Privacy and GDPR-agreement

Ons privacybeleid

Beste sollicitant,

Welkom op het jobportaal van LafargeHolcim . We stellen uw belangstelling voor LafargeHolcim op prijs en kijken uit ernaar uw sollicitatie te mogen ontvangen en u verder leren kennen.

Tot slot nog enkele woorden over gegevensbescherming:

LafargeHolcim respecteert en beschermt de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens die u ons bezorgt tijdens het sollicitatieproces. Gelieve kennis te nemen van ons Beleid inzake gegevensbescherming voor Sollicitanten waarin wordt uitgelegd hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken in verband met uw sollicitatie en welke rechten en opties u in verband daarmee hebt.
In het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden van de specifieke sollicitatie die u op ons bezorgd hebt. Wij bieden onze sollicitanten evenwel ook diensten die interessant en nuttig kunnen zijn voor u. Daarvoor hebben wij uw toestemming nodig die u ons hierna kunt geven voor de diensten die u wenst.

Toestemming inzake Gegevensbescherming

Ik geef hierbij toestemming om mijn persoonsgegevens als volgt te verwerken:

Sollicitantendatabase van LafargeHolcim

Ja, ik wil graag e-mail krijgen met informatie over aantrekkelijke tewerkstellingskansen bij LafargeHolcim en geef toestemming om de persoonsgegevens die ik bezorg met mijn sollicitatie te verwerken in overeenstemming met het Beleid inzake Gegevensbescherming voor Sollicitanten].

U mag mij contacteren per telefoon of andere communicatiekanalen die ik heb opgegeven.

Ja, LafargeHolcim mag mij contacteren voor de bovenstaande doeleinden ook via andere communicatiekanalen die ik heb opgegeven aan LafargeHolcim (bijv. telefoon, SMS, professionele netwerken).

Ik begrijp dat ik deze toestemming vrijwillig geef en dat ik deze op eender welk ogenblik kan intrekken voor de toekomst. Ik begrijp dat als ik mijn toestemming intrek LafargeHolcim niet langer in staat zal zijn om mij de respectievelijke diensten en informatie te verstrekken.