UZ Antwerpen

Wat is het toch dat getalenteerde medewerkers zo aantrekt in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)? Misschien is het wel die eigen cultuur van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve methoden en aandacht voor zorgkwaliteit. Ze zullen ook de extra opleidingen en de persoonlijke groeikansen wel interessant vinden, net als de warme sfeer onder enthousiaste collega’s.

Maar wat het ook is, één ding staat vast: aan de aantrekkingskracht van het UZA valt niet te weerstaan. Tijd dus om te ontdekken wat joù aantrekt in het UZA.

Pedagogisch medewerker dienst pediatrie (80%)

Wat ga je doen?

 •  je biedt kinderen aangepaste en/of thema gebonden activiteiten en creatieve impulsen aan, rekening houdend met de eigenheid, leeftijd, ontwikkeling, interesses, … van elk kind. Je zorgt op deze manier mee voor een duidelijke dagstructuur.Je biedt een luisterend oor en bent een vertrouwenspersoon op die momenten dat de ouders niet aanwezig kunnen/mogen zijn;
 • je stemt het leefklimaat af op de behoeften van elk kind en creëert een sfeer van veiligheid/geborgenheid;
 • je biedt pedagogische ondersteuning aan jonge patiëntjes op vraag van het multidisciplinair team team (je helpt bv. waar nodig bij de begeleiding vóór, tijdens en/of na onderzoeken of bij behandeling indien de ouders niet aanwezig kunnen zijn);
 • je betrekt broers en zussen in het spel of vangt hen, indien nodig, op (wanneer ouders bv. in gesprek gaan met een arts of andere hulpverlener);
 • je beheert het benodigd (educatief) materiaal (aankoop, op orde houden bibliotheek, onderhoud volgens de principes van ziekenhuishygiëne, …);
 • je fungeert als aanspreekpunt voor de vrijwilligersorganisaties en stemt praktische afspraken ikv activiteiten of vrijwilligerswerk met hen af;
 • je fungeert als aanspreekpunt binnen de dienst pediatrie voor (extramurale) activiteiten;
 • je helpt bij het organiseren van onderstaande patiëntenactiviteiten (afspraken met communicatiedienst, bestellen materiaal, informeren, toelichten, inschrijven, begeleiden van patiënten en hun familie)
  • Verwendagen;
  • Sinterklaasfeest;
  • Voorleesproject.
 • je helpt bij het voorbereiden van projectaanvragen ter ondersteuning van onze werking;
 • je werkt mee aan de verfijning van de bestaande en aan het uitwerken van nieuwe dienstgebonden reglementen of procedures en aan het in praktijk brengen van de pedagogische visie;
 • je zorgt voor het opleiden en begeleiden van nieuwe medewerkers en studenten zodanig dat zij de nodige kennis en ervaring binnen het vakgebied opdoen;
 • je schoolt je bij op het vlak van beroepskennis en –vaardigheden;
 • je neemt actief deel aan interne en externe vormingsmomenten, trainingen en informatiebijeenkomsten, werkoverleg en werkgroepen;
 • je ondersteunt en past het kwaliteitsbeleid van het UZA toe.

Wat verwachten we van jou? 

 • je hebt een bachelor orthopedagogie, een bachelor leraar lager onderwijs of gelijkwaardig door ervaring;
 • je hebt een grondige kennis van pedagogie en ontwikkelingspsychologie van kinderen;
 • je hebt een grondige kennis van communicatietechnieken en sociale vaardigheden;
 • je hebt een gronidge kennis van de veranderingen in de ontwikkeling bij kinderen door ziekte, pijn,… , ingrepen, onderzoeken en behandelingen en veranderingen in de thuissituatie;
 • je hebt ervaring met spel bij kinderen (in een ziekenhuis ziekenhuis); individueel en in groep;
 • een goede kennis van meerdere talen (Frans, Engels, Arabisch, Berbers, Turks) is een pluspunt;
 • je bent goed op de hoogte van het breder juridisch kader: rechten van het kind, EHBO, veiligheid, zorgprogramma van de pediatrie,…

Wat biedt het UZA jou als werkgever?

 • Deeltijds (80%) bediendecontract voor onbepaalde duur;
 • Ruime bijscholingsmogelijkheden;
 • Recuperatie 40-uren week;
 • Bijkomende vakantiedagen buiten de wettelijke vakantie;
 • Maaltijdcheques ter waarde van 4 EUR per dag;
 • Verschillende kinderopvangmogelijkheden.

Interesse? 

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan ten laatste zondag 10/03/2019 online via www.uzatrektaan.be

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij Claire van Heeswijk, HR medewerker, op het nummer 03 821 32 30.

Voor meer informatie over de jobinhoud, kan je terecht bij Katrien Vandevelde, hoofdverpleegkundige pediatrie op het nummer 03 275 73 76.

 


Ooooopppsss....

Het bedrijf dat u zoekt, werkt niet langer met CVWarehouse.
Maar we hebben een hele hoop vacatures bij andere interessante bedrijven voor u!

Ooooopppsss....

De vacature die je zoekt is niet langer beschikbaar.
Maar we hebben vele andere interessante vacatures voor u!