met onze Medibus, een kabinet op wielen, verplaatsen we ons op zoek naar de meest kwetsbare mensen die zelf niet tot in onze centra geraken of niet van ons bestaan op de hoogte zijn. Daarnaast hebben we ook specifieke programma’s gericht op de winterperiode, op kwetsbare vrouwen, migranten en mensen onderweg in ons land.

DE ESSENTIE

In het kader van haar activiteiten neemt Dokters van de Wereld deel aan de 20 km van Brussel en organiseert ze het event «Doc'Riders». Hiervoor zijn ze op zoek naar een stagiaire in eventorganisatie.

TAKEN

 • Voorbereiding van het event: planning, organisatie en opvolging;
 • Ondersteunende communicaties schrijven en acties organiseren (pers, affiches, sociale netwerken, media);
 • Informatieavonden organiseren;
 • Contacten met de deelnemers, vrijwilligers en mede-organisatoren opzetten en onderhouden;
 • De deelnemers begeleiden bij hun fondsenwerving (aanbevelingen geven en hulpmiddelen aanreiken voor het vinden van sponsors)
 • Vertaalwerk;
 • Verplichte aanwezigheid op het event (het week-end van 22-23 september 2019).

ONS AANBOD

Remboursement à 100% des frais de transport en commun
 • Een concrete ervaring, actief en afwisselend door deel te nemen aan alle missies en alle stappen van de actie, wat u toelaat om verantwoordelijkheid te nemen in een professionele omgeving;
 • stage bij een internationeale solidariteits-ngo;
 • opleiding, omkadering en opvolging door de organisatie;
 • onthaal in een groep enthousiaste professionelen;
 • terugbetaling van de verplaatsingskosten (beperkt tot het Belgisch grondgebied)

Dokters van de Wereld betaalt geen verplaatsingskosten voor onderhoud, formaliteiten of kosten voor verblijfsvergunningen in België. De geconventioneerde stages worden niet vergoed.

JOUW PROFIEL

 • Stage in het kader van uw studies met een verplichte stage;
 • Opleiding: stage in het kader van een bachelor of master in de communicatie, eventorganisatie, openbare relaties, ... ;
 • Communicatie: goede redactionele en relationele eigenschappen. Ervaring in de animatiesector is een plus;
 • Ervaring in animatie/eventorganisatie is een echte troef;
 • Organisatie : organisatorisch aangelegd, zelfs de minste ervaring in eventorganisatie is een plus;
 • Deze functie veronderstelt ook de volgende eigenschappen : dynamisch, enthousiast, flexibel, zelfstandig, zin voor verantwoordelijkheid en aandacht zowel voor onze
 • Informatica : MS Office, interesse in nieuwe technologieën;
 • Talenkennis : Nederlands met een goede kennis van het Frans.
 • U bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar van begin juli tot eind september 2019;
 • Enige ervaring in een sportief event is een plus;
 • Oog voor prioriteiten en polyvalentie in de te realiseren projecten.

GEÏNTERESSEERD?

Stuur uw kandidatuur (CV en motavatiebrief) via onderstaande link.

Enkel weerhouden kandidaten zullen gecontacteerd worden.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.

De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.

Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Ooooopppsss....

Het bedrijf dat u zoekt, werkt niet langer met CVWarehouse.
Maar we hebben een hele hoop vacatures bij andere interessante bedrijven voor u!

Ooooopppsss....

De vacature die je zoekt is niet langer beschikbaar.
Maar we hebben vele andere interessante vacatures voor u!