Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Lees meer..

Vriwillige Arts Humanitaire Hub, Brussel

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen. Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

DE ESSENTIE

Sinds de zomer van 2017 worden we verontrust door het groeiend aantal daklozen in de omgeving van het Maximiliaanpark en het Noordstation. Sinds eind september 2017 hebben we in een ruimte die we delen met andere partners (OXFAM, AZG, het Rode Kruis, het burgerplatform en Vluchtelingenwerk), een medische noodhulppost geopend om het gebrek aan een aangepaste medische structuur op te vangen. Dat was het begin van onze humanitaire HUB.

In 2018 zijn we samen verhuisd naar de eerste verdieping van het Noordstation. Nu gaan we opnieuw verhuizen, nog steeds in de buurt van het Noordstation, waar we onze medische consultaties kunnen verderzetten, van maandag tot vrijdag van 13 u tot 18 u.

Wij benadrukken de urgentie van de situatie: deze medische consultatiepost beantwoordt aan een dringende medische noodzaak en heeft niet de bedoeling om zich op lange termijn in het Brussels landschap te vestigen

DOEL VAN HET PROJECT

De medische consultaties van Dokters van de Wereld beogen het volgende:

beantwoorden aan de zorgvraag van de daklozen in en om het Maximiliaanpark en het Noordstation;

de meest kwetsbare personen identificeren om hen een begeleiding door het COZO van Dokters van de Wereld België voor te stellen, aangepast aan hun psycho-medisch-sociale noden en wensen;

hen informeren over de Brusselse hulpstructuren op medisch, juridisch en sociaal gebied.

DOEL VAN DE FUNCTIE

De arts houdt algemene medische consultaties voor de patiënten die door de verpleegkundige van Dokters van de Wereld België werden doorverwezen, door de patiënt in zijn totaliteit te benaderen (psycho-medisch-sociaal). Hij/zij maakt samen met de andere anrtsen en verpleegkundigen deel uit van de medische groep van het project.

TAKEN

De arts houdt algemene medische consultaties voor de patiënten die door de verpleegkundige van Dokters van de Wereld België werden doorverwezen, door de patiënt in zijn totaliteit te benaderen (psycho-medisch-sociaal). Hij/zij maakt samen met de andere anrtsen en verpleegkundigen deel uit van de medische groep van het project.

TAAKOMSCHRIJVING EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Voor het begin van de consultaties:

 • het medisch consultatiekabinet voorbereiden (materiaal, apotheek, papieren, enz.);
 • Deelnemen aan de briefing van de consultatieploeg die de belangrijkste aandachtspunten bespreekt.

Tijdens de consultatie:

 • De patiënten die door de verpleegkundige van Dokters van de Wereld België doorverwezen werden onderzoeken: anamnese, medisch onderzoek, diagnose stellen, zo nodig behandeling bepalen en eventueel doorverwijzen naar COZO of een partnerstructuur van Dokters van de Wereld België;
 • uitgebreid samenwerken met de rest van de ploeg van Dokters van de Wereld België: onthaalmedewerkers en verpleegkundigen, om er zeker van te zijn dat alle nodige stappen in het traject van de patiënt gerespecteerd werden (optimale behandeling);
 • meewerken aan de verbetering van de zorgtoegang voor de patiënten door ondertekening van de attesten voor dringende medische hulp (DMH).

Na de consultaites:

 • de consultatieruimte opruimen en nagaan of de apotheek nog voldoende aangevuld is voor de volgende consultatie;
 • deelnemen aan de debriefing van de ploeg en de op te volgen punten doorgeven aan de projectreferent, ontbrekende medicijnen, enz.

ONS AANBOD

Terugbetaling woon-werkverkeer
 • Ontmoeting met de wereld van de humanitaire medische ontwikkelingshulp
 • Ondersteuning van en samenwerking met een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers.
 • Kilometervergoeding en vrijwilligersverzekering
 • Vormingsmogelijkheden mbt de specifieke doelgroep en zorgverlening.

CONTACT

Heeft u nog extra vragen of informatie nodig : engagement@doktersvandewereld.be

JOUW PROFIEL

Opleiding: diploma van huisarts of assistent huisarts, erkend in België (RIZIV-nummer) en ingeschreven bij de Belgische Orde van Geneesheren. Minstens 2 jaar medische ervaring. Werktaal: Frans.

Vereiste kwaliteiten: ploegwerk, zin voor menselijk contact, luisterbereidheid, geduld.

BESCHIKBAARHEID: 3 keer per maand (medische consulten van maandag tot vrijdag van 13u tot 18u). Voorzie ook één avond in de zetel van Dokters van de Wereld (in Sint-Joost-ten-Noode) voor de projectvoorstelling.

GEÏNTERESSEERD?

Wil je ons team graag versterken, stuur uw een online sollicitatie via de onderstaande link

Dokters van de Wereld engageert zich voor personen met een handicap en strijdt tegen elke vorm van discriminatie.

Uw gegevens worden elektronisch en uiterst vertrouwelijk behandeld.

Uw gegevens in verband met deze kandidatuurstelling worden gedurende 6 maanden bewaard.

Uitsluitend personen die door ons Algemeen vertrouwelijkheidscharter gemachtigd zijn, hebben toegang tot uw gegevens voor strict interne doeleinden. Ons vertrouwelijkheidsbeleid.

Uw sollicitatie zal behandeld worden door het HR departement van Médecins du Monde - Dokters van de Wereld zelf. Voor alle bijkomende informatie aangaande uw kandidatuur verwijzen we u dan ook vriendelijk door naar het HR departement van Médecins du Monde - Dokters van de Wereld.

Ooooopppsss....

Het bedrijf dat u zoekt, werkt niet langer met CVWarehouse.
Maar we hebben een hele hoop vacatures bij andere interessante bedrijven voor u!

Ooooopppsss....

De vacature die je zoekt is niet langer beschikbaar.
Maar we hebben vele andere interessante vacatures voor u!