ERGO Insurance

De kernactiviteit van ERGO Insurance nv is de Leven-tak. Met kwalitatief sterke producten krijgen particulieren en zelfstandigen de mogelijkheid om na hun loopbaan een mooi aanvullend inkomen op te bouwen. ERGO Insurance nv wil in dat kader inspelen op de beperkingen en leemtes van het wettelijke pensioenstelsel. Een persoonlijke klantenbenadering staat ook hier centraal.

Compliance Expert

Functie:

Alle leden van de compliance afdeling zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van hun gedeelte van het compliance-actieplan binnen hun domein van expertise en samen met de andere teamleden. Zo staan zij in voor:

 • Beleid Instaan voor een behoorlijk ‘beleidskader’ op al zijn of haar expertisedomeinen en testen en controleren van dat beleidskader in die expertisedomeinen, voor zowel ERGO Insurance nv als ERGO Partners nv. Daarbij moet rekening gehouden worden met alle huidige wettelijke, reglementaire en statutaire vereisten en er worden een geschikte tweedelijnscontrole en -monitoring en substantiële testmaatregelen ingevoerd binnen de onderneming en (gedeeltelijk) ook op de eerstelijnscontroles. Instaan voor de bevestiging, regelmatige herziening en updates van het globale beleidskader. Advies over en evaluatie van de implementatie van de interne richtlijnen en procedures en opsporen van afwijkingen voor alle compliancedomeinen. Voorzien in steekproeven en monitoring om een correcte implementatie te verzekeren.
 • Regulatory Watch (wet- en regelgeving volgen met het oog op de compliance) Organiseren van een systeem voor de follow-up van de uiteenlopende nationale en internationale regelgevingssystemen en de manier waarop ze geïnterpreteerd worden en dat voor de verschillende compliancedomeinen. Een gedeelte van dit werk bestaat uit het onderzoeken van de relevante interne en externe documenten over het beleid en de operationele werking (bv. voor topics die verband houden met de compliancefunctie: interne en externe auditrapporten, notulen van vergaderingen van het Directiecomité en de Raad van Bestuur, informatie en nota’s van de toezichtsorganen van de overheid).
 • Risico-evaluaties (Compliance Risicomanagement) Identificeren, onderzoeken, updaten en naar behoren evalueren, in samenwerking met de relevante afdelingen / proceseigenaren, van de compliancerisico’s en het beleidskader rond het beheer van die risico’s.
 • Jaarlijks complianceactieplan en rapportering Geregeld vindt rapportering rond compliance plaats aan de eigenaren en het management- en auditcomité. Een onderdeel van de jaarlijkse opdracht bestaat erin een compliancejaarplan op te stellen met een gedetailleerde omschrijving van de aard en frequentie van de taken die de afdeling in die tijdsperiode zal uitvoeren. Naast het jaarrapport over de compliance-functie zal een gespecialiseerd jaarverslag over de strijd tegen witwaspraktijken en over privacy worden opgesteld en overgemaakt aan de toezichtsorganen van de overheid. Bij vastgestelde gevallen van fraude, wetsovertredingen en witwassen of bij gerechtszaken dient een specifiek en bijkomend ad-hocrapport te worden opgemaakt. Bovendien behoort ook de correcte rapportering naar de overheid over FATCA & CRS tot de verantwoordelijkheid van Compliance.
 • Monitoring Instaan voor de efficiëntie en de documentatie rond het kader voor de tweedelijnsmonitoring maakt eveneens deel uit van de functie.
 • Contact met overheidsadministraties Instaan voor het registreren, volgen en beantwoorden van de vragen van de wetgever is een belangrijk onderdeel van het werk van de complianceafdeling .
 • Opleiding en bewustmaking (personeel opleiden) Een onderdeel van de job op de complianceafdeling bestaat erin om een gepaste compliancetraining te organiseren voor directeuren, management, personeelsleden en gebonden agenten en om in gepaste mate te sensibiliseren omtrent de compliancerisico’s binnen de organisatie, eventueel via de LRCSC’s. Instaan voor de informatie en documentatie in verband met procedures, richtlijnen en bijbehorende verplichtingen waaraan voldaan moet worden.
 • Adviserende rol (advies verlenen en vereisten inzake communicatie) Op verzoek wordt pragmatisch en gedocumenteerd advies verstrekt aan de ‘Onderneming’ overal waar problemen en projecten gedetecteerd worden, zowel in de ontwerp- als de implementeringsfase. Gedocumenteerd advies of waarschuwingen zullen naar alle werknemers worden gestuurd indien effectief onethisch gedrag wordt vastgesteld in verband met geschenken en uitnodigingen en bij klokkenluiders- en andere activiteiten. Inbreuken of gevallen van onaanvaardbaar gedrag of fraude zullen geëscaleerd worden naar het betrokken seniormanagement en / of het Managementcomité.

Profile:

Master is rechten of economische wetenschappen, minstens 5 jaar ervaring binnen de financiële sector (bij voorkeur levensverzekeringen) of minstens 4 jaar in compliance, auditing, internal control of consultancy ervaring binnen de financiële sector.

Verder zijn we op zoek naar iemand met volgende competenties

 • kennis van levensverzekeringen
 • Goede kennis van verzekeringsdistributiekanalen
 • Goede kennis van levensverzekeringsproducten
 • Goede kennis van de rechten van klanten
 • Corporate governance kennis
 • Compliance technisch ervaring in Life Insurance omgeving : Compliance Risk assessment, substantive testing en monitoring
 • Analytische, conceptuele en rapportagevaardigheden
 • Samenwerken en beïnvloeden
 • Planning & organisatie
 • Positieve & duidelijke communicatie skills
 • Assertiviteit
 • Dynamische en proactieve benadering
 • 3-talig (FR-EN-NL)

Aanbod:

Een voltijds contract van onbepaalde duur. Een gevarieerde job binnen een internationale organisatie in het centrum van Brussel (vlotte bereikbaarheid).Naast een correct loonpakket aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, woon-werkverkeer, pensioenplan) kan je rekenen op diverse opleidingsmogelijkheden, flexibele werktijden en mogelijkheid tot telewerk.

Interesse?

Solliciteer online! Vergeet niet uw CV en motivatiebrief toe te voegen


Ooooopppsss....

Het bedrijf dat u zoekt, werkt niet langer met CVWarehouse.
Maar we hebben een hele hoop vacatures bij andere interessante bedrijven voor u!

Ooooopppsss....

De vacature die je zoekt is niet langer beschikbaar.
Maar we hebben vele andere interessante vacatures voor u!