LBC Tank Terminals

LBC Tank Terminals is one of the world's largest global operators of bulk liquid storage facilities for chemical and oil products.


We own and operate a global network of terminals with a combined storage capacity of close to 3 million m3 at key locations in Europe, USA and China.

LBC is expanding its capacity and network, through build-out at existing locations and through acquisitions, joint ventures and greenfield developments.

Senior HSSEQ Engineer (CSR Member) LBC Antwerpen

Doel van de functie:

De HSSEQ-engineer implementeert, bewaakt, evalueert en optimaliseert de arbeidsomstandigheden- en het veiligheidsbeleid, rekening houdend met corporate standards en wettelijke eisen, zodanig dat de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers gewaarborgd wordt.

Op gebied van Security fungeert de HSSEQ engineer als PFSO (Port Facility Security Officer).

 

Verantwoordelijkheden:

  • Opsporen van gevaren, opstellen van risicoanalyses en stelt preventieve maatregelen voor ter verbetering van het welzijn van de medewerkers
  • Formuleren van adviezen in verband met arbeidsmiddelen en richtlijnen over de organisatie en inrichting van de arbeidsplaatsen met nadruk op operationele veiligheid
  • Werkt actief mee aan het opstellen en omzetten van het globaal preventieplan en het jaaractieplan
  • Evalueert en verzamelt gegevens, schrijft rapporten en documenteert het niveau van de risico’s en stelt correctieve en preventieve maatregelen voor.
  • Participeert in het onthaal, de vorming en de sensibilisering van alle werknemers
  • Voert in samenwerking met de hiërarchische lijn incident- en ongevalsanalyses (inclusief feitenboom) uit en formuleert maatregelen
  • Zelfstandig uitvoeren van projecten toegewezen aan zijn functie
  • Verzorgen van rapportages: maandverslagen, rondgangen, MOC, …..
  • Voert in samenwerking met de hiërarchische lijn controles uit op de uitvoering van de taken van de medewerkers en stuurt bij waar nodig
  • Staat in voor de aanvragen en veranderingen van opslag en overslag van producten
  • Staat in voor de registratie en opvolging van incidenten, SOS-en, Peer meldingen.
  • Uitvoeren van audits m.b.t. kwaliteit- en welzijngerelateerde onderwerpen
  • Participeert in veiligheidsstudies (HAZOP, PSSR…) en audits uitgevoerd door derden (ISO, Seveso, klanten, ...)
  • Alle wettelijk bepaalde taken die van toepassing zijn op een PFSO (Port Facility Security Officer)
  • Lokale activiteiten afstemmen met het groepsbeleid en een bijdrage leveren bij de implementatie van groeps-KPI’s en het corporate CSR plan
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van colleaga’s en management
  • Verzorgen van HSSEQ training

    

Opleidingsniveau:

 • 5-10 jaar ervaring in petro-(chemische) industrie en/of tankopslag

 •  Diploma preventieadviseur niv. 1 of 2

 •  Diploma Port Facility Security Officer

   

Competenties:

 • Talen: Nederlands en Engels
 • Kennis van ADR/ADN/RID wetgeving. Diploma veiligheidsadviseur ADR/ADN/RID is een pluspunt

 • Kennis van milieuwetgeving. Attest milieucoördinator A of B is een pluspunt

 • Ervaring met sustainable safety behavior programs (veiligheids) cultuur verandering

 • Generieke competenties:
  • Rapportering- en managementvaardigheden

  •  Alert kunnen reageren op afwijkende omstandigheden

  •  Computervaardigheden (MS Office)

  •  Oog voor detail

  •  Sterke sociale en communicatieve vaardigheden

  •  Oplossingsgericht

 

Rapporteert hiërarchisch aan:

HSSEQ manager

 

Backup taken:

HSSEQ manager

Kwaliteit - en milieu medewerker betreffende de dagelijkse werking van het zuiveringsproces (afvalwater)

 


Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!