Privacy and GDPR-agreement

Sollicitanten

Wanneer u solliciteert bij OLV zal u een bepaald proces doorlopen. Voor dit sollicitatieproces is het nodig dat wij bepaalde persoonsgegevens van u vragen om te kunnen oordelen of we u als medewerker in ons team kunnen verwelkomen.

Welke gegevens verzamelen we over jou?

 • Identificatiegegevens
 • Persoonlijke kenmerken
 • Samenstelling van het gezin
 • Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor uw eventuele tewerkstelling in onze organisatie
 • Beroep en betrekking
 • Psychosociale gegevens

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

In de eerste plaats bewaren we bepaalde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen komen in het kader van een gesprek dat heeft plaatsgevonden of nog zal plaatsvinden.

In de tweede plaats verzamelen we uw persoonsgegevens om correct te kunnen oordelen of u over de nodige vaardigheden en kennis beschikt om de functie uit te oefenen waarvoor u zich aanbiedt. Om hier een correct beeld van te schetsen kunnen wij u soms vragen om bepaalde documenten voor te leggen of testen (persoonlijkheidstesten, vaardigheidstesten, gedragsassements) af te leggen, die dit mogelijk bewijzen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens blijven binnen de organisatie van OLV en worden niet gedeeld met andere partijen tenzij binnen het kader van uw selectieprocedure (assessmentkantoren of executive searchkantoren).  

Wat zijn uw privacy-rechten?

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

 • Recht op inzage en een kopie
 • Recht op aanpassing van gegevens
 • Recht op beperking
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op overdraagbaarheid

Nog vragen?

Indien u toch nog vragen heeft over de wijze waarop OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt voor uw sollicitatie, gelieve ons te contacteren via dpo@olvz-aalst.be.

Wanneer u vindt dat OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet of niet op juiste wijze respecteert, kan u ook steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming via dpo@olvz-aalst.be die het ziekenhuis zal aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen te treffen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.