Sabam

Sabam is dé Belgische vereniging voor auteurs, componisten en uitgevers. Ze beheert de rechten van meer dan 41.000 leden in 5 domeinen: muziek, film & televisie, theater & dans, visuele kunsten en literatuur. In 2017 verdeelde Sabam bijna € 118 miljoen aan auteursrechten. Daarnaast steunde ze via Sabam For Culture datzelfde jaar meer dan 130 culturele evenementen en ruim 150 projecten van haar leden. Meer dan 250 werknemers zetten zich vanuit Brussel elke dag in voor de rechten van de auteurs. In 2022 viert Sabam haar 100-jarig bestaan.

JURIST LEGAL COMPLIANCE

Over Sabam

 

Sabam is de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. Zij int auteursrechten en verdeelt deze aan de bij haar of bij een buitenlandse auteursvereniging aangesloten rechthebbenden.

Om haar afdeling Juridische en Internationale Zaken te versterken, zoekt Sabam een:

 

JURIST LEGAL COMPLIANCE

 

Inhoud van de functie

- Je volgt de betwistingen tussen auteurs onderling en tussen auteurs en Sabam op. Je schat de risico’s voor Sabam in en neemt contact op met de verschillende partijen om een oplossing te bereiken. Je redigeert nota’s voor de raad van bestuur en het managementcomité en onderhoudt contacten met advocaten.

- Je analyseert en beantwoordt de vragen die auteurs aan Sabam stellen in verband met het auteurs-, fiscaal en sociaal recht. Je kijkt auteurscontracten na en formuleert een gemotiveerd advies. Je bent belast met het opstellen en aanpassen van contracten (algemene voorwaarden, standaardcontracten en licentieovereenkomsten). Je zorgt voor een goede relatie tussen Sabam en haar leden. Je verzorgt presentaties in verband met de werking van Sabam en het auteursrecht in het algemeen.

- Je kijkt de contracten die Sabam met dienstenleveranciers en buitenlandse auteursverenigingen afsluit na en neemt deel aan de onderhandelingen. Je volgt de werkbezoeken van buitenlandse auteursverenigingen op en zorgt voor goede contacten met onze zusterverenigingen.

- Je blijft proactief op de hoogte van alle nationale en internationale wetswijzigingen en rechtspraak die een impact hebben op de werking van Sabam. Je zorgt ervoor dat de statuten, interne werkingsregels, procedures en handelingen die Sabam stelt in overeenstemming zijn met de wetten en reglementen die op haar van toepassing zijn. Je identificeert de compliance risico’s en stelt actieplannen voor om deze risico’s te beperken en op te volgen. Je werkt mee aan de redactie van position papers in verband met het regelgevend kader. Je geeft advies aan de andere diensten van Sabam over de impact van de geldende regelgeving en zorgt ervoor dat deze nageleefd wordt. Je behandelt de dossiers bij de controledienst voor de beheersvennootschappen.

- Je neemt deel aan overleg en lobby-organen, adviesraden en commissies in de sector.


Vereist competentieprofiel

We verwachten dat je:

- Een master na master in de intellectuele rechten hebt of een master diploma rechten met enkele jaren aantoonbare ervaring binnen het domein van het auteursrecht
- Interesse hebt voor het sociaal, fiscaal, vennootschaps-, ICT-, verbintenissen- en mededingingsrecht
- Een teamspeler bent die georganiseerd, maar ook autonoom kan werken
- Kritisch ingesteld bent, in staat je eigen visie te vormen en te verdedigen
- Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden hebt en over een complexe juridische aangelegenheid kan communiceren op een voor niet-juristen duidelijke manier.
- Vanuit jouw professionaliteit, integriteit en deskundigheid vertrouwen wekt bij anderen
- Gedreven bent en streeft naar interne en externe klantentevredenheid
- Over een hoog probleemoplossend vermogen beschikt en in staat bent verscheidene oplossingen voor een probleem aan te brengen en te evalueren
- Oog voor detail hebt
- Assertief en tegelijkertijd diplomatisch bent
- Het Nederlands als moedertaal hebt en een vlotte kennis van het Frans en Engels


Ons aanbod


Een contract van onbepaalde duur in een aangename, dynamische en culturele werkomgeving met een aantrekkelijk marktconform loonpakket en ontplooiingsmogelijkheden.


Graag ontvangen we uw kandidatuur (motivatiebrief en cv) rechtstreeks via hrm-admin@sabam.be , voor 31/05/2019 .

 


Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!