Manager

HOOFDTAKEN:

  1. Superviseert de verkoop/productie in overleg met de zaakvoerder:

- controleert de uitvoering van de werkzaamheden; houdt toezicht op de

werkvoortgang

- waarborgt de naleving van richtlijnen i.v.m. kwaliteit, kwantiteit,

dienstverlening, veiligheid en hygiëne

- houdt toezicht op een klantvriendelijke dienstverlening; staat in voor de

informatie en begeleiding; behandelt klachten

- werkt mee en springt in voor medewerkers/collega's.

  1. Werkorganisatie en planning:

- staat in voor de uitvoering en controle van:

. werkplanning en taakverdeling

.bestellingen, receptie, voorraad, inventaris

. operationaliteit van het werkmateriaal

  1. Personeelszaken:

- geeft advies voor selectie en aanwerving

- staat in voor opleiding en begeleiding

- geeft aanwijzingen en instructies, motiveert en begeleidt.

  1. Administratie:

- controleert geldstroom (kassarapporten, geldigheid betalingsmiddelen),

facturen

- controleert de gegevens m.b.t. personeelsbezetting, verkoop, voorraad,

verlies volgens interne richtlijnen

- staat in voor gegevensverwerking en controle; maakt overzichten, klassee

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!