Privacy and GDPR-agreement

Privacy verklaring voor sollicitanten

Hubo hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaats vindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy.

Hubo verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit zowel spontane sollicitaties als uit sollicitaties naar bestaande vacatures binnen Hubo.

Deze gegevens zullen door Hubo vertrouwelijk behandeld worden en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Hubo; Hubo zal geen informatie verstrekken aan derden, tenzij Hubo daartoe op grond van de wet verplicht is.

Hubo verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten via rechtstreekse sollicitatie door middel van email op jobs@hubo.be, via url https://www.hubo.be/nl/contact/contacteer-onze-klantendienst.html , of via tussenpersonen.

De gegevens die in de database kunnen worden opgeslagen zijn persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld naam, voornaam, geslacht, nationaliteit adres enz..

Hubo verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die je ras, of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid onthullen.

Je gegevens worden maximaal 6 maanden na invulling van de betreffende vacature bijgehouden. Het kan ook dat wij je gegevens langer willen bewaren. Wij vragen dan om toestemming. Je kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Hubo verwijderd.

Het verdient aanbeveling eveneens de algemene privacy verklaring van Hubo te raadplegen (op de website www.hubo.be) om bijkomende informatie te raadplegen bijvoorbeeld inzake de uitoefening van jouw rechten.