Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Lees meer..

Vrijwillige verpleegkundige Project MEDIBUS, Brussel

CONTEXT

Dokters van de Wereld België is een medische ngo, lid van het internationaal netwerk Dokters van de Wereld, die actief is in verschillende landen. In België zorgt Dokters van de Wereld dagelijks voor kwetsbare mensen die van gezondheidszorg uitgesloten zijn en werkt ze mee aan het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg.

DOEL VAN HET PROJECT

Met het mobiel project «MEDIBUS» gaan we zelf naar de mensen in kwetsbare situaties, die slapen in noodopvangcentra, kraakpanden, stations, metrogangen, enz. en druggebruikers.

Zo komen we in contact met deze mensen, identificeren we de meest kwetsbaren die van zorg uitgesloten zijn, om hun zorgtoegang te verbeteren en ze door te verwijzen naar een of meer diensten voor opvolging en/of behandeling.

Het project omvat activiteiten waaraan de onthaalmedewerkers en verpleegkundigen samen de hele tijd werken:

 • op het eerste contact bij het onthaal aan de bus of in de straten in de omgeving, breken we het ijs met koffie of thee;
 • we wisselen informatie uit (plans en sociale oriëntatie);
 • we leveren steriel materiaal waarmee ze zich «proper» kunnen inspuiten (risicobeperking);
 • een verpleegkundig gesprek en verpleegkundige zorgen.

Dit kunnen we uiteraard niet zonder de hulp van gekwalificeerd vrijwillig medisch personeel. Daarom doen wij een beroep op u! Als u zich op regelmatige basis enkele uren per maand kunt vrijmaken om mensen in erg kwetsbare situaties te helpen, kom dan onze vrijwilligersploegen versterken. Meer informatie vindt u op onze website https://www.medecinsdumonde.be of contacteer ons.

VOORNAAMSTE TAKEN

 • bij het begin van de avond deelnemen aan de briefing met de permanentieploeg;
 • luisteren naar de vragen en problemen van de patiënten en hen van antwoord dienen;
 • verpleegkundige zorgen toedienen, parameters nakijken en basismedicatie verstrekken.
 • Afhankelijk van de situatie en de vraag van de patiënt, deze doorverwijzen;
 • het elektronisch medisch dossier vervolledigen;
 • de verpleeghoek in de bus op orde zetten;
 • debriefing met de ploeg aan het einde van de permanentie;
 • op vrijwillige basis:
  • deelnemen aan het straatwerk onder de vorm van straatrondes: contact leggen met de begunstigden op straat, medisch-sociale doorverwijzing, uitleg over de activiteiten van de Medibus, enz.
  • Met de bus van de lokalen van Dokters van de Wereld naar de standplaatsen rijden en terug.

UW PROFIEL

 • opleiding: verpleegkundige
 • ervaring: 2 jaar beroepservaring als verpleegkundige in België, kennis van het drugs- en daklozenmilieu is een plus.

BESCHIKBAARHEID: 2 avonden per maand (op weekdagen) van 18.15u tot 20.45u.

WIJ BIEDEN

 • samenwerking op vrijwillige basis;
 • vergoeding voor transportkosten;
 • opleiding, briefing en begeleiding van de vrijwilligers;
 • opname in een ploeg van professionele gezondheidswerkers die betrokken is bij de slachtoffers van uitsluiting, in België en het buitenland;
 • de kans om deel te nemen aan het gemeenschapsleven van Dokters van de Wereld in België.

CONTACT

engagement@medecinsdumonde.be

02 225 43 17

GEÏNTERESSEERD?

Als u onze ploeg wil vervoegen, stuur dan uw aanvraag via onderstaande link

Ooooopppsss....

Het bedrijf dat u zoekt, werkt niet langer met CVWarehouse.
Maar we hebben een hele hoop vacatures bij andere interessante bedrijven voor u!

Ooooopppsss....

De vacature die je zoekt is niet langer beschikbaar.
Maar we hebben vele andere interessante vacatures voor u!