UZ Antwerpen

Wat is het toch dat getalenteerde medewerkers zo aantrekt in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)? Misschien is het wel die eigen cultuur van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve methoden en aandacht voor zorgkwaliteit. Ze zullen ook de extra opleidingen en de persoonlijke groeikansen wel interessant vinden, net als de warme sfeer onder enthousiaste collega’s.

Maar wat het ook is, één ding staat vast: aan de aantrekkingskracht van het UZA valt niet te weerstaan. Tijd dus om te ontdekken wat joù aantrekt in het UZA.

Dienst neurologie: Eén voltijdse betrekking van staflid (10/10)

Neuromusculair Referentiecentrum, dienst neurologie: een voltijdse betrekking voor een staflid (10/10).

Een positie voor een 10/10 bezoldigd staflid (m/v), erkend specialist in de neurologie tewerkgesteld in het neuromusculair referentiecentrum (NMRC) voor klinische patientenzorg en neurofysiologie (zenuwgeleidingsonderzoek en elektromyografie). Het NMRC van net UZA staat in voor gespecialiseerde diagnostiek en multidisciplinaire behandeling van patienten met diverse neuromusculaire aandoeningen en is het op een na grootste tertiair expertisecentrum in het land.

De belangrijkste taken binnen deze functie zijn:

Het overwegend ambulant (en in mindere mate binnen hospitalisatie) opvolgen van de >700 chronische patienten binnen de NMRC-conventie alsook het zien van nieuwe patienten voor diagnostische oppuntstelling. Het zelfstandig uitvoeren van zenuwgeleidingsonderzoek en elektromyografie bij de diagnostiek van o.a. perifere zenuwziekten en motor neuron ziekten. Het deelnemen aan multidisciplinair teamoverleg in het NMRC en de dienst neurologie. Het actief bijdragen aan klinisch en translationeel wetenschappelijk onderzoek binnen het NMRC. Het actief en punctueel contribueren aan de specifieke administratieve taken van het NMRC zowel inzake patientenzorg als de registratie van patientengegevens binnen nationale en internationale registers. De kandidaat is bereid om deel te nemen aan een algemene wachtdienst neurologie.

Wij zoeken:

Een kandidaat die goed vertrouwd is met alle relevante aspecten van diagnostiek en klinische zorg voor patienten met neuromusculaire ziekten. Een grondige kennis en vaardigheid in klinische neurofysiologie (meer bepaald zenuwgeleidingsonderzoek en elektromyografie) gezien het grote diagnostische belang van deze onderzoeken specifiek in de context van neuromusculaire pathologie. Een enthousiaste medewerker die een multidisciplinair team als zijn/haar natuurlijk biotoop beschouwt en binnen dit verband transparant, communicatief en respectvol kan samenwerken. Zin voor initiatief en verantwoordelijkheid bij het verder vergroten van de expertise en het klinisch aanbod. Een actieve interesse en motivatie om innovatief wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied mee vorm te geven op predoctoraal niveau maar ultiem ook op senior postdoctoraal niveau.

Strekken verder zeker tot aanbeveling maar zijn niet obligatoir:

Actieve kennis van histopathologie van skeletspier en perifere zenuw of interesse/motivatie om zich hierin bij te scholen. Wetenschappelijke scholing al dan niet onder de vorm van een doctorstitel met proefschrift in vakgebieden relevant voor neuromusculaire ziekten. Kennis van de klinische en wetenschappelijke toepassing van geavanceerde MRI- technieken bij spierziekten en aandoeningen van de perifere zenuwen. Ervaring met klinische trials binnen de neuromusculaire ziekten. 

Wij bieden:

Een dynamisch multidisciplinair team op de dienst neurologie dat actueel bestaat uit twee neurologen, twee (sociaal) verpleegkundigen, een psychloge en administratief medewerker. Dit team garandeert optimale ondersteuning van de patient zowel inzake klinische als sociaal-administratieve aspecten. Daarbuiten ook bijkomende medische en paramedische teamleden op o.a. de diensten NKO, pneumologie, fysische geneeskunde en cardiologie. Een zeer groot en divers patienten-aanbod nagenoeg uitsluitend bestaande uit geselecteerde tertiaire pathologie gerekruteerd vanuit een groot verwijsnetwerk met bovendien ook belangrijk groeipotentieel qua aanbod en diversiteit. Een centrum met zeer sterke wetenschappelijke uitstraling en traditie met een gedegen nationale en internationale reputatie op het vlak van de klinische en moleculaire neurogenetica en neuropathologie van neuromusculaire aandoeningen. Directe links met eigen laboratoria voor histopathologie en moleculaire genetica. Goede ondersteuning en infrastructuur voor deelname aan klinische trials binnen de neuromusculaire ziekten.

 

(Vacaturenr. 2016/010)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kandidaten dienen :

  1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde of arts;
  2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;
  3. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten.

 

KANDIDATUURSTELLING

Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat overgemaakt dient te worden aan:

 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

T.a.v. mevr. Hildegard Hermans

Directeur personeel

Wilrijkstraat 10

2650 EDEGEM

 

 

Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA sigrid.lenaerts@uza.be

Bijkomende informatie bij prof. dr. P. Cras (diensthoofd neurologie) tel. 03 821 57 57 of

prof. dr. J. Baets (senior staflid neurologie) tel. 03 821 56 84 of

prof. dr. P. De Jonghe (kliniekhoofd neuromusculaire aandoening) tel. 03 821 33 45.


Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!