UZ Antwerpen

Wat is het toch dat getalenteerde medewerkers zo aantrekt in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)? Misschien is het wel die eigen cultuur van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve methoden en aandacht voor zorgkwaliteit. Ze zullen ook de extra opleidingen en de persoonlijke groeikansen wel interessant vinden, net als de warme sfeer onder enthousiaste collega’s.

Maar wat het ook is, één ding staat vast: aan de aantrekkingskracht van het UZA valt niet te weerstaan. Tijd dus om te ontdekken wat joù aantrekt in het UZA.

Medewerker kankerregistratie Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (50%)

Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA)
 
Als belangrijk speerpunt binnen de multidisciplinaire benadering van de oncologische zorg in het UZA worden oncologische patiënten besproken op een multidisciplinair oncologisch consult (MOC). De cel kankerregistratie verzorgt de rapportering van kankergegevens aan het nationaal kankerregister en de administratie van het MOC in functie van de MOC registratie bij het RIZIV.

Wat ga je doen?

 • DATAMANAGING : organiseren en verwerken van het Multidisciplinair oncologisch consult.
  • Je codeert volgens TNM-classification of Malignant Tumours, Eighth Edition
  • Je rapporteert aan de adviserend geneesheer
  • Je attesteert ifv financiering
  • Je analyseert alle oncologische gegevens ifv optimale registraties
  • Je levert respectievelijke data op interne of externe aanvragen
  • Je levert data aan ifv jaarverslag MOCA
 • DATACLEANING
  • Je voert kwaliteitscontroles uit op eigen clusters op basis van interne controlelijsten
  • Je verwerkt de feedback van Nationaal kankerregister en beheert de terugkoppeling.
  • Je bent verantwoordelijk voor de optimalisatie van het registratiesysteem door de verdere introductie van het automatiseringsproces in jouw clusters
 •  VORMING
  • Je neemt deel aan alle MOCA gerelateerde meetings.
  • Je volgt regelmatig externe vorming georganiseerd door het Nationaal Kankerregister.
  • Je neemt deel aan interne vorming.
 • NETWERKING
  • Samenwerking AZ Monica / AZ Heilige Familie ifv uniforme MOC werking
  • Samenwerking Antwerpse ziekenhuizen ifv opleiding en uniforme codering
  • Organiseren van de NET-MOC binnen het NET-werk : videoconference “managen”, afwerken van verslagen, grote flexibiliteit is vereist.
  • Expertise netwerk rond neuro-endocriene tumoren

 

Wat verwachten we van jou?

 • je beschikt over een diploma Hoger Onderwijs;
 • je bent vertrouwd met medische terminologie, kankerregistratie is een meerwaarde;
 • je hebt een dienstverlenende, mature attitude en bent een teamplayer;
 • je bent informatica-minded en kan vlot overweg met Word, Excel en Powerpoint;
 • je bent uiterst discreet, alsook diplomatisch en communicatief (vnl artsencontacten);
 • je kan accuraat cijfergegevens verwerken en interpreteren;
 • je bent bereid de cel kankerregistratie op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier verder uit te bouwen;
 • je kan een zekere flexibiliteit aan de dag leggen inzake uurrooster (dit in functie van de MOCs op 2 campussen).

Wat biedt het UZA als werkgever?

 • deeltijds bediendecontact (50%) voor onbepaalde duur;
 • ruime bijscholingsmogelijkheden;
 • recuperatie 40-uren week (12 vrije dagen op jaarbasis);
 • 8 bijkomende vakantiedagen buiten de wettelijke vakantie;
 • hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen;
 • maaltijdcheques ter waarde van 4 EUR per dag;
 • verschillende kinderopvangmogelijkheden.

Interesse?

Verdere inlichtingen over de functie kan je bekomen bij mevrouw Tita De Winter, medewerker kankerregistratie, tel nr 03 821 32 44.


Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!