Privacy and GDPR-agreement

1. Inleiding

INEOS verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het werven van personeel.  We hechten veel belang aan transparantie over hoe we die gegevens verzamelen en gebruiken om te voldoen aan onze plichten op het gebied van gegevensbescherming.

2. Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u solliciteert op een functie binnen het bedrijf, vragen we u om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zodat we zo nodig contact met u kunnen opnemen.  We vragen u ook om informatie over uw opleiding, waaronder training en kwalificaties, om uw competenties te beoordelen; informatie over uw arbeidsverleden; een kopie van uw CV en informatie over uw verwachtingen van het werk en salaris.  U voegt mogelijk vergelijkbare persoonsgegevens bij op uw CV en/of levert aanvullende persoonsgegevens aan die INEOS niet nodig heeft.  Dit gebeurt naar uw eigen keuze.

Tijdens het selectieproces voor stagiaires verzamelen we ook beoordelingsgegevens. 

INEOS kan op verschillende manieren gegevens verzamelen.  Er worden bijvoorbeeld gegevens verzameld van sollicitatieformulieren of CV's, van correspondentie met u; of via gesprekken, vergaderingen of andere evaluaties; via beveiligde toegangssystemen; en via bewakingscamera’s die voor beveiligingsdoeleinden gebruikt worden wanneer deze aanwezig zijn op de bedrijfslocaties die u mogelijk bezoekt.

In sommige gevallen verzamelen we persoonsgegevens van u bij externe partijen, zoals referenties van voormalige werkgevers. Gegevens worden opgeslagen op verschillende locaties in het HR-beheersysteem van het bedrijf.

3. Waarom verwerken we persoonsgegevens?

INEOS verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het werven van personeel. 

Als u op een functie solliciteert, voeren we controles uit op werkvergunningen om er zeker van te zijn dat u het wettelijke recht heeft om te werken in de EU of in het land waar u op een vacature solliciteert. 

4. Wie heeft toegang tot gegevens?

Uw informatie wordt intern gedeeld met leden van het HR-team, dat deze informatie echter kan delen met andere collega's binnen INEOS die betrokken zijn bij het proces van werving, selectie of sollicitatiegesprekken.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met derden die namens INEOS achtergrondcontroles uitvoeren.  Contractuele overeenkomsten zijn voorhanden om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd.

5. Hoe beschermen we uw gegevens?

We nemen de veiligheid van uw gegevens serieus.  Het bedrijf heeft intern beleid en interne controles om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet kwijtraken, per ongeluk worden vernietigd, misbruikt of openbaar gemaakt en er geen toegang tot uw gegevens is, behalve voor de werknemers in de uitvoering van hun taken.  Zie het beleid inzake gegevensbescherming van INEOS voor meer informatie.  Toegang tot databases of systemen die gegevens over u bevatten, is voorbehouden aan geautoriseerde gebruikers. 

We zijn bezig om aanvullende IT-beveiligingscontroles te plaatsen, waaronder:

  • meervoudige verificatie voor beveiligde toegang tot onze omgeving van Office 365;
  • versleuteling van harde schijven op laptops om onbevoegde toegang tot gegevens die op de laptop zijn opgeslagen te voorkomen in het geval dat de laptop zoekraakt of gestolen wordt; en
  • maatregelen om het gebruik van externe harde schijven (waaronder USB-schijven) te voorkomen zodat bedrijfsgegevens niet worden opgeslagen op ongeautoriseerde locaties.

Wanneer we externe partijen betrekken bij het verwerken van persoonsgegevens, doen zij dit op basis van schriftelijke instructies.  Zij hebben geheimhoudingsplicht en zijn verplicht om gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid van gegevens te garanderen.

6. Hoelang bewaren we gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende 1 jaar nadat u de gegevens aan ons hebt verstrekt.

Als u in dienst komt bij ons, bewaren we uw persoonsgegevens en dragen we deze over naar uw personeelsdossier.  In deze situatie ontvangt u van ons een aparte privacyverklaring.

7. Uw rechten

Als natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, heeft u aan aantal rechten.  U kunt:

  • op verzoek toegang krijgen tot uw gegevens en er een kopie van krijgen;
  • eisen dat we incorrecte of incomplete gegevens over u wijzigen;
  • eisen dat we stoppen met het verwerken van uw gegevens of deze vernietigen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor verwerkingsdoeleinden;
  • bezwaar indienen tegen het verwerken van uw gegevens wanneer het bedrijf afgaat op de legitieme belangen als wettelijke grond voor de verwerking; en
  • ons vragen om een periode te stoppen met het verwerken van gegevens als gegevens niet juist zijn of er een geschil is over of uw belangen wel of niet belangrijker zijn dan de wettelijke gronden die het bedrijf voor gegevenswerking heeft.

Neem, als u een van deze rechten wilt uitoefenen, contact op met de HR Manager van de respectievelijke INEOS business in België.

Als u vindt dat het bedrijf uw rechten voor gegevensbescherming niet heeft nageleefd, kunt u een klacht indienen bij de relevante Autoriteit Gegevensbescherming in België.

De versies van dit document worden gecontroleerd en worden jaarlijks herzien en bijgewerkt of wanneer er een belangrijke wijziging is.

 

Contactgegevens:

Bedrijfsnummer Bedrijf Kantoor Contactpersoon Telefoonnummer Mail
BE0716-953-031 Ineos Manufacturing Belgium II N.V. Scheldelaan 482 – haven 647, 2040 Lillo-Antwerpen Christine Goris +323/210.35.06 christine.goris@ineos.com
BE0869-926-088 Ineos Manufacturing Belgium N.V. Scheldelaan 482 – haven 647, 2040 Lillo-Antwerpen Christine Goris +323/210.35.06 christine.goris@ineos.com
BE0869-926-088 Ineos Manufacturing Belgium N.V. Amocolaan 2A, 2440  Geel Els Desmadryl +323/210.35.73 els.desmadryl@ineos.com
BE0454-443-614 INEOS N.V Nieuwe Weg 1 - Haven 1053, 2070 Zwijndrecht Tamara Herwegh +323/250.92.78 tamara.herwegh@ineos.com
BE0463-251-511 INEOS Belgium N.V Nieuwe Weg 1 - Haven 1053, 2070 Zwijndrecht Tamara Herwegh +323/250.92.78 tamara.herwegh@ineos.com
BE0670-561-691 INEOS Oxide Services N.V. Nieuwe Weg 1 - Haven 1053, 2070 Zwijndrecht Mieke Ostyn +323/250.92.84 mieke.ostyn@ineos.com
BE0888-947-788  INEOS Phenol N.V. Geslecht 1 - Haven 1930, 9130 Beveren Laurence Wantiez +323/730.12.18 laurence.wantiez@ineos.com
BE0862-492-029 INEOS Oligomers SPRL Zone Industriëlle -  Zone C, 7181 Feluy Sylvie Manuele  +326/787.52.27 sylvie.manuele@ineos.com