Privacy- en GDPR-overeenkomst

Privacy policy voor sollicitanten

Centrum voor Medische Analyse BV, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Oud Strijderslaan 199 en met ondernemingsnummer 0437.882.546 treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacy policy.

 

Welke gegevens verzamelen we over jou?

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht, geboorteplaats, pasfoto, …
  • Contactgegevens: adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Gegevens die toelaten te beoordelen of jouw kandidatuur in aanmerking komt voor een bepaalde functie: diploma’s, gevolgde opleidingen, talenkennis, stages, jouw professionele ervaring (jobtitel, bedrijfsnaam, belangrijkste taken en verantwoordelijkheden)
  • De opgeladen cv en begeleidende motivatiebrief

 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

  1. Om, op basis van jouw verzoek, jouw aanwerving en selectie als sollicitant te beoordelen.
  2. Het aanleggen van een wervingsreserve om later eventueel een vacante positie in te vullen waarvoor jouw profiel interessant is.

 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Jouw kandidatuur wordt ook opgenomen in de wervingsreserve van de zusterlaboratoria Medina, LKO-LMC en AKL. Deze gegevens blijven binnen de laboratoriumgroep en worden niet gedeeld met andere partijen.

 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Ter ondersteuning van een efficiënt selectie- en rekruteringsprogramma bewaart het laboratorium jouw gegevens gedurende 5 jaar na jouw laatste sollicitatie. Wanneer de selectieprocedure leidt tot een arbeidsovereenkomst, worden de gegevens van jouw sollicitatie- en selectieprocedure opgenomen in jouw personeelsdossier.

 

De vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw persoonsgegevens

Het laboratorium treft de passende veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens of misbruik maken van jouw persoonsgegevens.

 

Wat zijn jouw privacy-rechten?

Volgens de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, verwijdering, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. 

Voor de uitoefening van jouw rechten of als je vragen/opmerkingen hebt over de verwerking van persoonsgegevens in het laboratorium kan je je richten tot de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via mail DPO@cma.be