Fedasil is het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. We garanderen kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren. We coördineren ook de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden.

Fedasil heeft geregeld vacatures voor de hoofdzetel (Brussel), de regiokantoren (Antwerpen en Luik) en voor de opvangcentra (verspreid over het hele land). Het gaat altijd om contractuele tewerkstelling in overheidsdienst.

Fedasil (centra/centres)

Overview job offers

Offers in other languages

Ooooopppsss....

The company you're looking for no longer works with CVWarehouse.
But we have lots of other exciting companies available for you!

Ooooopppsss....

The job you're looking for is no longer online.
But we have lots of other exciting vacancies available for you!