Privacy and GDPR-agreement

 

Privacy policy voor sollicitanten

Medisch Labo Medina BVBA, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 10 en met ondernemingsnummer 0436.264.626 treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacy policy.

 

Welke gegevens verzamelen we over jou?

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht, geboorteplaats , pasfoto, …
  • Contactgegevens: adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Gegevens die toelaten te beoordelen of uw kandidatuur in aanmerking komt voor een bepaalde functie: diploma’s, gevolgde opleidingen, talenkennis, stages, uw professionele ervaring (jobtitel, bedrijfsnaam, belangrijkste taken en verantwoordelijkheden)
  • De opgeladen cv en begeleidende motivatiebrief

 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

  1. Om, op basis van uw verzoek, uw aanwerving en selectie als sollicitant te beoordelen.
  2. Het aanleggen van een wervingsreserve om later eventueel een vacante positie in te vullen waarvoor uw profiel interessant is.

 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Uw kandidatuur wordt ook opgenomen in de wervingsreserve van de zusterlaboratoria CMA, LMO, LKO-LMC en AKL. Deze gegevens blijven binnen de laboratoriumgroep en worden niet gedeeld met andere partijen.

 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Ter ondersteuning van een efficiënt selectie- en rekruteringsprogramma bewaart het laboratorium uw gegevens gedurende 5 jaar na uw laatste sollicitatie. Wanneer de selectieprocedure leidt tot een arbeidsovereenkomst, worden de gegevens van uw sollicitatie- en selectieprocedure opgenomen in uw personeelsdossier.

 

De vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens

Het laboratorium treft de passende veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of misbruik maken van uw persoonsgegevens.

 

Wat zijn jouw privacy-rechten?

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heeft u een recht tot inzage, verbetering, verwijdering, overdraagbaarheid en beperking van jouw persoonsgegevens. U heeft ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. 

 

Voor de uitoefening van uw rechten of als u vragen/opmerkingen heeft over de verwerking van persoonsgegevens in het laboratorium kunt u zich richten tot de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via e-mail DPO@medina.be