Error

Error

STRIVANTA

“Strive for Advantage”

Met STRIVANTA willen we participatief ingenieurschap introduceren in een commerciële detacheringsmarkt. STRIVANTA is eigenlijk niet veel meer dan een detacheringsbedrijf, wel een dat actiever gedragen wordt door zijn medewerkers.

De realiteit wil dat door een te commercieel beleid er weinig voeling is met de vraag van het werkveld of met het werk dat door de technische consultants dient uitgevoerd te worden. Op deze manier ontstaat er een discrepantie tussen vraag en aanbod en worden werknemers louter als ‘verkoopmiddel’ verplaatst op de markt. Met participatief leiderschap willen wij met STRIVANTA een verschil maken.

Detacheren doen we uiteraard met voeling voor het werkveld alsook betrokkenen op het werkveld. Ons doel is niet enkel goed te detacheren maar deze markt te ondersteunen door de juiste mensen met elkaar te verbinden. Dit doen we met respect voor de spelers en de kennis die nodig is op het werkveld.

Ook willen wij een nieuwe formule introduceren voor onze werknemers en verbonden freelancers:

  • Transparantie in tarieven en no-nonsense communicatie naar klanten, werknemers en freelancers

  • Winstdelingsformule voor medewerkers verbonden en werkzaam bij STRIVANTA

STRIVANTA zoekt continu mensen voor uitdagende technische projecten.

Strivanta

Offers in other languages

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!